Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Llety Gwyliau De Cymru - yn y Wlad a'r Ddinas ac ar yr Arfordir


Mae bythynnod gwyliau De Cymru yn cynnig amrediad eang o amrywiaeth a chyrchfannau. Gellir dod o hyd i'n bythynnod gwyliau a'n apartments moethus yn Ne Cymru ar hyd a lled y rhanbarth. O Gaerdydd, prif ddinas falch Cymru i gefn gwlad Bro Morgannwg ac ar hyd yr arfordir anhygoel i dref glan mor boblogaidd Porthcawl a Phenrhyn Gwyr, Ardal o Harddwch Eithriadol a Naturiol cyntaf y DU.

Gyda chanolfan beicio mynydd byd enwog Parc Coedwig Afan, Dan-yr-Ogof - canolfan ogofau arddangos mwyaf Gogledd Ewrop a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog hefyd yn rhedeg ar hyd y ffin ogleddol, rydych chi'n dechrau cael syniad o'r hyn y gall llety gwyliau De Cymru ei gynnig.

Mae'n apartments a bythynnod gwyliau yn Ne Cymru yn cynnig y gorau o ddau fyd. Mwynhewch oleuadau llachar Caerdydd ac Abertawe gyda digwyddiadau chwaraeon a cherddoriaeth rhyngwladol, tafarndai, clybiau, bwytai gwych a theatrau. Neu teithiwch ychydig filltiroedd ymhellach i'n bythynnod gwyliau yng nghefn gwlad De Cymru ar hyd yr arfordir i ddarganfod cestyll, parciau gwledig, llynnoedd a thraethau anhygoel, yn cynnwys Bae Rhosili yn y Gwyr, a gafodd ei bleidleisio yn draeth gorau Prydain yn ddiweddar.

Apartments a Bythynnod Gwyliau De Cymru...

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

Porthcawl, South Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 double (+ 1 single sofa bed))
 • Rates
  £279 - £554
Saif y bwthyn hunan-ddarpar hwn mewn hafan o goed gyda pherllan, 10 munud yn unig ar droed o’r traeth agosaf. Mewn 4.5 acer o dir preifat a gyda 3 cwrs golff o fewn 2 filltir, llawer o draethau a llwybrau cerdded, mae hwn yn lleoliad perffaith i fwynhau llawer o weithgareddau neu i ymlacio a dadflino.
gweld manylion

Porthcawl, South Wales, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 double (+ 1 single sofa bed))
 • Rates
  £287 - £529
Saif y bwthyn hunan-ddarpar hwn mewn hafan o goed gyda pherllan, 10 munud yn unig ar droed o’r traeth agosaf. Mewn 4.5 acer o dir preifat a gyda 3 cwrs golff o fewn 2 filltir, llawer o draethau a llwybrau cerdded, mae hwn yn lleoliad perffaith i fwynhau llawer o weithgareddau neu i ymlacio a dadflino.
gweld manylion

Swansea Valley, South Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyVIP experience
 • Sleeps up to 4 (3 bedrooms: 1 King, 2 singles)
 • Rates
  £359 - £607
Siwrnai fer yn unig o draethau hardd y Gŵyr, Abertawe a golygfeydd godidog Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae bwthyn gwyliau Tŷ Bach Twt yn un o bar o fythynnod fferm moethus mewn pentref bychan heddychlon a phrydferth, gydag Eglwys o’r 13eg Ganrif.
1-2 guests: 20% (05 Sep 2017 to 19 Dec 2017) maximum of 21 nights
gweld manylion

Porthcawl, South Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin (2'6'' twin beds for children))
 • Rates
  £400 - £600
Saif Bwthyn Gwyn ger arfordir Porthcawl, De Cymru. Pum munud ar droed o Dwyni Tywod Merthyr Mawr a thraeth Newton, mae’r bwthyn wedi ei leoli mewn llecyn gwledig braf sy’n cynnig awyrgylch heddychlon a thawel. Lleoliad delfrydol, yn enwedig os ydych yn mwynhau gweithgareddau awyr agored megis cerdded, beicio, syrffio a syrffio gwynt, golff a marchogaeth.
gweld manylion

Llantwit Major, South Wales, Wales

Wi-fi / InternetPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 double bed and double sofa bed)
 • Rates
  £400 - £515
Bwthyn gwyliau ym Mro Morgannwg yw Llofft y Fro, yn rhan o diroedd bwthyn arall to gwellt o'r ail ganrif ar bymtheg, mewn pentref bach heddychlon dafliad carreg o arfordir a thraethau godidog Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Un disgrifiad ohono yw ei fod wedi'i ddylunio fel gwesty boutique, ond gyda mwy o le a mwy o ryddid nag y gall gwesty ei gynnig.
gweld manylion

Swansea Valley, South Wales, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms : 2 double bedrooms, 1 bunk bedroom)
 • Rates
  £417 - £783
Nid yw Beudy Tawe ond 8 milltir i ffwrdd o Abertawe ac mae wedi ei leoli ar fferm heddychlon ym Mro Tawe. Yn nythu rhwng mynyddoedd y Bannau Brycheiniog ar hafan arfordirol Penrhyn Gwyr, mae’r bwthyn yn lle perffaith i ymlacio a gwneud y mwyaf o’r atyniadau a’r gweithgareddau yn yr ardal.
gweld manylion

Swansea Valley, South Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms : 3 double bedrooms)
 • Rates
  £417 - £783
Yn nythu rhwng mynyddoedd y Bannau Brycheiniog a hafan arfordirol Gwyr, mae’r bwthyn gwyliau hwn ym Mhontardawe wedi’i leoli ar fferm heddychlon ym Mro Tawe. Mae’r bwthyn mewn lle perffaith i ymlacio a gwneud y mwyaf o atyniadau a gweithgareddau’r ardal. Dim ond 8 milltir i ffwrdd o Abertawe.
gweld manylion

Swansea Valley, South Wales, Wales

Log fireWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mileVIP experience
 • Sleeps up to 6 (4 bedrooms: 1 king, 1 twin, 2 singles)
 • Rates
  £443 - £777
Mae bwthyn gwyliau Tŷ Mawr Tlws yn un o bar o fythynnod fferm moethus yn dyddio’n ol sawl canrif. Wedi ei leoli mewn pentref bychan heddychlon a phrydferth gydag Eglwys o’r 13eg Ganrif, mae’r bwthyn cartrefol mewn safle delfrydol ar gyfer cerddwyr (llwybrau cerdded yn pasio gerllaw), beicwyr mynydd, teuluoedd a grŵp o ffrindiau.
1-2 guests: 20% (16 Sep 2017 to 20 Dec 2017) maximum of 21 nights
gweld manylion

Cardiff, South Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 bedrooms : 1 double (1 childrens single sofa bed))
 • Rates
  £450 - £1200
Bwthyn moethus a chlud i ddau wedi ei amgylchynu gan dir coediog a bryniau tonnog gyda thafarn leol wych a bwyty ychydig funudau i ffwrdd ar droed. Delfrydol ar gyfer gwyliau rhamantus i ddau a dim ond ugain munud i ffwrdd o Gaerdydd. Gyda Pharc Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog a Threftadaeth Arfordir Morgannwg i gyd...
gweld manylion

Cardiff , South Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 doubles (+1 extra double sofa bed))
 • Rates
  £455 - £858
Mae apartment moethus 5 seren Ger-y-llyn yn cynnig y gorau o ddau fyd. Mae ganddo holl fanteision lleoliad gwledig prydferth mewn pentref cefn gwlad traddodiadol gyda 2 dafarn, ac eto ond 20 munud o ganol Caerdydd. Wedi ei leoli ym Mro Morgannwg, dyma’r llecyn perffaith i ymlacio ynghanol llonyddwch cefn gwlad neu i archwilio Caerdydd a’i atyniadau di-ri.
gweld manylion

Cardiff , South Wales, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 doubles (+1 extra double sofa bed))
 • Rates
  £455 - £858
Mwynhewch y gorau o ddau fyd yn yr apartment gwyliau 5 seren hwn. 7 milltir yn unig o ganol dinas Caerdydd, mae hefyd yn cynnig holl fanteision lleoliad gwledig prydferth mewn pentref cefn gwlad traddodiadol gyda 2 dafarn. Mae Uwch-y-llyn yn un o ddau apartment gwyliau moethus ac wedi ei leoli ar stad drawiadol 20 acer ym Mro Morgannwg. Y llecyn perffaith i ymlacio ar ol archwilio Caerdydd a’i atyniadau di-ri.
gweld manylion

Cardiff, South Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 double )
 • Rates
  £455 - £858
Dim ond 20 munud o ganol Caerdydd mae’r llety 5 seren hwn yn y Barri yn mwynhau golygfeydd gwych ar draws bryniau Dyffryn Morgannwg. Mae nifer o draethau ger llaw gan gynnwys Ynys y Barri ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg.
gweld manylion

Cardiff, South Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 double )
 • Rates
  £455 - £858
Mae’r llety hunan ddarpar hwn yn y Barri yn agos at lawer o draethau a ddim ond 20 munud o ganol Caerdydd. Mae golygfeydd hyfryd o Ddyffryn Morgannwg i’w gweld o’r balconi. Mae yna hefyd lawer o weithgareddau ac atyniadau i’w mwynhau yn yr ardal yn cynnwys Arfordir Treftadaeth Morgannwg.
gweld manylion

Swansea Valley, South Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 double, 1 twin)
 • Rates
  £550 - £850
Mewn cefn gwlad trawiadol, dramatig ac yn agos i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac arfordir syfrdanol y Gŵyr, mae’r bwthyn hwn yn cynnig llety hunan-ddarpar 5 seren ynghanol harddwch De Cymru. Boed am benwythnos hir moethus neu wythnos egniol o feicio neu gerdded, bwthyn Glyn Cynwal Isaf yw’r lle perffaith ar gyfer eich gwyliau.
gweld manylion

Cardiff, South Wales, Wales

Wi-fi / InternetWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms : 2 king size beds)
 • Rates
  £640 - £1000
Yn llecyn perffaith am wyliau yng Nghaerdydd, mae Cardiff Waterside Apartment wedi ei leoli yn un o ddatblygiadau hyfrytaf Bae Caerdydd ac mae’n mwynhau golygfeydd 180 gradd trawiadol o’r bae o’r 12fed llawr. Mae canol y ddinas, sy'n cynnwys Stadiwm y Mileniwm, Castell Caerdydd a sawl Canolfan siopa hefyd o fewn taith fer mewn tacsi, bws neu dacsi dŵr, sy’n ei wneud yn lleoliad delfrydol am wyliau rhamantus neu wyliau yn y ddinas gyda ffrindiau neu deulu.
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

loading