Bythynnod Gwyliau ym Mhorthcawl, De Cymru. | Bwthyn Ty'n Cae

Bwthyn gwyliau moethus ger Porthcawl - lleoliad delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored megis cerdded, beicio, hwylio neu syrffio yn ogystal â golffio a marchogaeth.

Bythynnod Gwyliau ym Mhorthcawl, De Cymru.

Saif Bwthyn Ty’n Cae ger arfordir Porthcawl, De Cymru ac mae’n croesawu cwn. Pum munud ar droed o Dywyn Merthyr Mawr a thraeth sy’n caniatáu cwn Drenewydd yn Notais. Mae’r bwthyn wedi ei leoli mewn llecyn gwledig braf sy’n cynnig awyrgylch heddychlon a thawel. Lleoliad delfrydol, yn enwedig os ydych yn mwynhau gweithgareddau awyr agored megis cerdded, beicio, syrffio a syrffio gwynt, golff a marchogaeth.

Llawr Cyntaf

Adnewyddwyd y bwthyn hwn ym Mhorth Cawl i safon uchel iawn i ddarparu llety cartrefol a chwaethus.

Ceir ystafell agored yn cynnwys cegin, lle bwyta a lolfa gyda llawr teils o ansawdd uchel. Mae’r gegin fodern, gyflawn yn cynnwys popty trydan, microdon ac oergell/rhewgell. Mae ardal y lolfa yn cynnwys soffa gysurus sy'n eistedd 3 a dwy gadair, teledu a chwaraewr DVD ynddo a drysau patio yn agor allan i'r ardd.

Mae’r ystafell wely ddwbl a’r ystafell twin wedi eu dodrefnu a’u haddurno yn gain. *Nodwch os gwelwch yn dda fod y gwelyau twin yn 2’6” ac ond yn addas ar gyfer plant.

Mae’r ystafell ymolchi yn wyn a modern gyda theils o ansawdd ar y waliau a’r llawr.

Ceir ystafell 'wlyb' (wet room) bwrpasol drws nesaf i’r bwthyn sy’n cynnwys cawod, peiriant golchi a sychwr dillad. Digonedd o le i storio offer awyr agored megis beiciau, byrddau syrffio ayb yn ddiogel. Ceir peipen ddwr tu allan i’r ystafell wlyb lle gellir golchi’r offer cyn ei storio.

Gardd

Gardd amgaeedig gydag ardal batio lle gall gwestai fwynhau eistedd ac ymlacio mewn llecyn heddychlon ac edmygu’r golygfeydd gwledig hardd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Croeso i 1 anifail anwes - £5 y noson. Mae hefyd yn bosib bwcio cwn i mewn i’r cytiau cwn sydd wedi ennill amryw o wobrau, ac sydd hefyd yn cael eu rhedeg o dan ofal craff perchnogion y bwthyn. Mae'r cytiau wedi eu lleoli ar ben arall yr iard, oddeutu 100 llath o’r bwthyn.

Darperir dillad gwely (dewch a’ch tywelion eich hun os gwelwch yn dda)

Gwres canolog nwy yn gynwysedig.

Nid yw trydan yn gynwysedig - mesurydd £1.

Parcio am ddim

Wi-fi ar gael

Gellwch gerdded y ci drwy’r caeau gerllaw'r bwthyn. Mae gan y rhain hawl dramwy gyhoeddus, lle y caiff cwn gyfle i gerdded, rhedeg ac ymarfer. Mae yna hefyd draeth sydd yn croesawu cwn bum munud i ffwrdd ar droed.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 4
 • 2 bedrooms: 1 double, 1 twin (2'6'' twin beds for children)
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Ground floor bedroom(s)
  Pet-friendly
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Very nice property in a quite location, very homely and was fully equipped. pet friendly even though we didn't have one. very spacious for a family of four.Beaches are beautiful, Rest bay is awesome, drive along the coastal lines are beautiful with some secluded sandy beaches. Ogmore by sea is an awesome place to go and the Pelican pub is an awesome place to eat. Globe inn is a local pub to try but very busy. Need to book and go or else won't find place to eat. There is a big Cooperative store which has its own parking is a real good option for groceries instead of local shops which are expensive
  Sathiyan , Sep 2015

  Met by the owner, who is very friendly. We found that the property very clean and tidy. Don't miss a visit to the local beaches and a walk into Newton village.
  Couple from Berkshire, Jul 2015

  Truly lovely cottage, quiet, close to amenities. Definitely would book again.We were visiting family and so we have an advantage really. Rest Bay is beautiful, Margam Park is certainly worth going to, if you are taking pets Newton Beach is pet friendly and a pleasant walk from the cottage.
  Christine from Lancashire, Jun 2015

  Ideal location, 8 minutes walk from the beach. Clean and well equipped, just the right size for 2 adults and a dog.

  Visit Newton village, beach and sand dunes. Ogmore by the Sea, Rest Bay and Kenfig point. All dog friendly and excellent walks.
  Couple from Birmingham, Sep 2014

  “Modern, light, airy, peaceful, dog & child friendly accommodation”


  Great welcome. So peaceful. Loved the modern light and airy feel. All beds were comfortable. Also decking with garden furniture and the whole site is secure so is safe for children and dogs. If you don't want to take your dog out with you, you can make use of the kennels where it will be well looked after at no extra charge. The dog friendly beach is close by. The beach is huge specially at low tide, you can walk for miles. We also spent a great day at Wiggleys Fun Farm just a few miles away.
  C. Preston, Aug 2014