Bythynnod Gwyliau ym Mhorthcawl, De Cymru.

Bythynnod Gwyliau ym Mhorthcawl, De Cymru. | Bwthyn Ty'n Cae

Bwthyn gwyliau moethus ger Porthcawl - lleoliad delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored megis cerdded, beicio, hwylio neu syrffio yn ogystal â golffio a marchogaeth.

Bythynnod Gwyliau ym Mhorthcawl, De Cymru.

Saif Bwthyn Ty’n Cae ger arfordir Porthcawl, De Cymru ac mae’n croesawu cwn. Taith fer ar droed o Dywyn Merthyr Mawr a thraeth sy’n caniatáu cwn Drenewydd yn Notais. Mae’r bwthyn wedi ei leoli mewn llecyn gwledig braf sy’n cynnig awyrgylch heddychlon a thawel. Lleoliad delfrydol, yn enwedig os ydych yn mwynhau gweithgareddau awyr agored megis cerdded, beicio, syrffio a syrffio gwynt, golff a marchogaeth.

Llawr Cyntaf

Adnewyddwyd y bwthyn hwn ym Mhorth Cawl i safon uchel iawn i ddarparu llety cartrefol a chwaethus.

Ceir ystafell agored yn cynnwys cegin, lle bwyta a lolfa gyda llawr teils o ansawdd uchel. Mae’r gegin fodern, gyflawn yn cynnwys popty trydan, microdon ac oergell/rhewgell. Mae ardal y lolfa yn cynnwys soffa gysurus sy'n eistedd 3 a dwy gadair, teledu a chwaraewr DVD ynddo a drysau patio yn agor allan i'r ardd.

Mae’r ystafell wely ddwbl a’r ystafell twin wedi eu dodrefnu a’u haddurno yn gain. *Nodwch os gwelwch yn dda fod y gwelyau twin yn 2’6” ac ond yn addas ar gyfer plant.

Mae’r ystafell ymolchi yn wyn a modern gyda theils o ansawdd ar y waliau a’r llawr.

Ceir ystafell 'wlyb' (wet room) bwrpasol drws nesaf i’r bwthyn sy’n cynnwys cawod, peiriant golchi a sychwr dillad. Digonedd o le i storio offer awyr agored megis beiciau, byrddau syrffio ayb yn ddiogel. Ceir peipen ddwr tu allan i’r ystafell wlyb lle gellir golchi’r offer cyn ei storio.

Gardd

Gardd amgaeedig gydag ardal batio lle gall gwestai fwynhau eistedd ac ymlacio mewn llecyn heddychlon ac edmygu’r golygfeydd gwledig hardd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Croeso i 1 anifail anwes - £5 y noson. Mae hefyd yn bosib bwcio cwn i mewn i’r cytiau cwn sydd wedi ennill amryw o wobrau, ac sydd hefyd yn cael eu rhedeg o dan ofal craff perchnogion y bwthyn. Mae'r cytiau wedi eu lleoli ar ben arall yr iard, oddeutu 100 llath o’r bwthyn.

Darperir dillad gwely (dewch a’ch tywelion eich hun os gwelwch yn dda)

Gwres canolog nwy yn gynwysedig.

Nid yw trydan yn gynwysedig - mesurydd £1.

Parcio am ddim

Wi-fi ar gael

Gellwch gerdded y ci drwy’r caeau gerllaw'r bwthyn. Mae gan y rhain hawl dramwy gyhoeddus, lle y caiff cwn gyfle i gerdded, rhedeg ac ymarfer. Mae yna hefyd draeth sydd yn croesawu cwn bum munud i ffwrdd ar droed.

Noder fod bond diogelwch o £150.00 yn ofynnol cyn eich arhosiad a gellir prosesu hwn trwy 'rag-awdurdodi' eich cerdyn


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 4
 • 2 bedrooms: 1 double, 1 twin (2'6'' twin beds for children)
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Ground floor bedroom(s)
  Pet-friendly
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  This holiday home had all the basics you would need. Main bedroom very small, fortunately as there were only two of us we were able to dress in the second bedroom. Shower was good and there was a washing machine if we had wanted it. Also the owner was very pleasant, there was milk and cakes for our arrival. We did leave our dog for a few hours at their kennels, so we could visit the Designer Centre at Bridgend. Overall we did enjoy our week because we like Porthcawl, in spite of the rain some days.
  Christine from Billericay Essex, Jun 2016

  Exceeded our expectations, beautiful cottage, very helpful owners, understood the needs of our dog who had a brilliant time. Look at the visitors book, great tips.
  Vina from Hazlemere, Buckinghamshire, Jun 2016

  Tony the owner gave us a very warm welcome and the property was perfect. It was also our 12 year old Labs' first holiday!
  Tips - Its a short walk to Newton beach.
  Les from Rogerstone, May 2016

  Very nice property in a quite location, very homely and was fully equipped. pet friendly even though we didn't have one. very spacious for a family of four.Beaches are beautiful, Rest bay is awesome, drive along the coastal lines are beautiful with some secluded sandy beaches. Ogmore by sea is an awesome place to go and the Pelican pub is an awesome place to eat. Globe inn is a local pub to try but very busy. Need to book and go or else won't find place to eat. There is a big Cooperative store which has its own parking is a real good option for groceries instead of local shops which are expensive
  Sathiyan , Sep 2015

  Met by the owner, who is very friendly. We found that the property very clean and tidy. Don't miss a visit to the local beaches and a walk into Newton village.
  Couple from Berkshire, Jul 2015