Bythynnod Gwyliau Pen Llyn - Ysgubor, Fferm Crugeran

Bythynnod Gwyliau Pen Llyn - Ysgubor, Fferm Crugeran | Ysgubor Llyn

Bwthyn gwyliau 5 seren ynghanol Pen Llyn, Gogledd Cymru. Mae gardd amgaeedig Ysgubor yn ffefryn mawr gyda theuluoedd ac mae traethau tywod hyfryd Pen Llyn i gyd gerllaw.

Discounts

Bookings of 7 nights or more made within 14 days of travelling discounted by 10%

Bythynnod Gwyliau Pen Llyn - Ysgubor, Fferm Crugeran

Bwthyn gwyliau 5 seren ynghanol Pen Llŷn, Gogledd Cymru. Hen ysgubor wedi ei thrawsnewid yw’r bwthyn hwn gyda phatio a dodrefn gardd ei hun, sy’n cynnig llecyn delfrydol ar gyfer pryd alfresco neu ymlacio yn yr haul. Mae’r ardd amgaeedig (barbiciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, tŷ chwarae a thrampolîn) yn ffefryn mawr gyda theuluoedd ac mae traethau tywod hyfryd Pen Llyn i gyd gerllaw.

Llawr Gwaelod

Mae bwthyn gwyliau Ysgubor wedi ei addurno’n chwaethus drwyddo draw gyda llawer o drawstiau gwreiddiol a waliau cerrig agored. Mae’r lolfa gartrefol yn cynnwys dwy soffa gysurus, llosgwr coed, teledu, chwaraewr fideo a DVD a system CD/Hifi. Gwnaethpwyd yr holl ddodrefn pîn gan grefftwr lleol yn unol â’r steil draddodiadol. Mae’r gegin dderw gyflawn yn cynnwys golchwr llestri, microdon a rhewgell fach.

Ceir ystafell wely ar lawr gwaelod y bwthyn hefyd gyda gwelyau twin ac ensuite gyda chawod ar lefel y llawr sy’n addas ar gyfer pobl anabl.

Llawr Cyntaf

Mae’r ystafell wely gyntaf ar y llawr hwn yn helaeth iawn gyda 3 gwely sengl yn ogystal â theledu/fideo. Yn y drydedd ystafell ceir gwely 4 maen hyfryd, maint king. Mae’r ystafell ymolchi foethus yn cynnwys cawod a bath trobwll mawr – perffaith ar gyfer ymlacio.

Gardd

Yr un peth mae pob gwestai yn cytuno arno ynghylch gwyliau ar fferm Crugeran yw bod yr Ardd yn Wych! Ceir set barbiciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, tŷ chwarae a thrampolîn wedi eu gwasgaru o amgylch yr ardd fawr werdd. Yn anffodus, mae rhieni yn cael trafferth i berswadio’r plant i adael yr ardd i fynd ar dripiau “diflas” i’r traeth neu “anturiaethau” o amgylch rhyw gastell neu i gilydd! Ymddiheuriadau - allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am blant anufudd / anfodlon!

Gwybodaeth Ychwanegol

1 tywel bath ac 1 tywel llaw i bob person yn gynwysedig yn y pris. Ar gyfer defnydd yn y bwthyn yn unig - dim ar gyfer y traeth.

Cot teithio, cadair uchel a giât diogelwch ar gael. (dewch â’ch dillad eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda).

Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.

Ystafell golchi dillad ar wahân gaiff ei rhannu rhwng y 3 bwthyn sydd wedi eu lleoli ar iard y fferm. Mae hon yn cynnwys:

• peiriant golchi a sychu dillad, y ddau ar fesurydd arian,
• rhewgell.

Gellir aros yma am gyfnodau byrrach yn ystod y tymor tawel. Gweler mwy o fanylion o dan ‘Prisiau'.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 5 star
 • Cysgu hyd at 7
 • 3 bedrooms: 1 king, 1 twin, 1 triple
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Ground floor bedroom(s)
  On a Farm
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Very comfortable and relaxing. Good facilities for children. Do your main shop before arrival, local shops are small.
  Family from Ireland, Jul 2016

  Our second visit as it is a lovely place with fantastic facilities for all the family. The beaches are some of the best for all the family
  Family from Staffordshire, Apr 2016

  My family and my parents thoroughly enjoyed our two week holiday. It was homely and the owner was lovely. Nothing was too much trouble
  Family from Lancashire, Aug 2015

  The property was great and lovely in the winter. It was very warm and cosy with high spec furnishing. The location on a working farm was idyllic and great garden facilities for the children. The owners were very friendly and helpful. It is a beautiful part of Wales, we just wish it was closer to Southampton! The barn in Pwllhelli does a good carvery on a Sunday. Surrounding beaches are beautiful.
  Family from Southampton, Feb 2015

  Great place, lovely cottage and garden in beautiful countryside.
  Drive around the whole Llyn Penninsula.
  Peter from Wrexham, Oct 2014

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Rates
  £290.00 - £570.00
Llety gwyliau hunan-ddarpar moethus ym Mhen Llyn, Gogledd Cymru. Cyn ei adnewyddu, arferai apartment gwyliau Llofftstabl fod yn llofft stabl go iawn lle’r oedd gweision y fferm yn cysgu. Saif yr apartment hunan-ddarpar ar fferm wartheg, defaid a grawn yng nghanol Pen Llyn. Mae traethau tywod hardd Abersoch, Aberdaron, Nefyn a gweddill traethau’r penrhyn i gyd o fewn cyrraedd hawdd.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 double, 1 family (double & single))
 • Rates
  £340.00 - £750.00
Bwthyn hunan-ddarpar 5 seren yng Ngogledd Cymru wedi ei drawsnewid o hen adeilad fferm. Gyda’i batio ei hun a dodrefn gardd, mae’r bwthyn hwn yn cynnig llecyn delfrydol ar gyfer bwyta yn yr awyr agored neu ymlacio yn yr haul. Mae’r ardd amgaeedig (barbiciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, tŷ chwarae a thrampolîn) yn ffefryn mawr hefyd. Abersoch, Aberdaron, Nefyn a holl draethau tywod hyfryd Pen Llŷn gerllaw.
gweld manylion