Bythynnod Gwyliau ym Mhorthcawl, De Cymru.

Bythynnod Gwyliau ym Mhorthcawl, De Cymru. | Bwthyn Ty'n Cae

Bwthyn gwyliau moethus ger Porthcawl - lleoliad delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored megis cerdded, beicio, hwylio neu syrffio yn ogystal â golffio a marchogaeth.

Bythynnod Gwyliau ym Mhorthcawl, De Cymru.

Saif Bwthyn Ty’n Cae ger arfordir Porthcawl, De Cymru ac mae’n croesawu cwn. Taith fer ar droed o Dywyn Merthyr Mawr a thraeth sy’n caniatáu cwn Drenewydd yn Notais. Mae’r bwthyn wedi ei leoli mewn llecyn gwledig braf sy’n cynnig awyrgylch heddychlon a thawel. Lleoliad delfrydol, yn enwedig os ydych yn mwynhau gweithgareddau awyr agored megis cerdded, beicio, syrffio a syrffio gwynt, golff a marchogaeth.

Llawr Cyntaf

Adnewyddwyd y bwthyn hwn ym Mhorth Cawl i safon uchel iawn i ddarparu llety cartrefol a chwaethus.

Ceir ystafell agored yn cynnwys cegin, lle bwyta a lolfa gyda llawr teils o ansawdd uchel. Mae’r gegin fodern, gyflawn yn cynnwys popty trydan, microdon ac oergell/rhewgell. Mae ardal y lolfa yn cynnwys soffa gysurus sy'n eistedd 3 a dwy gadair, teledu a chwaraewr DVD ynddo a drysau patio yn agor allan i'r ardd.

Mae’r ystafell wely ddwbl a’r ystafell twin wedi eu dodrefnu a’u haddurno yn gain. *Nodwch os gwelwch yn dda fod y gwelyau twin yn 2’6” ac ond yn addas ar gyfer plant.

Mae’r ystafell ymolchi yn wyn a modern gyda theils o ansawdd ar y waliau a’r llawr.

Ceir ystafell 'wlyb' (wet room) bwrpasol drws nesaf i’r bwthyn sy’n cynnwys cawod, peiriant golchi a sychwr dillad. Digonedd o le i storio offer awyr agored megis beiciau, byrddau syrffio ayb yn ddiogel. Ceir peipen ddwr tu allan i’r ystafell wlyb lle gellir golchi’r offer cyn ei storio.

Gardd

Gardd amgaeedig gydag ardal batio lle gall gwestai fwynhau eistedd ac ymlacio mewn llecyn heddychlon ac edmygu’r golygfeydd gwledig hardd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Croeso i 1 anifail anwes - £5 y noson. Mae hefyd yn bosib bwcio cwn i mewn i’r cytiau cwn sydd wedi ennill amryw o wobrau, ac sydd hefyd yn cael eu rhedeg o dan ofal craff perchnogion y bwthyn. Mae'r cytiau wedi eu lleoli ar ben arall yr iard, oddeutu 100 llath o’r bwthyn.

Darperir dillad gwely (dewch a’ch tywelion eich hun os gwelwch yn dda)

Gwres canolog nwy yn gynwysedig.

Nid yw trydan yn gynwysedig - mesurydd £1.

Parcio am ddim

Wi-fi ar gael

Gellwch gerdded y ci drwy’r caeau gerllaw'r bwthyn. Mae gan y rhain hawl dramwy gyhoeddus, lle y caiff cwn gyfle i gerdded, rhedeg ac ymarfer. Mae yna hefyd draeth sydd yn croesawu cwn bum munud i ffwrdd ar droed.

Noder fod bond diogelwch o £150.00 yn ofynnol cyn eich arhosiad a gellir prosesu hwn trwy 'rag-awdurdodi' eich cerdyn.

Mae'r ffordd tuag at y bwthyn yn gul felly mi fydd angen bod yn wyliadwrus wrth gerdded arni.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 4
 • 2 bedrooms: 1 double, 1 twin (2'6'' twin beds for children)
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Ground floor bedroom(s)
  Pet-friendly
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Super clean, quiet and a great base to discover the area. We enjoyed visiting Caerphilly castle, Cardiff bay and the Dr who experience, fishing trip from Swansea and a great day at Margam country park.
  Family from Nottingham, Aug 2017

  The owner was very friendly and welcoming. The property was adequate. It definitely was a property for dog lovers. The bedrooms were also very small but we managed. Very quiet though and no problem with the kennels.
  Recommends: Newton beach. Sand dunes, Ogmore and Margam Park.
  Family from Plymouth, Aug 2017

  We ejoyd the stay at the Cottage, most enjoyable. The weather could have been better but it didn't stop us going out, visiting freands, the shopping and the lovely beaches. The cottage was lovely and clean, we loved it, also your son was most helpful, thanks for a lovely stay.
  Jean, Joe and the little dogs from Blackburn, Jul 2017

  It was perfect and just what was needed! :) Very clean and Tony the owner was very friendly and helpful.
  Recommendations: Woodz Pizza's, beaches, fun fair, Porthcawl town, Bridgend and great for visiting McArthur Glen Designer Outlet.
  Lisa from St. Athan, Mar 2017

  This holiday home had all the basics you would need. Main bedroom very small, fortunately as there were only two of us we were able to dress in the second bedroom. Shower was good and there was a washing machine if we had wanted it. Also the owner was very pleasant, there was milk and cakes for our arrival. We did leave our dog for a few hours at their kennels, so we could visit the Designer Centre at Bridgend. Overall we did enjoy our week because we like Porthcawl, in spite of the rain some days.
  Christine from Billericay Essex, Jun 2016