Taleb Rhodd Y Gorau o Gymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

Taleb Rhodd Y Gorau o Gymru

Edrych am rodd i rywun arbennig? Beth am Daleb Rhodd Y Gorau o Gymru iddynt fedru ymlacio mewn steil mewn bwthyn neu apartment 4 neu 5 seren o'u dewis nhw, unrhyw le yng Nghymru?
Holiday Gift Voucher

Boed yn Benblwydd, Nadolig, Penblwydd Priodas, Dyweddiad neu Santes Dwynwen, mae taleb rhodd Y Gorau o Gymru yn golygu eu bod nid yn unig yn cael mwynhau amser haeddianol i ffwrdd; maent hefyd yn cael rhannu profiadau ac atgofion arbennig gyda chymar, teulu neu ffrindiau.


Gellir teilwra'r talebau i gynnwys neges / nodyn personol ac maent ar gael yn syth ar ôl cwblhau'r taliad.

Y manylion

Mae'r Talebau Rhodd ar gael mewn unrhyw swm a ddewiswch. Felly gallwch gyfrannu at gost eu gwyliau neu dalu am yr holl wyliau, mae hi i fyny i chi yn llwyr.

Unwaith rydych wedi dewis y cyfanswm ac wedi gwneud taliad byddwn yn ebostio taleb rhodd Y Gorau o Gymru a gallwch ei argraffu er mwyn ei gyflwyno fel rhodd.

Telerau ac amodau
 • Bydd talebau yn gymwys i'w defnyddio am 12 mis o'r dyddiad y byddwch yn eu prynu.
 • Ni roddir newid ariannol am y talebau.
 • Gellir hawlio'r taleb drwy archebu unrhyw lety a restrir ar www.ygorauogymru.co.uk.
 • I wneud eich archeb ac i hawlio'r taleb gallwch ffonio 01650 511101 neu ewch i'r wefan a nodi côd y taleb pan ofynnir amdano.