Llety Hunan-ddarpar Dolgellau

Llety Hunan-ddarpar Dolgellau | Seithfed Nef

Bwthyn hunan-ddarpar hyfryd i 5 yn Nolgellau, dim ond munud o gerdded o sgwâr y dref. Llefydd cerdded, siopau a bwytai ar garreg eich drws.

Llety Hunan-ddarpar Dolgellau

Mae’r bwthyn 200 mlwydd oed hwn wedi cael ei adnewyddu’n hyfryd gyda sawl elfen fodern ac nid yw ond munud o daith gerdded i sgwâr y dref. O’r stôf losgi coed i’r dreser steil chic a blancedi clytwaith gwreiddiol, dim ond dau air sydd i ddisgrifio’r llety hwn yn Nolgellau - hollol brydferth. Gyda nifer o lefydd i fynd am dro, bwytai, caffis a phob math o siopau diddorol wrth garreg eich drws, mae Seithfed Nef wir yn fan cychwyn gwych er mwyn mwynhau ac archwilio Eryri.

Llawr Gwaelod

Cegin/Ystafell fwyta - wedi ei haddurno’n lliwgar mewn steil ty fferm, gyda llawr o lechi fflacsen gwreiddiol a thrawstiau o dderw a llarwydden. Caiff yr offer cegin angenrheidiol i gyd eu darparu gan gynnwys popty Belling, micro-don, peiriant golchi a sychu dillad, oergell gyda rhan fach sy’n rhewgell. Darperir amrywiaeth o offer cegin o ansawdd, sosbenni a dysglau pobi, cyllyll a ffyrc, llestri a tseina.

Mae yna fwrdd derw hyfryd wedi'i osod drws nesaf i’r ffenestr, ac mae modd ei ymestyn i fod â digon o le i 8. Drws nesaf iddo mae dreser wedi ei hadnewyddu gyda chadair fwthyn â lle i 2 er mwyn ymlacio. Mae gan y llety hwn ddrysau Ffrengig dwbl sy’n arwain at yr ardd hardd sy'n debyg i fuarth.

Mae grisiau o’r gegin / ystafell fwyta yn arwain fyny at yr ystafell fyw. Mae mwy o fannau storio o dan y grisiau ar gyfer beiciau, pramiau a chlybiau golff ac ati. Mae gan yr ystafell hon fynedfa ar wahân er mwyn hwyluso dod â beiciau ac ati yn syth i mewn i’r ardal storio.

Y Llawr Cyntaf

Ystafell fyw: Ystafell liwgar, fawr a golau, gydag ardal simdde draddodiadol o gerrig a stôf losgi coed Franco Belge, er mwyn darparu gwres ychwanegol i’r gwres canolog nwy. Trawstiau a linteri derw gwreiddiol ac mae’r grisiau a’r carpedi Sisal yn ychwanegu at y teimlad gwledig.

Mae soffas cyfforddus a chadair freichiau yn eich croesawu tuag at y teledu mawr sgrin fflat, gyda chwaraewr DVD, BT Vision a chyfleuster iPlayer. Darperir cysylltiad we ddiwifr am ddim. Yn y lolfa gwelwch hefyd silff lyfrau sy’n gartref i lyfrau ar gyfer pob math o oedrannau, gemau, posau a chasgliad o bamffledi sy’n llawn mapiau, canllawiau a gweithgareddau.

Yr Ail lawr

Y Brif Ystafell Wely: To gyda thrawstiau siâp cromen gyda siandelïer grisial hardd. Dillad gwely gwyn, gobenyddion plu, cwilt cyfforddus a blancedi clasurol o glytwaith hardd, ar wely dwbl Laura Ashley a matres sbring moethus - y cyfan yn sicrhau noson dda o gwsg. Cypyrddau wrth y gwely a lampau, cist ddroriau a chwpwrdd dillad dwbl sy’n ychwanegu at brintiau manwl y llenni a’r bleindiau. Darperir tywelion gwyn meddal.

Yr Ail Ystafell Wely: Wedi ei addurno yn yr un steil gyda tho uchel a thrawstiau siâp cromen a siandelïer, mae gan yr ystafell hon wely dwbl bach hen ffasiwn (4tr x 6tr) a gwely sengl hael wedi’i ddyrchafu (3tr 3' x 6tr). Mae gan y ddau wely fatresi sbring moethus, gobenyddion plu, cwilt clyd a blancedi hardd clasurol. Byrddau wrth y gwely gyda lampau, cist ddroriau a chwpwrdd dillad unigryw o ffabrig mewn steil canoloesol. Mae modd darparu cot yn yr ystafell hon os oes angen.

Ystafell gawod: Mae gan yr ystafell gawod swît wen foethus gyda thy bach, basn ymolchi pedestal a chawod steil ‘dwr glaw’ gyda rinsiwr corff ar wahân a rheiddiadur modern. Darperir hefyd sebon llaw, sebon cawod a siampw.

Gardd

Mae gan Seithfed Nef ardd heddychlon mewn steil buarth hardd, gyda phatio o dywodfaen. Mae’r ardal amgaeedig hon yn cynnwys bwrdd a chadeiriau llechen ac ardal dec ar wahân gyda set arall o fwrdd a chadeiriau. Mewn sied fach wedi’i pheintio mae yna farbeciw mawr. Mae potiau mawr gyda detholiad o flodau yn ychwanegu lliw i’r ardd drwy gydol y flwyddyn. Golygfeydd hyfryd o’r ardd dros y toeau tuag at y bryniau yn y pellter.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir dillad gwely, tywelion baddon a llaw a sychwr gwallt
 • Trydan a gwres canolog nwy yn gynwysedig
 • Cysylltiad we ddiwifr ar gael am ddim
 • Darperir cot gyda 2 lefel a chrud siglo, darperir dillad gwely os bydd cais. Cadair uchel hefyd ar gael os oes cais.
 • Soffa gwely dwbl hefyd ar gael yn y lolfa ar gyfer llefydd ychwanegol i gysgu os oes angen
 • Dim parcio preifat/oddi ar y ffordd ond digonedd o lefydd parcio cyhoeddus ar gael yn agos iawn i’r bwthyn.
 • Darperir y fasged gyntaf o goed tân a thanwydd am ddim, gellir prynu mwy o goed tân am £3.00 y fasgedaid.
 • Darperir hefyd amrywiaeth o offer babi gan gynnwys cadeiriau siglo a bownsio, mat newid, mat chwarae, cadair i’r bath, diheintydd potel, prosesydd bwyd bach, gatiau diogelwch a gorchuddion plwg. Mae modd darparu step a sêt i’r toiled / poti hefyd.
 • Os hoffech fwy o lety ar gyfer ffrindiau neu deulu, mae gyda ni fwthyn gwyliau arall ar yr un stryd o’r enw Dan yr Allt (cysgu hyd at 4).


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 5
 • 2 bedrooms: 1 double, 1 single & 3/4 bed
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Log fire
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Superb and don't miss a visit to Porthmeirion
  Family from Carmarthenshire, Aug 2014

  The property was well situated and very comfy with everything you could want provided.

  The area is beautiful with plenty of walks to do. The train ride up the coast from Fairbourne was good on a dull day
  Friends from Kent, Oct 2013