Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Eryri


Amgylchynir ein bythynnod gwyliau yn Eryri gan y mynyddoedd mwyaf yng Nghymru a Lloegr, yn un o'r ardaloedd hyfrytaf, mwyaf hynafol yn Ewrop. O'r Wyddfa, yr uchaf, a'r Carneddau yn y gogledd (cartref i'r unig boblogaeth o geffylau gwyllt yn y DU) i Cader Idris a thirwedd lasach, fwy tonnog y de, mae Eryri wedi ei thrwytho mewn diwylliant a hanes, ac mae 65% o'i phoblogaeth yn siarad Cymraeg.

O foethusrwydd ein bythynnod gwyliau 4* a 5*, bydd Eryri yn sicr o'ch gwefreiddio gyda'i gyfleoedd di-ri am antur, gweithgareddau a darganfyddiadau. Gyda 5,000 o flynyddoedd o hanes dynol, nid yw safle Treftadaeth Byd Castell Harlech, bryngaerau ac amffitheatrau Rhufeinig yn ddim ond blas o?r hyn y gellir ei ddisgwyl wrth aros yn ein bythynnod gwyliau yn Eryri. Mae Eryri hefyd yn gartref i lyn naturiol mwyaf Cymru, gorsaf reilffordd uchaf Prydain ac un o'r rheilffyrdd mwyaf serth sy'n mynd dan ddaear yn Chwarel Lechi Llechwedd.

Mwynhewch ganolfan beicio mynydd byd-enwog Coed-y-Brenin, rafftio dŵr gwyn rhagorol Tryweryn, llwybrau mynyddig diddiwedd a hyd yn oed llwybrau arfordirol, gan nad yw?n bythynnod yn Eryri byth ymhell o arfordir godidog Gogledd Cymru. Mae bythynnod gwyliau Eryri wir yn cynnig y pecyn cyflawn.

Bythynnod Gwyliau Eryri - Moethusrwydd yn y Mynyddoedd...

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | 3 | Nesaf |

Tywyn, North Wales Snowdonia, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 2 (1 bedroom with king sized bed)
 • Rates
  £245 - £480
Wedi ei leoli yn nhawelwch cefn gwlad gyda golygfeydd anhygoel o dirwedd de Eryri. Mae’r llety hunan ddarpar hwn yn Nhywyn yn cynnig croeso cynnes Cymreig yn ysblander Dyffryn Dysynni. Mae Granar Gynolwyn wedi ei leoli ar fferm deuluol, gerllaw uchelderau mawreddog Cader Idris, rhaeadr, a thraethau godidog gogledd Cymru. Ardal ddelfrydol i fwynhau cerdded, beicio neu ymlacio ac ymgolli yn y golygfeydd a’r awyr iach.

gweld manylion

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 5 (3 bedrooms: 1 double, 1 twin, 1 single)
 • Rates
  £300 - £635
Bwthyn Gwyliau Moethus yng Ngogledd Cymru sydd hefyd yn derbyn anifeiliaid anwes. Mae bwthyn Cae Merllen wedi ei leoli ar fferm ddefaid, 2 filltir i’r dwyrain o dref hanesyddol Dolgellau ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Amgylchynir y bwthyn gan olygfeydd hyfryd cefn gwlad a cheir lawnt a mainc bicnic, teganau awyr agored, barbeciw a chimenea.
gweld manylion

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £300 - £600
Mae’r bwthyn hunanarlwyo hwn yn Eryri yn cynnig man gwych i ymlacio yng nghanol y Parc Cenedlaethol, gyda’r fantais ychwanegol o fod o fewn pellter cerdded i dafarn a siop y pentref. Wedi’i leoli ar stryd dawel ar gyrion pentref Dolwyddelan, mae’r bwthyn teras carreg hwn o fewn tafliad carreg i Gastell Dolwyddelan a ddim ond 5 milltir oddi wrth Rhaeadr Ewynnol a Betws y Coed. Golygfeydd tu blaen ar draws gaeau agored, mynyddoedd yn y cefn a llwybrau gwych oddi ar stepen y drws.
gweld manylion

Bala, North Wales Snowdonia, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double; 1 twin)
 • Rates
  £300 - £620
Mwynhewch y llety hunan ddarpar chwaethus hwn sy’n caniatáu anifeiliaid, wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad hyfryd. Mae Bala a Corwen 10 munud i ffwrdd yn y car o fwthyn gwyliau Beudy’r Cwm.
gweld manylion

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia, Wales

Enclosed gardenBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £300 - £550
Wedi ei leoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri, mae Llys y Wennol wedi ei osod mewn safle godigog a dyrchafedig yn edrych dros bentref gwledig Penmachno, gyda golygfeydd panoramig o fynyddoedd Eryri ar y gorwel. Dim ond 5 milltir i'r gogledd o'r llety yma sy'n caniatáu anifeiliaid, mae Betws y Coed, prif atyniad twristiaid Eryri. Mae'n ganolog i'r mynyddoedd a llynoedd y Parc Cenedlaethol ac arfordig gogoneddus Gogledd Cymru.
gweld manylion

Tywyn, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachVIP experience
 • Sleeps up to 7 (4 bedrooms: 1 king, 2 doubles, 1 single )
 • Rates
  £315 - £625
Ffermdy gwyliau hunanarlwyo yn Eryri, Gogledd Cymru. Saif ffermdy rhestredig Gradd II Nantcaw Fawr ar droed mynydd Cader Idris yn Ne Eryri ac mae’n cynnig moethusrwydd ochr yn ochr a nodweddion traddodiadol megis y trawstiau gwreiddiol, pentan a hen greiriau yn dodrefnu’r holl dŷ. Y llecyn perffaith am wyliau traddodiadol yng nghefn gwlad Cymru.
gweld manylion

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia, Wales

Enclosed gardenPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £320 - £550
Os ydych yn chwilio am leoliad heddychlon, gyda golygfeydd hardd yng nghalon Eryri, mae’r bwthyn hunan-ddarpar hwn ym Metws y Coed yn berffaith i chi. Saif ar ymyl y dyffryn ac mae’n mwynhau golygfeydd dros bentref gwledig Penmachno a chadwyn trawiadol o fynyddoedd ar y gorwel. Pum milltir o dref ymwelwyr poblogaidd Betws-y-Coed a gydag ystod o atyniadau gerllaw, mae Trem Machno yn fan delfrydol ar gyfer eich gwyliau.
gweld manylion

DinasMawddwy, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendly
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £335 - £695
Os ydych yn chwilio am lecyn llonydd a thawel wedi ei amgylchynu â golygfeydd godidog mynyddig, yna mae bwthyn gwyliau Maesmor ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn cynnig yr encil perffaith. Mae’r bwthyn hwn ar wahân wedi ei leoli mewn pentrefan bychan gwledig gyda gerddi mawr preifat hyfryd. Mwynhewch olygfeydd gwefreiddiol ar hyd lonydd mynyddig ac anadlwch yr awyr iach ar lwybrau cerdded braf drwy’r wlad.
gweld manylion

Trawsfynydd, North Wales Snowdonia, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 double bedroom)
 • Rates
  £350 - £630
Hyfryd a rhamantus, mae’r llety hwn i ddau yn Nhrawsfynydd yn cynnig lleoliad gwych a chanolog i ymchwilio Parc Cenedlaethol Eryri. Un tro’n darparu bara ffres i’r pentref i gyd, mae’r hen fecws hwn bellach yn darparu encil modern a steilus i gyplau, gyda digon o foethusrwydd tu mewn. Mae’r atyniadau a’r gweithgareddau lleol yn ddi-ben-draw.
gweld manylion

Bala, North Wales Snowdonia, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 king / twin on request, 1 twin (+ single sofa bed in lounge))
 • Rates
  £367 - £795
Mae gan y bwthyn hunan-ddarpar hyfryd hwn yn y Bala, gyda’i gyfleusterau hot tub, bopeth rydych ei angen o fewn taith 5 munud ar droed. Wedi ei ddodrefnu’n chwaethus a modern, mae’r bwthyn a drawsnewidiwyd o hen ysgubor mewn lleoliad unigryw ar gyrion y dref. Mae ei leoliad o fewn iard fferm amgaeedig yn creu teimlad o breifatrwydd lle medrwch fwynhau manteision cefn gwlad heb y cyfrifoldeb o orfod gyrru i bobman.
gweld manylion

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendly
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £370 - £995
Bwthyn gwyliau hunan-ddarpar 5 seren yng Ngogledd Cymru gyda hawliau pysgota ar yr Afon Dyfi. Bwthyn gwyngalchog llawn cymeriad yw Ty Mawddwy lle gellir mwynhau golygfeydd trawiadol o’r patio. Mae’r bwthyn yn adeilad rhestredig Gradd II hefyd, wedi ei amgylchynu gan dirlun heddychlon, mynyddig De Eryri. Llecyn perffaith ar gyfer eich gwyliau traddodiadol yng nghefn gwlad Cymru.
gweld manylion

Aberdyfi, North Wales Snowdonia, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £375 - £700
Ty prydferth, modern ym mhentref hanesyddol Pennal, de Eryri. Lleoliad gwych rhwng hen brifddinas Cymru, Machynlleth, ac Aberdyfi; pentref glan-mor prydferth a thraeth hir o dywod lle mae Afon Dyfi yn cwrdd a dyfroedd gleision Bae Ceredigion. Mae'r llety gwyliau hwn yn Eryri yn cynnig pob cysur a chyfleuster ar gyfer gwyliau o ymlacio moethus. Mwynhewch yr ystafelloedd helaeth, yr amgylchfyd gwledig a balconi'r ystafell wely ar gyfer coffi yn y bore neu win gyda'r nos.
gweld manylion

DinasMawddwy, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendly
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 bunk (+ fold up bed on request))
 • Rates
  £380 - £825
Bwthyn gwyliau hyfryd sy'n cynnig encilfa foethus yn amgylchedd heddychlon Cwm Cywarch ger Dinas Mawddwy. Wedi ei leoli ar droed yr Aran Fawddwy, mynydd uchaf de Eryri, mae Troed yr Aran yn fan delfrydol i archwilio Gogledd a Chanolbarth Cymru. Tafarn bentref, caffi a chanolfan grefftau o fewn 2 filltir. Llwybrau cerdded gwych o drothwy’r drws, hawl i bysgota gerllaw, yn agos i ganolfan beicio mynydd byd-enwog ac amrediad helaeth o atyniadau poblogaidd eraill.
gweld manylion

Caernarfon, North Wales Snowdonia, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beach
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £380 - £685
Os ydych yn chwilio am leoliad gwledig a heddychlon, gyda phopeth sydd angen arnoch o fewn munudau i’ch stepen ddrws, dyma’r lle i chi. Mae’r bwthyn hunan arlwyo ysblennydd hwn yng Ngogledd Cymru wedi cadw llawer o’i nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys ffenestri o’r llawr hyd at y to a phatio er mwyn gwneud y mwyaf o’r amgylchiadau hardd. Mae Parc Coedwig y Gelli Gyffwrdd yn llai na milltir o’r bwthyn, tra bod y ganolfan chwarae Hwylfan, Canolfan Chwaraeon Dŵr Genedlaethol, Yr wyddfa (mynydd uchaf Cymru), a gwifren zip hiraf Ewrop a llawer mwy i gyd o fewn 7 milltir.

gweld manylion

Caernarfon, North Wales Snowdonia, Wales

Ground floor bedroom(s) Baby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 double, 2 twin)
 • Rates
  £390 - £741
Saif bwthyn gwyliau Jasmine Bach mewn lleoliad gwych ger Llanberis a Chaernarfon, yng Ngogledd Cymru, 4 milltir yn unig o droed y Wyddfa. Ymhlith yr atyniadau lleol ceir Castell Caernarfon, tren stem i Ryd Ddu, trac beicio, Tren Bach yr Wyddfa a llwybr cerdded i’r pegwn, Llyn Padarn, Mynydd Trydan a Rheilffordd Llyn Llanberis. Mae’r bwthyn hefyd o fewn 1 filltir i bentref Llanrug gyda nifer o siopau cornel, cigydd arbennig, swyddfa’r post a thafarn.
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | 3 | Nesaf |

loading