Bwthyn Gwyliau Abertawe - 8 milltir o Abertawe

Bwthyn Gwyliau Abertawe - 8 milltir o Abertawe | Beudy Tawe

Mae Beudy Tawe oddeutu 8 milltir o Abertawe ar fferm fryniog dawel yn ardal dawel hyfryd Cwm Tawe a'i olygfeydd godidog.

Bwthyn Gwyliau Abertawe - 8 milltir o Abertawe

Nid yw Beudy Tawe ond 8 milltir i ffwrdd o Abertawe ac mae wedi ei leoli ar fferm heddychlon ym Mro Tawe. Yn nythu rhwng mynyddoedd y Bannau Brycheiniog ar hafan arfordirol Penrhyn Gwyr, mae’r bwthyn yn lle perffaith i ymlacio a gwneud y mwyaf o’r atyniadau a’r gweithgareddau yn yr ardal.

Llawr Gwaelod

Cegin ac ystafell fwyta agored gyda chegin osod ffasiynol, popty nwy, microdon, tostiwr, gril, peiriant coffi a theledu. Mae lle i chwech fwyta wrth y bwrdd bwyd.

Lolfa gyda theledu fawr 50”, DVD a soffas lledr moethus. Drysau dwbl yn agor allan ar ardal yr ardd a golygfeydd gwych.

Llawr Cyntaf

Dwy ystafell wely ddwbl gyda chypyrddau sy’n mwynhau golygfeydd gwych o’r Fro.

Un ystafell wely bync gyda dau wely bync maint oedolyn.

Dwy ystafell ymolchi gyda bath hanner maint a chawod uwchben y bath, toiled a sinc.

Tu allan

Ardal batio gyda mainc a chae mawr caeedig, hanner erw o lawntiau i’w mwynhau a gasebo bren ac ardal farbeciw sy’n cael ei rannu gyda’r bwthyn arall ar y safle.

Mae yna hefyd olchdy i’w rannu, gyda pheiriant golchi dillad a sychwr dillad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae trydan yn cael ei dalu ar sail mesurydd.

Mae gwres yn gynwysedig.

Pecyn croeso ar gyrhaeddiad yn cynnwys te, coffi, siwgr a bisgedi.

Darperir dillad gwely a thywelion.

Trydan a gwres olew canolog yn gynwysedig.

Wi-Fi ar gael.

Cadair uchel, cot teithio a giât i’r grisiau ar gael yn y bwthyn. Os gwelwch yn dda dewch â’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot.

Dim ysmygu tu mewn.

Croeso i anifeiliaid anwes (uchafswm o 2 gi) ond dim anifeiliaid anwes yn yr ystafelloedd gwely.

?Mae’r bwthyn yma’n cynnig gwyliau byr ar adegau penodol o’r flwyddyn. Gweler mwy o wybodaeth o dan ‘Prisiau’.

Mae’r eitemau canlynol hefyd yn gynwysedig yn y bwthyn ar gyfer eich ymweliad;

Cegin: halen a phupur, rôl cegin, hylif golchi llestri/tabledi golchi llestri, tywelion sychu llestri a sgwrwyr newydd, ffoil tin a chling ffilm.

Ystafell ymolchi: sebon hylif a dau doiled rôl ar gyfer pob toilet.

Cynnyrch glanhau cyffredinol: cannydd (bleach), glanhawr cawod, chwistrellydd gwrthfacteria a.y.b.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 6
 • 3 bedrooms : 2 double bedrooms, 1 bunk bedroom
 • Baby friendly
  On a Farm
  Pet-friendly
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Our 3rd Visit says it all
  A beautiful location and a perfect cottage for our family. The Ynysmeudwy Arms does a brilliant Sunday lunch but you do have to book in advance!
  Family from London, Aug 2017

  Attractive & comfortable kitchen & living area.
  Recommendations: Gower beaches, Oxwich, 3 Cliffs, Langland Bay,
  Carreg Cennen castle.,Brecon town & cathedral, Swansea Leisure Centre. Good bike paths from Pontardawe to Mumbles.
  Family from Iver, Jun 2017

  Relaxing, homely, everything we needed, very helpful owners
  Melanie Watt, Aug 2016

  Comfortable and enjoyable base from which to enjoy the hills, towns and beaches.
  Reccomendations: Rhossili, Kenfig and Merthyr Mawr were all fabulous beaches. The walks in the hills were lovely, even just up from the cottage on to the moor.
  Kevin from Hertfordshire, Jul 2016

  We visited Wales to spend the week with family and enjoy the local attractions. The accommodation was ideal for the whole family and well set up for small children. It was very clean and tidy and in a fantastic location close to the town but with a beautiful rural setting Take a trip to Swansea market and stock up on fresh produce
  David from Buckinghamshire, Sep 2015

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

Swansea Valley, South Wales, Wales

 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms : 3 double bedrooms)
 • Rates
  £417.00 - £783.00
Yn nythu rhwng mynyddoedd y Bannau Brycheiniog a hafan arfordirol Gwyr, mae’r bwthyn gwyliau hwn ym Mhontardawe wedi’i leoli ar fferm heddychlon ym Mro Tawe. Mae’r bwthyn mewn lle perffaith i ymlacio a gwneud y mwyaf o atyniadau a gweithgareddau’r ardal. Dim ond 8 milltir i ffwrdd o Abertawe.
gweld manylion