Bwthyn Gwyliau ar lan y mor ger Bermo, Gogledd Cymru

Bwthyn Gwyliau ar lan y mor ger Bermo, Gogledd Cymru | Taicroesion

Bwthyn arfordirol llawn cymeriad ger Bermo yng Ngogledd Cymru. 5 munud ar droed i draeth baner las a gerddi hudol yn edrych dros y mor. Man arbennig lle caiff atgofion eu creu

Discounts

1-2 guests: 20% minimum of 7 nights (off season only)

Bwthyn Gwyliau ar lan y mor ger Bermo, Gogledd Cymru

Bwthyn arfordirol llawn cymeriad, lle caiff atgofion eu creu. Mae’r bwthyn hwn yn cynnig popeth y byddech yn ei ddymuno ar eich gwyliau yng Nghymru. 5 munud ar droed i draeth baner las, gerddi hudol yn edrych dros y môr, llwybrau cerdded hardd ar hyd yr aber a lleoliad perffaith i fanteisio ar yr holl atyniadau ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Ymlwybrwch ar hyd y prom at y siopau/bwytai yn Bermo, mwynhewch deithiau ar y trenau stêm a’r cychod neu ewch i ymweld â’r cestyll lleol a llawer mwy. Paradwys i gerddwyr gyda llwybrau i’r mynyddoedd o’r bwthyn ac yn agos i Barc Cenedlaethol Eryri.

Llawr Gwaelod

Ceir ystafell fyw helaeth ym mwthyn gwyliau Taicroesion, yn cynnwys trawstiau, pentan urddasol a theledu. Ceir cornel glud mewn ystafell ar wahân gyda theledu, ystafell fwyta a chegin gyflawn yn cynnwys microdon, oergell/rhewgell a golchwr llestri.

Llawr Cyntaf

Mae gan y bwthyn ystafell wely ddwbl helaeth gyda gwely sengl ychwanegol. Ceir dwy ystafell twin hefyd yn ogystal ag ystafell ymolchi gyda thoiled a chawod uwchben y bath.

Gardd

'Gerddi hudolus yn edrych allan ar y môr'. 'Mae’r ardd yn dir chwedlonol i blant bach chwarae ynddi'. 'Gardd flaen brydferth yn wynebu’r de'. Dim ond ychydig o’r dyfyniadau gan westai fu’n aros yn y bwthyn hyfryd hwn. Darperir patio, dodrefn a set barbeciw ynghanol y blodau a’r planhigion.

Gwybodaeth Ychwanegol

Te, Coffi, Siwgr, Llaeth a Chacen i’ch croesawu.

Dillad gwely, tyweli a sychwr gwallt yn gynwysedig

Trydan a gwres canolog olew yn gynwysedig

2 deledu digidol, chwaraewr DVD, CD a Radio/casét

Ystafell golchi dillad i’w rhannu gyda pheiriant golchi a sychwr dillad

Llyfrau, gemau a gwybodaeth am bethau i’w gwneud yn yr ardal

Dim ysmygu

Tanwydd i’r tân am bris, cyflenwad cyntaf am ddim

Anifeiliaid anwes - uchafswm o 1 ci (rhaid cadw ar dennyn). £25 yr anifail anwes, taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd.

Digon o le parcio


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 7
 • 3 bedrooms: 1 double & single, 2 twin
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Log fire
  On a Farm
  Pet-friendly
  Shop / pub within 1 mile
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Wonderful property in an ideal location
  We enjoyed visiting the small restaurants in town (Barmouth)
  Lisa from Essex, Jul 2017

  The property was really beautiful and a home from home. Your service is 5 star, an exceptional service!
  Recommends: Definitely visit the beach and have a meal at the Last Inn - great food.
  Group from West Midlands, Apr 2017

  Excellent situation 5 minutes from the beach and fantastic views. Cottage was spacious and comfortable. Everyone - parents, children, their partners all had a great time. Must eat at Tilmans in Barmouth which has very good food and beer. The best place to eat is Bwyty Mawddach which served some of the best food I have ever tasted. Need to book both places as they are popular. Barmouth has a brilliant beach.
  Chris from London, Jul 2016

  Lovely, but too short.
  Tips: Isis in Barmouth allows dogs in and also has wifi so we caught up while we had our meals which were very good. Down by the harbour.
  Pauline from Sutton Coldfield, Jun 2016

  Cottage and garden was stunning with superb view. Everything was perfect. Use the local beaches and follow the coastal walks.
  Margaret from Birmingham, May 2016

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

Barmouth, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 double & single, 1 twin)
 • Rates
  £305.00 - £725.00
Mae'r bwthyn gwyliau hwn yn y Bermo yn cynnig golygfeydd o'r môr ac ystod eang o atyniadau a gweithgareddau ar garreg y drws. O draethau baner las a theithiau cerdded bythgofiadwy i drenau stêm, teithiau cwch a rownd o golff yng ngolwg y castell a'r môr, mae Beudy Gwenoliaid yn cynnig popeth. O fewn pellter cerdded at y traeth, ac ar hyd y traeth i Bermo ei hun, gyda'i ystod eang o fwytai, siopau, tafarndai ac atyniadau glan-môr eraill.
gweld manylion

Barmouth, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £285.00 - £705.00
Os mai traethau Baner Las, teithiau cerdded trawiadol a rownd o golff gyda golygfeydd o gestyll a môr yw eich syniad chi o wyliau yng Nghymru yna hwn yw’r bwthyn i chi. Gyda’i leoliad delfrydol o fewn pellter cerdded i Bermo a 5 munud ar droed i’r traeth, mae’r bwthyn hwn ar arfordir Gogledd Cymru hefyd yn cynnig beicio mynydd gwych, trenau stêm, tripiau fferi ac atyniadau poblogaidd e.e. Portmeirion. Ar ôl diwrnod llawn, ymlaciwch yn yr ardd i fwynhau golygfa’r machlud ar y môr.
gweld manylion