Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Ne Cymru, ar hyd Y Gororau


Yn cwmpasu ardal o harddwch naturiol dynodedig yn ogystal a Thirlun Diwydiannol gyda statws Treftadaeth Byd, mae hon yn ardal o gestyll mawreddog, cymoedd coediog, afonydd troellog, treftadaeth ddiwydiannol gref yn ogystal a bythynnod gwyliau hyfryd. Mae ardal Gororau De Cymru yn cynnwys Dyffryn Gwy a Dyffryn y Wysg, ac mae?n gartref i?r nifer fwyaf o gestyll yn ol milltir sgwar trwy Brydain.

Mae'n bythynnod gwyliau yn Ne Cymru yn cynnig popeth o amffitheatrau Rhufeinig i lygad wydr Nelson ac o wyliau bwyd i ddiwrnod allan yn rasys ceffylau Cas-gwent. Amgylchynir bythynnod gwyliau gororau De Cymru gan drefi hardd, llawn hanes a chymeriad, a gan gefn gwlad odidog. Mae'r rhanbarth hefyd yn gartref i'r nifer fwyaf o fwytai Michelin yng Nghymru, yn ogystal a dinas fwyaf newydd Cymru, lle cafodd Cwpan Ryder 2010 ei chynnal.

Mae miloedd o flynyddoedd o hanes i'w ddarganfod yn ystod eich gwyliau ym mythynnod gwyliau Y Gorau o Gymru yn Ne Cymru. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Camlas Sir Fynwy, gwinllannoedd a bwyd da hefyd yn rhan annatod o'ch arhosiad yn y bythynnod gwyliau moethus hyn ar hyd Gororau De Cymru.

Bythynnod Gwyliau Moethus yn Ne Cymru...

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 3

Abergavenny, South Wales Borderlands, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 bedroom: 1 double bed, 1 sofa bed)
 • Rates
  £345 - £520
Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch lonyddwch tawel y bwthyn gwyliau hwn yn Y Fenni. Golygfeydd aruthrol ar hyd y dyffryn, y Mynyddoedd Duon a Bannau Brycheiniog - mae’r bwthyn hwn yn fan delfrydol ar gyfer gwyliau rhamantus. Mae hefyd yn le perffaith ar gyfer gwyliau i deulu bach. Mae naws hyfryd o fod yn bell o bopeth arall, ond mae’n ddigon agos at drefydd ac atyniadau cyfagos.
gweld manylion

Chepstow, South Wales Borderlands, Wales

Log fireWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 5 (3 bedrooms: 1 double, 1 single, 1 bunk (+ 1 pull out bed available))
 • Rates
  £560 - £815

Bwthyn gwyliau gyda thwb poeth yw Maes y Felin, wedi ei leoli ar fferm ynghanol 126 acer o ddolydd agored braf, coetir a bryniau. Ceir ardal chwarae fawr i’r plant ac ystafell gemau. Mae’n lleoliad perffaith i archwilio atyniadau a golygfeydd yr ardal, yn ogystal ag ymlacio a mwynhau cefn gwlad hyfryd Sir Fynwy ar ei orau.

gweld manylion

Chepstow, South Wales Borderlands, Wales

Log fireWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (3 bedrooms: 1 double, 2 x single (+ 1 pull out bed available))
 • Rates
  £560 - £815

Wedi ei leoli ar fferm ynghanol 126 acer o ddolydd agored braf, coetir a bryniau, mae gan fwthyn hunan-ddarpar Maes y Gwy, Sir Fynwy, dwb poeth, ardal fawr i blant chwarae ac ystafell gemau. Mae’n lleoliad perffaith i archwilio atyniadau a golygfeydd yr ardal, yn ogystal ag ymlacio a mwynhau'r awyr iach.

gweld manylion

loading