registry key for windows 7 product key microsoft office home and student 2010 cannot verify license
Bythynnod Gwyliau ym Mhorthcawl, De Cymru.

Bythynnod Gwyliau ym Mhorthcawl, De Cymru. | Bwthyn Ty'n Cae

Bwthyn gwyliau moethus ger Porthcawl - lleoliad delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored megis cerdded, beicio, hwylio neu syrffio yn ogystal golffio a marchogaeth.

Bythynnod Gwyliau ym Mhorthcawl, De Cymru.

Saif Bwthyn Ty’n Cae ger arfordir Porthcawl, De Cymru ac mae’n croesawu cwn. Pum munud ar droed o Dywyn Merthyr Mawr a thraeth sy’n caniatáu cwn Drenewydd yn Notais. Mae’r bwthyn wedi ei leoli mewn llecyn gwledig braf sy’n cynnig awyrgylch heddychlon a thawel. Lleoliad delfrydol, yn enwedig os ydych yn mwynhau gweithgareddau awyr agored megis cerdded, beicio, syrffio a syrffio gwynt, golff a marchogaeth.

Llawr Cyntaf

Adnewyddwyd y bwthyn hwn ym Mhorth Cawl i safon uchel iawn i ddarparu llety cartrefol a chwaethus.

Ceir ystafell agored yn cynnwys cegin, lle bwyta a lolfa gyda llawr teils o ansawdd uchel. Mae’r gegin fodern, gyflawn yn cynnwys popty trydan, microdon ac oergell/rhewgell. Mae ardal y lolfa yn cynnwys soffa gysurus sy'n eistedd 3 a dwy gadair, teledu a chwaraewr DVD ynddo a drysau patio yn agor allan i'r ardd.

Mae’r ystafell wely ddwbl a’r ystafell twin wedi eu dodrefnu a’u haddurno yn gain. *Nodwch os gwelwch yn dda fod y gwelyau twin yn 2’6” ac ond yn addas ar gyfer plant.

Mae’r ystafell ymolchi yn wyn a modern gyda theils o ansawdd ar y waliau a’r llawr.

Ceir ystafell 'wlyb' (wet room) bwrpasol drws nesaf i’r bwthyn sy’n cynnwys cawod, peiriant golchi a sychwr dillad. Digonedd o le i storio offer awyr agored megis beiciau, byrddau syrffio ayb yn ddiogel. Ceir peipen ddwr tu allan i’r ystafell wlyb lle gellir golchi’r offer cyn ei storio.

Gardd

Gardd amgaeedig gydag ardal batio lle gall gwestai fwynhau eistedd ac ymlacio mewn llecyn heddychlon ac edmygu’r golygfeydd gwledig hardd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Croeso i 1 anifail anwes - £5 y noson. Mae hefyd yn bosib bwcio cwn i mewn i’r cytiau cwn sydd wedi ennill amryw o wobrau, ac sydd hefyd yn cael eu rhedeg o dan ofal craff perchnogion y bwthyn. Mae'r cytiau wedi eu lleoli ar ben arall yr iard, oddeutu 100 llath o’r bwthyn.

Darperir dillad gwely (dewch a’ch tywelion eich hun os gwelwch yn dda)

Gwres canolog nwy yn gynwysedig.

Nid yw trydan yn gynwysedig - mesurydd £1.

Parcio am ddim

Wi-fi ar gael

Gellwch gerdded y ci drwy’r caeau gerllaw'r bwthyn. Mae gan y rhain hawl dramwy gyhoeddus, lle y caiff cwn gyfle i gerdded, rhedeg ac ymarfer. Mae yna hefyd draeth sydd yn croesawu cwn bum munud i ffwrdd ar droed.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 4
 • 2 bedrooms: 1 double, 1 twin (2'6'' twin beds for children)
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Ground floor bedroom(s)
  Pet-friendly
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Brilliant - great property and a very warm welcome. Everything we could have asked for - really pleased!

  Fantastic dog friendly area
  Family from Worcester, May 2014

  Modern, clean and spacious. Excellent facilities.

  Atlantic hotel for a drink outside in the sunshine. Llanerch vineyards for a glass of wine outdoors

  Claire from London, May 2014

  Perfect and friendly
  Family from London, Mar 2014

  The cottage was very welcoming, perfect for a relaxing break for mum, son and dog :)

  Spent time on the beach
  Becky Brown, Feb 2014

  Cracking little Bwthyn. Very well equipped and great location (close to the beach, the local shops & the motorway for day-trips).

  The friendly owners were always on-hand to help, offer advice on the local area & have a general chit-chat. Will recommend to friends & will definately stay there again if Tony & Olive will have us!

  Day-trips to Swansea/Cardiff on rainy days. On sunny, warm days make the short trip to the beautiful beaches on the Gower, finishing off with an Ice cream from Joe's Ice-cream bar in the Mumbles at the end of the day.
  Mr Loxley, Sep 2013