Bwthyn ym mhentref Pontarfynach

Bwthyn ym mhentref Pontarfynach | Llety Gwedd

Bwthyn perffaith i gyplau ym mhentref hardd Pontarfynach. 2 funud ar droed o dafarn, caffi a siop y pentref + rhaeadr, tren stem a theithiau cerdded bendigedig.

Discounts

Bookings of 7 nights or more made within 7 days of travelling discounted by 10%

10% discount will be applied to full weeks after the first week

Bwthyn ym mhentref Pontarfynach

Mae'r bwthyn hwn i gyplau ym mhentref gwledig hardd Pontarfynach yn glyd ac yn addas i anifeiliaid anwes. Mae Pontarfynach yn lleoliad poblogaidd ac yn lle canolog i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin. Â’r bwthyn yn ddim ond dwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig, mae Llety Gwedd yn lle perffaith ar gyfer gwyliau rhamantus yn y wlad. Mae trên stêm yma hefyd sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-môr Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.

Llawr Gwaelod

Cegin fel cegin llong sy'n cynnwys microdon, oergell a ffwrn, a phorth bwaog yn arwain at y lolfa / lle byw.

Mae'r lolfa glyd yn cynnwys dwy soffa ledr ddwbl, bwrdd bwyd a theledu freeview. Mae'r trawstiau prydferth a'r nenfwd uchel yn rhoi digon o gymeriad i'r ystafell hon.

Ystafell wely ddwbl gydag ystafell ymolchi ensuite draddodiadol sy'n cynnwys atodiadau cawod, ty bach a basn ymolchi.

Gardd

Tir glaswelltog a lle eistedd wrth dy gwydr a gwinwydden. Tir wedi'i rannu gyda'r ddau fwthyn arall ar y safle.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, tywelion dwylo a bath yn gynwysedig

Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig

Peiriant golchi dillad ar gael mewn garej sy'n cael ei rhannu

Nodwch mai dim ond signal ffôn gyda rhai cwmnïau sydd ar gael. Rydym yn argymell i chwi wirio gyda’ch cwmni os yw’r signal yn angenrheidiol.

Mae lle i un ci yn y bwthyn clyd hwn i gyplau, fel y gallwch chi i gyd fwynhau'r amgylchfyd gwych gyda'ch gilydd (£3 y dydd yn ychwanegol)

Digon o le parcio ar gael


 • Tystebau

  Excellent location if you enjoy walking. The cottage was clean and warm. This was our second visit, like the area and cottage so much, hope to return at a later date.
  Recommends: Aberystwyth about 11 miles. Well worth a visit.
  Couple from Shropshire, Apr 2017

  Very well kept. Had everything I needed, would stay again. There's plenty of walks if you like walking,
  Miss Osborne from Shropshire, Feb 2017

  It was home from home, could not ask for more.
  Miss Osborne from Telford, Nov 2016

  Cosy cottage in an excellent location for walking and panoramic scenery! We had a thoroughly fantastic time! Our dog, had a great time too!
  Recommendations: Explore Devil's Bridge, take a ride on the steam train to Aberystwyth, have a tasty meal in the Hafod Hotel, visit the Hafod estate and enjoy the excellent walks and breath taking scenery
  Couple from Haverfordwest, Oct 2016

  A lovely stay in a great cottage in amazing surroundings. You must go on the train from Devilsbridge. Brilliant trip.
  Kerry from Gloucestershire, Jul 2016

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

Aberystwyth, West Wales, Wales

 • Sleeps up to 2 (1 double bedroom)
 • Rates
  £300.00 - £499.00
Wedi ei leoli ym mhrentref gwledig hyfryd Pontarfynach, mae’r bwthyn un llawr clyd hwn yn cynnig safle gwych i ddarganfod Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ei holl ysblander. Lleoliad preifat, amgaeedig o fewn pellter cerdded i gaffi, rhaeadrau byd-enwog, llwybrau cerdded a thafarn bentref. Mae’r llety hwn yn croesawu anifeiliaid anwes a 300 llath i ffwrdd mae’r orsaf drên stêm sy’n arwain yn uniongyrchol i'r arfordir yn Aberystwyth, taith 12 milltir.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

 • Sleeps up to 3 (1 twin room and guest single bed)
 • Rates
  £350.00 - £554.00
Mwynhewch y lleoliad gwledig hwn gyda'i raeadrau byd-enwog, caffi, tafarn bentref a llwybrau cerdded gwych i gyd o fewn pellter cerdded. Hefyd ddau funud i ffwrdd o’ch llety sy’n croesawu anifeiliaid anwes ym Mhontarfynach, mae rheilffordd stem Cwm Rheidol, sy’n cysylltu’r pentref hyfryd hwn â thref arfordirol Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd. Preifat a heddychlon, mae’r apartment yn safle canolog gwych i ddarganfod Gorllewin Cymru, ac mae’r arfordir a’r wlad cystal â’i gilydd.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

 • Sleeps up to 2 (1 bedroom: king bed (+ extra single foldaway bed and single sofa bed))
 • Rates
  £300.00 - £499.00
Llety gwyliau llawr cyntaf yw Tŷ Coets Uchaf, ym mhentref gwledig hardd Pontarfynach – lleoliad poblogaidd a lle canolog i fynd i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin o'ch cwmpas. Ty coets wedi'i addasu hwn, ac mae'n cynnig llety cysurus i ddau, ddwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig. Ceir hefyd drên stêm sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-môr Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
gweld manylion