Ty Hunan Ddarpar Mawr ger Y Bala, Gogledd Cymru

Ty Hunan Ddarpar Mawr ger Y Bala, Gogledd Cymru | Gwyndy

Lleolir llety moethus Gwyndy ar lannau Llyn Tegid yn Llanuwchllyn, Eryri. O fewn pellter cerdded hwylus i’r dafarn a lleoliad gwych ar gyfer chwaraeon dwr, cerdded a beicio.

Discounts

1-5 guests: 20%

Ty Hunan Ddarpar Mawr ger Y Bala, Gogledd Cymru

Ty hunan-ddarpar mawr, moethus o fewn pellter cerdded i Lyn Tegid a’i stesion drên stêm sydd yn dilyn glan y llyn i’r Bala. Wedi ei guddio i lawr lôn fechan ar lannau Llyn Tegid ym mhentref Llanuwchllyn, Eryri, mae’r bwthyn hwn hefyd o fewn pellter cerdded hwylus i’r dafarn leol sy’n gweini bwyd cartref hyfryd. Digon o gyfleoedd chwaraeon dwr, cerdded a beicio ar garreg eich drws.

I’r rheini sy'n chwilio am antur, lle gwell na Llyn Tegid a’r Ganolfan Dwr Gwyn Cenedlaethol ar gyfer hwylio, canwio, rafftio a llawer iawn mwy. Mae’r llwybr 14 milltir o amgylch y llyn hefyd yn ddelfrydol ar gyfer beicio a cherdded. Ceir 5 ystafell wely a 4 ystafell ymolchi yn y ty trawiadol hwn (1 bathrwm teulu a 3 en-suite), sy’n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer 2 deulu neu nifer o gyplau i’w rannu.

Llawr Gwaelod

Yma ceir cegin wledig newydd sbon gyda bar brecwast a’r holl gyfarpar y byddech yn ei ddisgwyl o lety safon uchel fel hwn, yn cynnwys golchwr llestri, popty, microdon, oergell a rhewgell. Mae’r ystafell esgidiau oddi ar y gegin yn cynnwys sinc bwtler, ardal i hongian y golch, dillad dal dwr a chotiau, peiriant golchi a sychwr dillad ayb a storfa ddiogel i feiciau.

Ceir bwrdd mawr yn yr ystafell fwyta ar gyfer prydau hir hamddenol a stôf llosgi coed ar gyfer nosweithiau oer y gaeaf.

Mae lolfa’r llawr gwaelod yn cynnwys digonedd o seddi cyfforddus o amgylch tân agored. Ceir teledu â sianeli am ddim, chwaraewr DVD, piano a golygfeydd hyfryd ymhob cyfeiriad. Chwaraewr CD a Wi-fi ar gael hefyd.

Llawr Cyntaf

Ar y llawr cyntaf ceir ystafell wely sengl ensuite ac ystafell ddwbl ensuite gyda chawod yn y ddwy.

Ceir ail lolfa helaeth yma hefyd gyda seddi lledr cysurus, teledu â sianeli am ddim, chwaraewr DVD a ffenestr grom fawr yn cynnig golygfeydd gwych o gefn gwlad.

Llawr Uchaf

Mae gan lawr uchaf y ty hunan-ddarpar hyfryd hwn yn Y Bala brif ystafell wely ar y llawr hwn gyda golygfeydd panoramig gwych o’r wlad o’i hamgylch. Yma ceir gwely dwbl a gwely sengl yn ogystal ag ystafell ymolchi ensuite. Ceir hefyd 2 ystafell twin sydd yn rhannu ystafell ymolchi gyda bath a chawod.

Gardd

Amgylchynir yr ardd flaen fawr a’r ardd ar ochr y ty gan gefn gwlad hyfryd ar gyrion y pentref. Ceir cyfarpar barbeciw, lawntiau a gwlâu blodau yn ogystal â phatio amgaeedig yng nghefn y ty gyda dodrefn gardd a llif oleuadau.

Storfa ddiogel i feiciau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt yn gynwysedig. Am wyliau hirach na 7 noson, bydd tywelion a dillad gwely glân yn cael eu darparu.

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig. Logiau yn cael eu darparu ar gyfer y tân agored (ystafell fyw llawr gwaelod) a’r stôf llosgi coed (ystafell fwyta). Mae’r rhain yn gynwysedig yn y pris.

Darperir cot ac mae cadair uchel ar gael. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.

Cysgu 10 gyda gwelyau ychwanegol i 2 arall ar gais, am bris ychwanegol

Mynediad i’r we

Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes

Gellir llogi beiciau gerllaw

Parcio diogel ar gyfer nifer o geir/cychod

Mae’r pentref ar lwybr bws

Gall cigydd lleol yn cludo brecwast a barbeciw

Mae’r ty hunan-ddarpar hwn yn Y Bala hefyd ar gael ar gyfer gwyliau byr ar rai adegau’n ystod y flwyddyn. Mwy o fanylion o dan ‘Prisiau.’

Hanes

Mae’r llety hwn yn Y Bala yn ganrif oed ac wedi bod yn gartref balch i nifer o ffigyrau amlwg yn hanes diweddar Cymru, gan gynnwys ei berchennog cyntaf Syr O.M. Edwards - academydd a gwleidydd Cymreig a ddaeth, o gefndir gostyngedig yn Arolygydd Ysgolion cyntaf Cymru. Mae Syr O M Edwards yn cael ei gydnabod a’i ganmol ar hyd a lled y wlad am ei ymdrechion i annog gwerinwyr cyffredin Cymru i ddysgu a gwerthfawrogi eu hanes, iaith a’u traddodiadau eu hunain. Yng Nghymraeg ac yn Saesneg, mae ei ymdrechion yn y maes yma, ynghyd â’r llwyddiant o gael gwared â’r ‘Welsh Not’ yn cael eu cydnabod fel pethau sydd wedi cyfrannu’n fawr at achub yr iaith Gymraeg yn ystod cyfnod lle’r oedd ei dyfodol yn y fantol.

Daeth ei fab, Syr Ifan ab Owen Edwards yn wleidydd drwy ei hawl ei hun, ac yn 1922 sefydlodd Urdd Gobaith Cymru, Cynghrair Genedlaethol yr Ieuenctid yng Nghymru, sydd rwan yn cael ei gyfeirio ato fel arfer fel yr Urdd. Mae’r Urdd yn symudiad ieuenctid cyfrwng Gymraeg gyda dros 1,500 o ganghennau a dros 50,000 o aelodau. Mae’r Urdd yn trefnu digwyddiadau ar gyfer ei aelodau yn amrywio o gyfarfodydd bach lleol i eisteddfod yr Urdd sy’n para wythnos ac sy’n un o wyliau diwylliannol mwyaf Ewrop. Yr Urdd yw sefydliad ieuenctid mwyaf Cymru.

Ffigyrau eraill adnabyddus sydd wedi byw yn y ty hwn yw Elinor Bennett, telynores sy’n enwog yn rhyngwladol ac Mr Ifor Owen, arlunydd a pheintiwr talentog. Mae’r perchennog presennol, a gafodd fagwraeth yn Llanuwchllyn hefyd, wedi cael llawer o hwyl yn adnewyddu’r ty cofrestredig Gradd II yma ac yn gobeithio y byddwch yn mwynhau ei awyrgylch groesawgar.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 5 star
 • Cysgu hyd at 10
 • 5 bedrooms: 1 double & single, 1 double, 2 twin, 1 single (+ 2 extra single beds on request)
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Log fire
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Fantastic family house
  We booked as our family was visiting from Australia. Great that there was so much spac,e we all had room to spread out and the kids loved the chance to explore. We really liked being able to sit round the table together and enjoy real family time. There is also plenty to do in the area and entertain everyone.
  Family from Australia, Jul 2017

  Family get together for a Birthday. Was great for all 10 of us. Had an enjoyable stay, weather helped too.
  Recommends: Barmouth. White water rafting.
  Bill from Wattington, Jul 2017

  We had an enjoyable week. A great location. Great service from Best of Wales as always!
  Recommendations - White water rafting, Eagles pub, Lake Vyrnwy, Aberdovey
  Steph from Bedfordshire, Jun 2016

  Convenient, easy, spacious. Get Wet, the adventure company, is run by a great bunch of people, they're flexible and friendly - I'd thoroughly recommend.
  Group of friends from London, May 2016

  Very comfortable, plenty of space for 10.
  We particularly appreciated the large dining table. Nice village location. Great spot from which to explore beautiful North Wales. Lake Vrynwy is a must, as is Caernarfon. The Eagles pub in the village was a nice place to eat. The narrow gauge railway was quite expensive but a nice way to travel along the lake.
  Family from SE England, Apr 2016