Bwthyn yn Pontarfynach ger Aberystwyth

Bwthyn yn Pontarfynach ger Aberystwyth | Llety Merlen

Bwthyn yn Pontarfynach i 2 mewn lleoliad preifat, amgaeedig o fewn pellter cerdded i gaffi, rhaeadrau byd-enwog, llwybrau cerdded, tren stem a thafarn bentref.

Discounts

Bookings of 7 nights or more made within 7 days of travelling discounted by 10%

10% discount will be applied to full weeks after the first week

Bwthyn yn Pontarfynach ger Aberystwyth

Wedi ei leoli ym mhrentref gwledig hyfryd Pontarfynach, mae’r bwthyn un llawr clyd hwn yn cynnig safle gwych i ddarganfod Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ei holl ysblander. Lleoliad preifat, amgaeedig o fewn pellter cerdded i gaffi, rhaeadrau byd-enwog, llwybrau cerdded a thafarn bentref. Mae’r llety hwn yn croesawu anifeiliaid anwes a 300 llath i ffwrdd mae’r orsaf drên stêm sy’n rhoi mynediad uniongyrchol llawn golygfeydd gwefreiddiol i arfordir Aberystwyth, taith 12 milltir.

Llawr Gwaelod

Cegin, ystafell fwyta ac ystafell fyw ar gynllun agored – clyd ac hwylus. Cegin tebyg i gegin llong gyda phopty, microdon ac oergell. Mae’r ardal fwyta/lolfa yn cynnwys dwy soffa gyfforddus, bwrdd bwyta gyda dwy gadair a theledu.

Mae’r ystafell wely ensuite yn un glyd ac yn cynnwys gwely dwbl, cwpwrdd dillad, cist ddroriau a byrddau bob ochr i’r gwely. Cawod uwchben y bath yn yr ystafell ymolchi ensuite.

Gardd

Gardd anffurfiol laswelltog gyda golygfeydd godidog o’r mynyddoedd. Ceir hefyd dy gwydr gyda bwrdd a chadeiriau a hen winllan lle y gellwch eistedd i fwynhau’r llonyddwch a’r distawrwydd. Mae llety Pontarfynach yn rhannu safle gyda thri bwthyn arall ar gyfer cyplau.

Gwybodaeth Ychwanegol
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir dillad gwlâu a thywelion bath a llaw.
 • Wifi ar gael.
 • Darperir un sychwr gwallt.
 • Croesewir un anifail anwes (am £3 yn ychwanegol pob diwrnod).
 • Peiriant golchi dillad ar gael o fewn y garej sydd i’w rhannu gyda’r bythynnod eraill.
 • Nodwch os gwelwch yn dda mai ond ar rhai rhwydweithiau mae signal ffôn symudol ar gael yn yr ardal. Rydym yn awgrymu eich bod yn gwirio gyda’ch darparwr os yw signal ffôn yn angenrheidiol.
 • Digonedd o lefydd parcio oddi ar y ffordd.
 • Lleoliad Llety Merlen
 • Wedi ei leoli o fewn buarth preifat amgaeedig gyda thri bwthyn bychan arall i gyplau, mae’r llety clyd hwn ym Mhontarfynach yn darparu encil heddychlon mewn pentref gwledig hyfryd. Mae’r bwthyn hefyd o fewn pellter cerdded i’r dafarn leol sydd yn croesawu anifeiliaid anwes, caffi, gorsaf drenau Dyffryn Rheidol, rhaeadr byd-enwog Pontarfynach a llwybrau cerdded difyr ac hyfryd.
 • Mae yna garej a siop 5 milltir i ffwrdd ym Mhonterwyd, gydag ystod eang o gyfleusterau eraill megis archfarchnadoedd yn Aberystwyth (12 milltir). Ymhlith y llefydd gorau i fwyta mae Gwesty’r Hafod (100 llath), Half Way Inn ym Mhisgah, a’r George Borrow ym Mhonterwyd (y ddau 5 milltir i ffwrdd).


 • Tystebau

  Comfy cosy property, ideal for us (two and a baby). Friendly local pub, beautiful walks and easy to get to Aberystwyth for shops and beach. Waterfall walks, Hafod estate, Hafod Arms.
  Family from Bristol, Sep 2017

  Fantastic nothing more I can say, it was perfect.
  Neil from Westmidlands, May 2016

  Scenic, peaceful and comfortable
  The Miners Arms pub provides a really nice Sunday lunch and the steam rail round trip to Aberystwyth is well worth a visit.
  Couple from Wiltshire, Apr 2016

  Well equipped cottage in a very quiet location yet within easy travelling distance of many natural places of interest(especially wildlife and country parks) A must- the Rheidol steam railway. Wednesday return to Aberystwyth allows plenty of time. Choose a fine clear day. The long Devil's bridge walk- wear good walking shoes. Nature park at Ponterwyd. Bwlch Nant yr Arian. See the Kites feeding daily. No charge. Osprey Project Cors Dyfi Nature Reserve Glandyfi.Machynlleth.Powys, SY20 8SR. One of only 4 nesting Ospreys in Wales. £3 each. Through Borth into the Ynyslas National Nature Reserve, park on beach all day £1. Aberystwyth Museum by tourist information - centre of town. Free entry (donations). Elan valley reservoirs. Whole day out.spectacular scenery. For cottage- there are a few shops nearby but take advantage of doing any shopping while you are out for local produce .
  Wildlife fans , Aug 2015

  Relaxing. The free wifi meant we could Skype the family at home when the phone had no signal. A great base for seeing the area. Aberystwyth Cliff lift & camera obscura. Aberaeron with it's harbour & very colourful houses. Druid's Inn at Goginan, SY23 3NT and Halfway Inn Pisgah, SY23 4NE are worth a visit for food and real ale
  Couple from the Wirral, Jul 2015

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

Aberystwyth, West Wales, Wales

 • Sleeps up to 2 (1 double bedroom)
 • Rates
  £320.00 - £549.00
Bwthyn clyd ac addas i anifeiliaid anwes ym mhentref hardd Pontarfynach. Mae hwn yn lleoliad poblogaidd a chanolog i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin. Â’r bwthyn yn ddim ond dwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig, mae Llety Gwedd yn lle perffaith ar gyfer gwyliau rhamantus yn y wlad. Mae trên stêm yma hefyd sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-môr Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

 • Sleeps up to 3 (1 twin room and guest single bed)
 • Rates
  £350.00 - £554.00
Mwynhewch y lleoliad gwledig hwn gyda'i raeadrau byd-enwog, caffi, tafarn bentref a llwybrau cerdded gwych i gyd o fewn pellter cerdded. Hefyd ddau funud i ffwrdd o’ch llety sy’n croesawu anifeiliaid anwes ym Mhontarfynach, mae rheilffordd stem Cwm Rheidol, sy’n cysylltu’r pentref hyfryd hwn â thref arfordirol Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd. Preifat a heddychlon, mae’r apartment yn safle canolog gwych i ddarganfod Gorllewin Cymru, ac mae’r arfordir a’r wlad cystal â’i gilydd.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

 • Sleeps up to 2 (1 bedroom: king bed (+ extra single foldaway bed and single sofa bed))
 • Rates
  £300.00 - £499.00
Llety gwyliau llawr cyntaf yw Tŷ Coets Uchaf, ym mhentref gwledig hardd Pontarfynach – lleoliad poblogaidd a lle canolog i fynd i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin o'ch cwmpas. Ty coets wedi'i addasu hwn, ac mae'n cynnig llety cysurus i ddau, ddwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig. Ceir hefyd drên stêm sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-môr Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
gweld manylion