Bwthynnod Gwyliau Moethus Ceredigion, Gorllewin Cymru

Bwthynnod Gwyliau Moethus Ceredigion, Gorllewin Cymru | Stabal yr Eglwys

Bwthyn gwyliau 5 seren mewn lleoliad tawel yng Ngorllewin Cymru, safle perffaith ar gyfer darganfod yr ardal gyfagos a mwynhau llu o weithgareddau hamdden.

Discounts

1-2 guests: 10% minimum of 7 nights

Bwthynnod Gwyliau Moethus Ceredigion, Gorllewin Cymru

Hen ysgubor wedi ei droi’n fwthyn hunan-ddarpar moethus ydy Stabal yr Eglwys, 20 munud yn unig o’r arfordir a drws nesaf i eglwys o’r ddeuddegfed ganrif ym mhentref bach Llanwenog. Mae’r coed amgylchynol (yn cynnwys y coetir preifat) a’r blodau gwyllt yn gymorth i’r bywyd gwyllt ffynnu, ac yn annog yr adar bach i ganu trwy’r dydd. Mae’r llecyn heddychlon hwn yn cynnig lleoliad delfrydol i archwilio’r ardal o’i amgylch ar droed neu ar feic. Ceir cwt diogel drws nesaf i’r bwthyn i storio offer golff, cerdded, pysgota â gwialen a.y.b. , offer awyr agored a hyd at bedwar o feiciau.

Llawr Gwaelod

Cegin - Steil ffermdy gyda soffa ledr fawr y gellir lledorwedd arni ar un pen sydd yn ddelfrydol ar gyfer ymlacio neu wrando ar gerddoriaeth, yn ogystal â chist o ddroriau a bwrdd criced hen ffasiwn. Cyfarpar yn cynnwys hob, golchwr llestri, tostiwr, tegell, oergell gyda chell rhewi a pheiriant golchi mewn ystafell iwtiliti allanol. Bwrdd cegin pinwydd gyda lle i chwech i eistedd. Stôf steil Aga ar gyfer coginio, gwres canolog a dwr poeth. Llawr llechfaen gyda rygiau mawr o flaen y soffa.

Prif ystafell wely en-suite: Gwely maint king, cist ddroriau pinwydd, cypyrddau ger y gwely a chwpwrdd dillad mawr pinwydd. Teledu digidol gyda theclyn i’w reoli o bell. Cwilt Cymreig hynafol ar y wal uwchben y gwely - wedi ei brynu’n lleol o gasgliad preifat. Llawr pren gyda rygiau. Ystafell en-suite gyda llawr marmor a chawod yn ogystal â basn ymolchi, toiled a rheilen cynhesu tywelion.

Ystafell wely twin: Gwelyau pinwydd a byrddau gwiail nesaf iddynt. Cist ddroriau pren a gwiail a chwpwrdd dillad yn y wal, sydd hefyd yn gartref i danc dwr poeth y bwthyn, felly bydd eich dillad wastad yn gynnes. Dillad gwely Laura Ashley, llawr pren gyda rygiau a theledu digidol.

Bathrwm: Bath steil Fictorianaidd gyda chawod atodol, toiled, basn ymolchi a rheilen cynhesu tywelion gyda theils du a gwyn drwyddo draw. Mae’r bathrwm hwn drws nesaf yn union i’r ystafell twin.

Golchdy: Yr hen gwt moch. Wedi ei adnewyddu yn llwyr ond gydag arweddion gwreiddiol megis y trawstiau a’r holl waliau cerrig. Dyma le cedwir y peiriant golchi dillad a’r sychwr dillad, rheilen hongian dillad, rhewgell fechan, offer barbeciw yn cynnwys bag o olosg am ddim a set badminton fechan. Ceir digonedd o le i storio cyfarpar awyr agored hefyd a chaiff ei gloi ar wahân.

Llawr Cyntaf

Ystafell fyw yr oriel: Cyrhaeddir yr ystafell hon i fyny grisiau agored pîn (sydd wedi eu diogelu ar gyfer plant bach gyda rhodiau haearn uwchben pob gris) o’r gegin. Yma ceir dwy soffa ledr, bwrdd coffi, teledu digidol ar fwrdd derw a ryg fawr ar lawr derw. Ceir rhes o risiau cerrig, un o’r arweddion gwreiddiol, yn arwain o’r ffenestr i’r llawr tu allan i’r ystafell hon gyda rheiliau newydd.

Gardd

Mae’r stand barbeciw cerrig yn galluogi gwestai i fwynhau eu bwyd o ardal bwrpasol ger yr eglwys heddychlon. Gellir cyrraedd ato o’r oriel ac mae’n elwa o ffenestr i’r gegin lle gellir pasio platiau, bwyd a diod yn uniongyrchol pan fo angen.

Mae’r ardd hefyd yn cynnwys sêt bren, bwrdd a mainc bren a bwrdd pren arall gyda seddi cynfas cyfforddus ac ymbarél haul fawr.

Mae’r ardal ardd fawr yn berffaith ar gyfer badminton (set lawn yn cael ei darparu) a gemau gardd eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi ei adeiladu gyda’r cerrig gwreiddiol, mae’r bwthyn wedi ei ynysu’n dda, gyda tho llechi a gwres canolog yn rhedeg ar olew sydd yn gynwysedig.

Mae trydan yn gynwysedig.

Defnyddiwyd y buarth tu allan i’r bwthyn fel lleoliad i farchnad leol yn yr 19eg ganrif ar gyfer gwerthu cynnyrch, da byw a nwyddau’r pentref a’r trefi cyfagos ac roedd yn fan cwrdd pwysig.

Rhoddwyd wyneb newydd ar yr iard yn ddiweddar, gan roi gorffeniad graenus iawn i fwthyn Stabal yr Eglwys a’r adeiledd o’i amgylch.

Addas i gadeiriau olwyn - bathrwm, ystafelloedd gwely a soffa fawr yn y gegin ar y llawr cyntaf. Dim ond ystafell fyw yr oriel na ellir ei chyrraedd.

Pecyn croeso wrth gyrraedd yn cynnwys te a choffi, bara brith a blodau ffres (yn dymhorol).

Darperir dillad gwely a thywelion.

Wi-fi ar gael am ddim.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Cludiad o archfarchnad ar gael drwy Asda.

Pe dymunwch gellwch archebu cacennau sbwng cartref gydag eisin ar gyfer achlysuron neu ddathliadau, y gellir eu haddurno yn ôl eich galw (£30 i’w dalu ar ôl cyrraedd).

Mae’r canlynol yn cael eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad;

Cegin: nwyddau hanfodol megis siwgr, halen, pupur a rhywfaint o lefrith. Hylif glanhau llestri, tabledi ar gyfer y peiriant golchi.

Ystafell Ymolchi: Papur toiled. Cynnyrch glanhau yn gyffredinol : dwster, hwfer, chwistrellydd glanhau a.y.b.


 • Tystebau

  Lovely situation, enjoyed view of woods, garden and church. Comfy beds and linen, thank you. Loved the antique Welsh quilt.
  Castle family, Cheshire, Aug 2017

  Thank you so much for another really great stay in your cottage, we have all thoroughly enjoyed ourselves again. See you again next year hopefully and once again, many thanks from all of us.
  Children`s comments - Another great family holiday. Cottage lovely and comfortable, thank you. Lots of beach days at Poppit sands and Pembrey country Park. Visited Cleruen Hill Adventure farm and had fun playing frisbee and golf near Tenby. Look forward to coming back next year.
  White family, Leicestershire, Aug 2017

  Had a lovely stay in your beautiful cottage. Enjoyed the peace and quiet! Thanks.
  Noble family, Lincolnshire, Aug 2017

  Best cottage we have stayed in, Pauline has thought of everything.
  Philip and family, Apr 2017

  Thank you very much Pauline.We have loved our stay in your beautiful cottage
  Dickson family, Apr 2017