Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Sir Benfro


Mae bythynnod gwyliau Sir Benfro yn cynnig traethau godidog, golygfeydd trawiadol, a gweithgareddau di-ri yn cynnwys atyniadau teuluol megis Parc Hamdden Oackwood a Fferm Folly. Mae Y Gorau o Gymru yn cynnig amrediad gwych o dai a bythynnod gwyliau yn Sir Benfro, sy'n cael ei gydnabod yn swyddogol fel un o'r cyrchfannau arfordirol gorau yn y byd.

Cadwch eich llygaid yn agored am y dolffiniaid a'r morfilod wrth aros yn ein bythynnod yn Nhŷ Ddewi, rhowch gynnig ar ddal crancod yn Solfach, syrffio ger Penfro, arforneidio (coasteering) yn Abereiddi neu mwynhewch wyliau glan mor traddodiadol yn Amroth, Trefdraeth, a Dinbych y Pysgod. Os ydych chi'n hoff o gerdded, mae 186 milltir Llwybr Arfordirol Sir Benfro yn cynnig modd delfrydol o archwilio'r Parc Cenedlaethol, sy'n cynnwys rhai o'r golygfeydd arfordirol mwyaf amrywiol ym Mhrydain.

Mae ein bythynnod gwyliau yn Sir Benfro yn eich croesawu i gyrchfan wyliau benigamp sy'n addas i deuluoedd, grwpiau o ffrindiau a chyplau fel ei gilydd. Mae bythynnod gwyliau Sir Benfro yn cynnig popeth o ddinas leiaf Prydain i'r nifer fwyaf o draethau sydd wedi ennill gwobrau o fewn unrhyw sir yn y DU. Os nad yw hynny'n ddigon, lleolir ein bythynnod yn Sir Benfro o fewn yr unig Barc Cenedlaethol Arfordirol ym Mhrydain.

Bythynnod Gwyliau Sir Benfro...

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

Solva, Pembrokeshire West Wales, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 bedroom : 1 king sized bed (+ 1 double futon in lounge))
 • Rates
  £275 - £554
Bwthyn gwyliau llawn cymeriad wedi ei leoli’n wych rhwng Solfach a Thŷ Ddewi ar arfordir gogledd Sir Benfro, bellter cerdded byr yn unig at lwybr arfordirol Cymru. Mae’r bwthyn yn croesawu anifeiliaid anwes ac wedi ei adnewyddu’n gain - cysurus iawn i ddau. Ymlaciwch ymysg y siopau, orielau a’r bwytai lleol, ewch ar antur mewn cwch neu mwynhewch weithgareddau poblogaidd lleol megis cerdded, hwylio neu bysgota.
gweld manylion

Solva, Pembrokeshire West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 bedroom : 1 double)
 • Rates
  £275 - £554
Gyda golygfeydd rhagorol o Fae Sain Ffraid, mae’r bwthyn gwyliau cysurus hwn i 2 wedi ei leoli’n gampus rhwng Ty Ddewi a Solfach, a gaiff ei gydnabod fel y perl ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro. Mae’r bwthyn hwn sy’n croesawu cwn o fewn pellter cerdded i’r arfordir ac yn ddelfrydol ar gyfer cerdded, hwylio neu ymlacio ymysg siopau, orielau a bwytai’r ardal hyfryd hon.
gweld manylion

St Davids, Pembrokeshire West Wales, Wales

Enclosed gardenBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £276 - £700
Bwthyn gwyliau moethus yn Ty Ddewi, Sir Benfro sydd hefyd yn croesawu cŵn. Lleolir bwthyn Yr Ysgubor ar fferm organig a cheir pwll brithyll ar y tir. Mae’r fferm yn ymestyn draw at Lwybr Arfordirol Sir Benfro sy’n dilyn y clogwyni ar hyd ymyl gogleddol penrhyn prydferth Tŷ Ddewi. Mae hefyd yn agos i draeth Baner Las Porthmawr.
gweld manylion

St Davids, Pembrokeshire West Wales, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £276 - £575
Bwthyn gwyliau hunan arlwyo moethus yn Nhŷ Ddewi, Gorllewin Cymru. Mae bwthyn Tŷ Blawd wedi ei leoli ar fferm organig deuluol, gyda llyn brithyll ar y safle. Mae’r fferm yn ymestyn i lawr i Lwybr Arfordirol Sir Benfro sy’n mynd ar hyd y clogwyni ar ymyl gogleddol penrhyn hardd Tŷ Ddewi. Mae hefyd yn agos i draeth Baner Las Porthmawr.
gweld manylion

St Davids Peninsula, Pembrokeshire West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £295 - £545
Wedi ei leoli ar fferm mewn ardal wledig braf rhwng Tŷ Ddewi ac Abergwaun, mae Bwthyn Ysgubor yn baradwys ar gyfer gweithgareddau megis cerdded, beicio, pysgota, marchogaeth ceffylau a gwylio adar. Ceir nifer o draethau tywod ar gyfer chwaraeon dwr a thorheulo a llawer o atyniadau i'r teulu megis tripiau i weld morfilod a dolffiniaid o Dŷ Ddewi, OceanLab yn Abergwaun, Parc Oakwood, Folly Farm, Parc Dinosoriaid Dinbych y Pysgod a llawer mwy.
1-2 guests: 15% minimum of 7 nights
gweld manylion

St Davids, Pembrokeshire West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beach
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms : 1 double, 2 twin)
 • Rates
  £325 - £860
Mae’r bwthyn hwn yn Nhy Ddewi yn ddelfrydol ar gyfer cerddwyr, ac mae’n rhoi mynediad uniongyrchol i Lwybr Arfordir Sir Benfro ar lecyn diarffordd drws nesaf i’r fferm odro. Dim ond dwy filltir tu allan i ddinas ddarluniadol Ty Ddewi, mae’n berffaith i gerddwyr, i deuluoedd ac i grwpiau fwynhau’r cyfan sydd gan yr ardal i’w gynnig.
gweld manylion

Amroth, Pembrokeshire West Wales, Wales

Log fireWi-fi / InternetPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 double, 1 single & bunk bed)
 • Rates
  £340 - £870
Bwthyn hunan-arlwyo glan mor yn Sir Benfro, 500 llath o draeth Amroth. Bwthyn gwyliau wedi ei ddodrefnu yn glud gyda gardd amgaeedig fawr a 10 acer o goed i grwydro ynddynt. Mae llwybr arfordirol Sir Benfro (186 milltir ohono) yn cychwyn yma ac mae’n fan delfrydol i gerddwyr sydd eisiau mwynhau golygfeydd arfordirol godidog ar hyd y daith.
gweld manylion

Broad Haven, Pembrokeshire West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £340 - £995
Lleolir y bwthyn hunanarlwyo hwn yn Aberllydan (Broad Haven), bellter cerdded byr o’r traeth tywod godidog. Wedi ei ddodrefnu i safon uchel, mae’n cynnig popeth sydd ei angen arnoch am wyliau cartrefol a moethus. Dysgwch farchogaeth ceffylau, rhowch gynnig ar ddringo neu abseilio ar glogwyni mawreddog a mwynhau caiacio, syrffio, canŵio, syrffio gwynt, deifio sgwba neu bysgota ar y mor.
gweld manylion

Solva, Pembrokeshire West Wales, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 twin )
 • Rates
  £344 - £693
Bwthyn hunan arlwyo moethus yn Solfach, Sir Benfro. Mae Tŷ’r Gwalch wedi ei enwi ar ol y gweilch sydd i’w gweld yn hedfan uwchben yn gyson. O falconi deheuol y bwthyn arfordirol hwn ceir golygfeydd panoramig o’r mor a Bae Sain Ffraid. Lleoliad delfrydol ar gyfer cerdded, hwylio neu’n syml iawn, i ymlacio ymhlith y siopau, orielau a bwytai ynghanol golygfeydd prydferth.
gweld manylion

Newport, Pembrokeshire West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 double, 2 twin)
 • Rates
  £365 - £850
Mae Ael y Bryn yn fwthyn o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn Nhrefdraeth, Sir Benfro, sydd wedi ei adnewyddu yn drawiadol i gadw ei gymeriad. Mae'r bwthyn o fewn pellter cerdded i bentref arfordirol Trefdraeth, gyda'i ddewis o gaffis, siopau lleol, bwytai a thafarndai. Mae'n leoliad gwyliau delfrydol sydd yn cynnig traeth gwych, llwybr arfordirol a cwrs golff trawiadol gerllaw. Mae'n cynnwys 3 man parcio.

gweld manylion

Newport, Pembrokeshire West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £370 - £735
Mae Bwthyn Trefdraeth yn cynnig golygfa drawiadol, ddi-dor o Fae Trefdraeth. Mae ei leoliad delfrydol yn ei wneud yn safle perffaith ar gyfer cerdded llwybr arfordirol Sir Benfro gerllaw neu i ymweld a thref glan mor hyfryd Trefdraeth, Sir Benfro.
gweld manylion

St Davids, Pembrokeshire West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 king, 1 double, 2 single beds)
 • Rates
  £416 - £950
gweld manylion

St Davids, Pembrokeshire West Wales, Wales

Log fireBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin )
 • Rates
  £450 - £795
Bwthyn gwyliau moethus yw Bwthyn Clyd wedi ei leoli ynghanol Tŷ Ddewi, Sir Benfro - llathenni yn unig o’r sgwar, yr Eglwys Gadeiriol odidog, bwytai, siopau, tafarndai ac orielau. Mae llwybr arfordirol Sir Benfro 10 munud o’r bwthyn ar droed, tra bod traeth Porth Mawr a phentrefi pysgota Porthgain a Solfach ond ychydig funudau i ffwrdd mewn car neu ar fws. Lleoliad gwych ac mae lloriau derw Cymreig drwy'r bwthyn hefyd.
gweld manylion

Newport, Pembrokeshire West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms : 1 Super King, 1 twin, 1 double)
 • Rates
  £450 - £1125
Bwthyn hunan-ddarpar yn Nhrefdraeth, yn cysgu hyd at 6 o westai ac mae modd edrych dros y traeth yn Nhrefdraeth, Sir Ddinbych ac Aber Nyfer ohono. Mae yna lwybr byr sy’n mynd lawr at y traethau ar ochr Parrog y Bae ac mae hefyd modd cerdded i fwytai, caffis, tafarndai traddodiadol a llwybr arfordir Cymru o’r bwthyn. Mae’r bwthyn hunan-ddarpar hwn yn Nhrefdraeth mewn lleoliad delfrydol ar gyfer deulu neu grwp o ffrindiau.
gweld manylion

St Davids Peninsula, Pembrokeshire West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 1 super king, 1 king & single, 1 twin (+ extra pull out single bed available) )
 • Rates
  £520 - £1160
Bwthyn gwyliau 5 seren yn Abercastell, Gorllewin Cymru sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. Os ydych chi’n edrych am le rhamantus a chlud, lle i ddod ar wyliau gyda chriw o ffrindiau neu wyliau teulu, bydd y bwthyn a’r ardal hon yn sicr o’ch swyno. Saif mewn llecyn hardd, 5 munud yn unig o harbwr bychan Abercastell lle gellir ymuno a 186 milltir o Lwybr Arfordirol o amgylch Sir Benfro, gyda’i olygfeydd godidog.
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

loading