Bwthyn Moethus, Mawr ym Mhen Llyn

Bwthyn Moethus, Mawr ym Mhen Llyn | Gadlas

Rydyn ni gyd yn chwilio am ychydig faldod y dyddiau hyn a cheir digon ohono yn y bwthyn hwn i 14 ym Mhen Llyn, yn cynnwys sawna, caban ager a gwres dan y llawr.

Bwthyn Moethus, Mawr ym Mhen Llyn

Yn rhan o ddatblygiad newydd trawiadol a chyffrous, mae Gadlas yn un o ddau fwthyn mawr moethus ym Mhen Llyn. Rydyn ni i gyd yn chwilio am ychydig o faldod y dyddiau hyn, ac mae digon ohono yma. Mae nodweddion arbennig fel y sawna preifat, caban cawod/ager a gwres o dan y llawr drwy'r bwthyn yn rhai o'r pethau bach ychwanegol hynny sy'n gwneud i'r bythynnod moethus yma yn Llyn sefyll uwchlaw’r gweddill.

Mae'r berl ddiarffordd hon yn cynnig traethau i bob cyfeiriad, gweithgareddau ac atyniadau di-ben-draw ar garreg eich drws ac mae'r golygfeydd o Benrhyn Llyn yn syfrdanol.

Mae modd uno'r bwthyn hwn gyda'r bwthyn drws nesaf er mwyn lletya hyd at 24 o bobl o dan un to. Mae'r bythynnod wedi eu dylunio'n arbennig gan ystyried anghenion partïon mawr – ystafelloedd mawr i bawb gael dod at ei gilydd, a rhannau preifat llai pan fydd angen llonydd arnoch.

Llawr Gwaelod

Cegin ac ystafell fwyta cynllun agored hyfryd na fyddwch am eu gadael. Cegin dderw o'r radd flaenaf gyda phaent lliw hufen a thopiau gwenithfaen. Dwy ffwrn sengl fawr a hob anwytho mawr. Peiriant golchi llestri, microdon ac oergell wedi'u gosod yn rhan o'r gegin. Bwrdd bwyd mawr ar gyfer hyd at 14 o westeion, a theledu sgrin fflat. Llawr teils gyda gwres o dano sy’n defnyddio gwres naturiol y ddaear, a drysau patio yn agor allan i'r patio brecwast o flaen y bwthyn.

Sawna – Blwch sawna is-goch a llawr teils yn yr ystafell.

Ystafell wely 1 – dewis rhwng gwely maint brenin mwy neu welyau twin. Ystafell wlyb ensuite heb risiau i fynd iddi. Mae'r ystafell hon ar lefel y llawr yr holl ffordd o'r maes parcio – ac felly byddai'n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Ystafell wely 2 – Ychydig risiau i fyny o'r gegin – dewis o wely maint brenin mwy neu welyau twin.

Ystafell wely 3 – Ystafell wely deuluol gydag un gwely maint brenin a gwely bync maint llawn.

Ystafelloedd 2 a 3 yn rhannu ystafell ymolchi gyda blwch cawod-ager, basn a thy bach ar lawr teils.

*Cadarnhewch eich dewis o welyau yn Ystafelloedd 1 a 2

Cornel aml-bwrpas yn cynnwys peiriant golchi, sychwr dillad, lle cotiau ac esgidiau.

Ystafell aml-bwrpas y tu allan gyda rhewgell, lle cotiau ac esgidiau. Boeler ar gyfer y gwres dan y llawr.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 4 – Ystafell wely deuluol gydag un gwely maint brenin a dau wely sengl. Ystafell ymolchi ensuite gyda bath anhygoel arddull cwch o alwminiwm gloyw yng nghanol yr ystafell gyda thapiau cymysgu cawod.

Ystafell wely 5 – Gwely maint brenin gyda thy bach preifat a basn. Mae golygfeydd panoramig o Ben Llyn o'r ystafell hon – mae'n siwr mai hon fydd yr ystafell y bydd pawb am daflu ceiniog i'w chael!

Lolfa llawr cyntaf gyda golygfeydd rhagorol o fynydd Rhiw ar un ochr ac yn edrych yn ôl tuag at weddill Penrhyn Llyn ar yr ochr arall. Ail deledu. Soffa fawr ledr gyda llosgwr coed ar gyfer nosweithiau clyd a/neu ramantus yn y bwthyn.

Gardd

Patios brecwast o flaen y bwthyn gyda meinciau picnic i fwynhau haul y bore, sy'n agor allan i damaid o laswellt cyffredin. Mae gardd breifat gyda barbeciw a dodrefn bwyta allanol yn y cefn. Mynedfa a pharcio preifat.

Mae'r lle chwarae mawr cyffredin yn cynnwys ffrâm ddringo a goliau pêl-droed y gall gwesteion sy'n aros yn y ddau fwthyn hwn eu mwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely yn gynwysedig, dewch â'ch tywelion eich hunain.

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Rhaid rhoi blaendal o £200 i'r perchennog cyn cyrraedd, a chaiff ei ad-dalu ar ôl i chi adael.

Gwres o dan y llawr drwy'r bwthyn, gan ddefnyddio gwres naturiol y ddaear.

Caiff cot a chadair uchel eu darparu

Croeso i anifeiliaid anwes drwy drefniant yn unig – hyd at 2 neu 3 yn dibynnu ar eu maint – mae rheolau llym ynghylch hyn. £30 - £50 yr un yn dibynnu ar eu maint.

Digon o le parcio

* Noder fod y bwthyn hwn yn aros i gael ei raddio yn swyddogol gan Croeso Cymru.

Wifi ar gael.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 5 star
 • Cysgu hyd at 14
 • 5 bedrooms: 1 king, 1 king & twin, 1 king & bunk, 2 super-king / twin
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Log fire
  Pet-friendly
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Lovely break, with great friends. There are so many beautiful beaches. We also walked the peaks - stunning views.
  Heidi from Herts, Apr 2017

  Perfect location, a superb property which is well equipped and immaculate, but also very cosy. The hot tub was a real bonus as was watching the lambs in the fields. I highly recommend it.
  Recommendations: Fish and chips from Splash in Aberdaron. The beach and the cafe at Whistling Sands.
  Ruth from Nottingham, Apr 2017

  Fantastic access for disability. Clean and beautiful property.
  Tipd: Order shopping online, saves time shopping when you're on holiday.
  Family from Lancashire, Aug 2016

  The property had everything we needed and was of a very high quality. The children particularly enjoyed playing football outside. We enjoyed visitin Abersoch, Whistling Sands and Hells Mouth beaches.
  Family from the Wirral, Apr 2016

  This is the second Easter we have spent at Gadlas and it was fantastic Aberdaron is brilliant and the popular pub at the crossroads just outside Morfa Nefyn has good food
  Family from Yorkshire, Apr 2016

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 10 (4 bedrooms: 1 super king, 2 super king / twin, 1 king & bunk)
 • Rates
  £850.00 - £1750.00
Mae Deri Llŷn newydd ei adnewyddu, ac yn un o ddau fwthyn cysylltiedig mawr a thrawiadol mewn llecyn heddychlon hyfryd ar Benrhyn Llŷn. Mae'r ardal ddynodedig o harddwch naturiol eithriadol hon yn adnabyddus am ei thraethau rhyfeddol a'i chwaraeon dŵr, lle gallwch fwynhau synau hudol y dafodiaith Gymraeg leol. Wedi ei ddylunio a'i ddodrefnu i'r safon uchaf, mae'r bwthyn yn cynnig lle perffaith i grwpiau mawr o ffrindiau neu deulu sydd am fwynhau'r gogledd ar ei orau.
gweld manylion