Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau Gorllewin Cymru


Lleolir bythynnod gwyliau Gorllewin Cymru o fewn rhanbarth hyfryd sy'n arddel tirluniau gwledig breision, rhai o draethau tywod mwyaf helaeth Cymru a godre garw Bannau Brycheiniog. O foethusrwydd bythynnod hunan-ddarpar Gorllewin Cymru, gallwch fwynhau traethau sydd wedi ennill gwobrau, llwybrau cerdded a beicio mynydd trawiadol, canŵio a llawer mwy.

Ewch i chwilio am ddolffiniaid yng Nghei Newydd, ymwelwch ag anifeiliaid egsotig yn Animalarium Borth, rhowch wledd i'ch gweflau ar y Fferm Siocled neu ildiwch i demtasiwn yng Nghanolfan Aur Cymru. Mae bythynnod gwyliau Gorllewin Cymru yn cynnig yr holl gynhwysion ar gyfer gwyliau llawn hwyl, gyda gweithgareddau megis go-cartio, sgio a thoboganio hefyd yn ychwanegu at y gymysgedd.

Mae gwyliau yn ein bythynnod hunan-ddarpar, Gorllewin Cymru hefyd yn ffordd arbennig o ddarganfod mwy am dreftadaeth a diwylliant cyfoethog yr ardal, lle mae dros 50% o?r boblogaeth yn siarad Cymraeg. O gestyll hynafol i'r dref lle'r aeth Dylan Thomas "oddi ar y bws a byth gamu'n ol arno". O Ganolfan Gelfyddydau Aberystwyth i wylio'r Sgarlets yn herio timau rygbi gorau Ewrop, i'r Ardd Fotaneg Genedlaethol a Chwrs Rasio Ffos Las. Bydd bythynnod gwyliau Gorllewin Cymru yn rhoi profiadau gwych ac atgofion bythgofiadwy ichi.

Bythynnod Hunan-ddarpar Gorllewin Cymru...
loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | 3 | 4 | Nesaf |

Ffarmers, West Wales, Wales

Log fireGround floor bedroom(s) Baby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (3 bedrooms: 1 double, 2 singles)
 • Rates
  £285 - £590
Saif bwthyn gwyliau Llety'r Wennol ynghanol cefn gwlad hardd, agored ar ffin ddeheuol cyfres Mynyddoedd y Cambrian. Gyda Bae Ceredigion a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o fewn cyrraedd hawdd, mae’r bwthyn wedi ei leoli mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol. Mae'n ddelfrydol ar gyfer gwylio adar (gyda’r Barcud Coch yn atyniad mawr); cerdded a marchogaeth.
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 5 (3 bedrooms: 1 double, 1 twin, 1 single)
 • Rates
  £295 - £695
Bwthyn gwyliau cartrefol gyda digonedd o le ynddo ydy Awel y Mor, wedi ei leoli un filltir o bentref glan mor Cei Newydd, a gaiff ei ddisgrifio weithiau fel y ‘berl yng nghoron arfordir Gorllewin Cymru’. Mae’r ardal yn enwog am ei dolffiniaid trwynbwl a’i phentrefi arfordirol prydferth. Mae’r bwthyn o fewn pellter cerdded i dafarn y pentref ac mae ganddo ardd amgaeedig a golygfeydd arfordirol hyfryd.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 5 (3 bedrooms: 1 double, 1 twin, 1 single)
 • Rates
  £300 - £600
Lleolir bwthyn gwyliau Fronhaul ym mhentref Pontarfynach sy’n enwog am ei 3 pont, wedi eu hadeiladu ar ben ei gilydd. Mae’r pentref prydferth hefyd wedi ei gysylltu gan dren stem i dref arfordirol Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd. Mae’r bwthyn hyfryd hwn ar gyrion y pentref yn cynnig llecyn tawel i ymlacio, o fewn pellter cerdded byr i’r dafarn leol, caffi, siop a gorsaf dren Cwm Rheidol.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 bedroom: king bed (+ extra single foldaway bed and single sofa bed))
 • Rates
  £300 - £499
Llety gwyliau llawr cyntaf yw Tŷ Coets Uchaf, ym mhentref gwledig hardd Pontarfynach – lleoliad poblogaidd a lle canolog i fynd i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin o'ch cwmpas. Ty coets wedi'i addasu hwn, ac mae'n cynnig llety cysurus i ddau, ddwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig. Ceir hefyd dren stem sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-mor Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
1 guest: 15% minimum of 2 nights maximum of 21 nights
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedroooms : 1 King, 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £300 - £800
Wedi’i leoli yn agos i Draeth Cei Bach, mae Bwthyn Cei Newydd yn fan ardderchog i fynd ar wyliau teuluol gyda llawer o weithgareddau gerllaw gan gynnwys tripiau gwych i wylio dolffiniaid, cerdded, pysgota, beicio a chwaraeon dwr.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms : 1 double , 1 bunk with single)
 • Rates
  £300 - £610
Mae Siop Shoni Bric-a-Moni wedi ei leoli ar set ffilmio Pentre Bach, gyd parc, ardaloedd chwarae eang, ystafell gemau, sied weithgareddau, gweithdai ac hyd yn oed sied gwisgo’i fyny. Mae Pentre Bach wedi ei leoli o fewn hanner can acer o dir fferm weithiol, gyda llwybrau cerdded a beicio gwych gerllaw, a nifer fawr o atyniadau a gweithgareddau o fewn taith fer yn y car, yn cynnwys traeth yn nhref Brifysgol Aberystwyth. Mae Siop Shoni Bric-a-Moni wedi ei addurno’n hynafol ac mae’n cynnwys piano a nifer o bethau diddorol ac anarferol eraill.

gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 double bedroom)
 • Rates
  £300 - £499
Wedi ei leoli ym mhrentref gwledig hyfryd Pontarfynach, mae’r bwthyn un llawr clyd hwn yn cynnig safle gwych i ddarganfod Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ei holl ysblander. Lleoliad preifat, amgaeedig o fewn pellter cerdded i gaffi, rhaeadrau byd-enwog, llwybrau cerdded a thafarn bentref. Mae’r llety hwn yn croesawu anifeiliaid anwes a 300 llath i ffwrdd mae’r orsaf drên stêm sy’n arwain yn uniongyrchol i'r arfordir yn Aberystwyth, taith 12 milltir.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms : 1 double , 1 single, 1 triple, )
 • Rates
  £310 - £750
Perffaith ar gyfer teulu neu grwp o ffrindiau, mae Ty Pel Droed yn un o’r bythynnod ar set ffilmio y gyfres deledu plant, Pentre Bach. Mae’r bwthyn yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd gyda parc, ardal chwarae, ystafell chwaraeon, sied gweithgareddau, gweithdai ac hyd yn oed sied gwisgo i fyny ar y safle. Mae Pentre Bach ei hun yn rhan o fferm weithiol o fewn 50 acer o dir gyda llwybrau cerdded a beicio gwych. Taith fer oddi yno mae trefi glan môr Aberaeron, Aberystwyth, Cei Newydd, a harddwch Mynyddoedd y Cambrian. Mae atyniadau a gweithgareddau allweddol yn cynnwys traethau braf, tripiau gwylio dolffiniaid, cerdded, beicio mynydd a llawer mwy.

gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 double bedroom)
 • Rates
  £320 - £549
Bwthyn clyd ac addas i anifeiliaid anwes ym mhentref hardd Pontarfynach. Mae hwn yn lleoliad poblogaidd a chanolog i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin. A’r bwthyn yn ddim ond dwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig, mae Llety Gwedd yn lle perffaith ar gyfer gwyliau rhamantus yn y wlad. Mae tren stem yma hefyd sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-mor Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms : 2 King sized, 1 twin)
 • Rates
  £326 - £765
Wedi ei leoli ar fferm weithiol ychydig y tu allan i dref glan môr Aberystwyth, gallwch fwynhau golygfeydd gwledig prydferth o'r llecyn hwn. Mae digon o draethau gerllaw, llwybrau cerdded o'r bwthyn a nifer o weithgareddau ac atyniadau eraill i'w mwynhau. Mae mewn lleoliad delfrydol ar gyfer gwneud y mwyaf o'r amrediad o atyniadau a gweithgareddau sydd gan yr ardal i'w cynnig.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin (+ sofa bed in lounge))
 • Rates
  £330 - £710
Bwthyn hunan ddarpar ger Aberystwyth wedi ei leoli yn wych er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan y rhanbarth poblogaidd hwn yng Ngorllewin Cymru i’w gynnig. Saif tref arfordirol hardd Aberystwyth, gyda’i chyfleusterau di-ri 4 milltir yn unig i ffwrdd, yn ogystal ag amrediad helaeth o atyniadau eraill. Mae hyn yn cynnwys amryw o atyniadau teuluol, canolfan beicio mynydd, tren stem a rhaeadrau, traethau Borth ac Ynys Las a nifer o lwybrau cerdded prydferth.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beach
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Rates
  £330 - £710
Saif Blaenilar uwchlaw cwm yr afon Ystwyth ynghanol cefn gwlad hyfryd Ceredigion. Mae wedi ei leoli’n gampus er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan y rhan hon o Orllewin Cymru i’w gynnig. Bedair milltir o’r bwthyn mae tref hudol Aberystwyth yn cynnig amrediad o gyfleusterau ac atyniadau ar lan y mor. Ymhlith yr atyniadau eraill ceir llwybrau cerdded arfordirol a gwledig, traethau Borth ac Ynys Las, canolfan beicio mynydd, tren stem a rhaeadrau a llawer mwy.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 twin / super king)
 • Rates
  £330 - £720
Hen ysgubor wedi’i hadnewyddu’n llwyr i gynnig llety 4 seren, gyda twb poeth preifat a golygfeydd pellgyrhaeddol dros aber yr Afon Ddyfi, Bae Ceredigion a chefn gwlad Cymru. Mae’r bwthyn hwn wedi ei leoli ar fferm, lai na milltir o bentref Talybont gyda’i siop, tafarndai, fferyllfa a gorsaf betrol. Mae hefyd yn ganolog i dref glan y môr boblogaidd Aberystwyth, a thref Machynlleth - Prifddinas Hynafol Cymru. Dyma’r man delfrydol i ymlacio a mwynhau amser yn darganfod y traethau lleol ac atyniadau amrywiol.
gweld manylion

St Clears, West Wales, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 double, 1 single, (1 gallery double bed ))
 • Rates
  £341 - £630
Dim ond taith fer yn y car o Dalacharn, mae’r bwthyn hwn wedi ei leoli’n wych gydag atyniadau megis Folly Farm, Oakwood, Parc Dwr Blue Lagoon ac fe aiff taith fer yn y car a chi at draethau gwych Pendein, Amroth a Dinbych-y-pysgod. Mae’n lleoliad perffaith i ddarganfod y cyfan sydd gan Orllewin Cymru a Sir Benfro i’w gynnig.
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Games roomGround floor bedroom(s) Baby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin (+ double sofa bed in lounge))
 • Rates
  £350 - £750
Bwthyn gwyliau moethus ger Cei Newydd, Gorllewin Cymru gyda llyn pysgota, ardal chwarae awyr agored ac ystafell gemau dan do. Adnewyddwyd bwthyn Yr Onnen yn ddiweddar ac mae’n sefyll ar fferm deuluol, 7 milltir o arfordir prydferth Bae Ceredigion. Mae’n mwynhau lleoliad heddychlon a thawel ynghanol cefn gwlad, lle perffaith i ddadflino ac ymlacio.
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | 3 | 4 | Nesaf |

loading