Bythynnod Gwyliau gyda Thwb Poeth ger Abersoch, Pen Llyn

Bythynnod Gwyliau gyda Thwb Poeth ger Abersoch, Pen Llyn | Beudy'r March

Bwthyn Gwyliau 5 seren ger Abersoch, Gogledd Cymru gyda gardd breifat amgaeedig, mewn llecyn hyfryd. Taith gerdded 10 munud yn unig i'r traeth tywod agosaf.

Bythynnod Gwyliau gyda Thwb Poeth ger Abersoch, Pen Llyn

Bwthyn gwyliau 5 seren ym Mhen Llyn gyda thwb poeth preifat yn yr ardd. Bwthyn cerrig ydy Beudy'r March, sy'n sefyll ei hunan, 1 filltir o bentref Abersoch gyda'i draeth tywodlyd, llwybr arfordirol, chwaraeon dwr, tai bwyta, siopau a thafarndai. Mae gan y bwthyn clyd hwn ardd breifat ac mae hefyd yn cynnig lleoliad gwych i archwilio gweddill ardal hardd Penrhyn Llyn a thu hwnt. Ewch ar drip cwch i Ynys Enlli, marchogaeth, syrffio a go-cartio, neu fwynhau dyddiau fwy ymlaciol yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Portmeirion, Rheilffordd Ffestiniog, amryw o gestyll a llawer mwy.

Llawr Gwaelod

Mae Beudy'r March yn fwthyn gwyliau un llawr ac mae ganddo ystafell fyw helaeth a chlud, gyda stof llosgi coed trydan a drysau patio yn arwain i'r ardd. Mae'r gegin wedi ei dodrefnu'n llawn ac yn cynnwys oergell/rhewgell, popty/hob, peiriant golchi/sychu dillad, peiriant golchi llestri a micro-don.

Ceir dwy ystafell wely; un ystafell deulu gyda gwely dwbl a sengl ac un ystafell twin. Mae'r ystafell ymolchi sydd ar wahân yn cynnwys bath/cawod.

Gardd

Nodwedd arbennig o'r bwthyn gwyliau moethus hwn ydy'r ardd breifat a thwb poeth. Ceir barbeciw a seti ar y patio, yn ogystal â digonedd o le i barcio.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Lleiniau gwely a thyweli'n cael eu darparu.
 • Cyfleusterau smwddio ar gael
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch a'ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes.
 • Mae'r bwthyn gwyliau moethus hwn yn Abersoch hefyd yn cynnig gwyliau byr yn ystod adegau penodol o'r flwyddyn. Mwy o fanylion o dan 'Prisiau'.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 5 star
 • Cysgu hyd at 5
 • 2 bedrooms: 1 double & single, 1 twin
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Ground floor bedroom(s)
  On a Farm
  Pet-friendly
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Pleasant, peaceful relaxing break. Well appointed property with excellent facilities. The owner was very kind and helpful.
  Philip from Milton Keynes, Oct 2016

  It is in a great location and very handy for the beach. The facilities were very good and we enjoyed relaxing in the garden with the dogs. The restaurants were good though you can only eat outside at a lot of places if you have a dog. The Sun pub in Llanengan has a good menu and will allow dogs in the bar area. They also have a good pub quiz on a Wednesday evening.
  Friends from Warrington, Sep 2016

  Thoroughly enjoyable stay in a beautiful cottage with gorgeous surroundings. Rained all week but still enjoyed ourselves.
  Tips: Beach through the Warren is excellent for walking into Abersoch especially with dog.
  Nicola from West Yorkshire, Jul 2016

  The visit was wonderful. Loved the cottage, the location & the ease of getting around on foot, by bus, by car & taxi. Didn't want to leave. It was just wonderful & really want to go back. We liked to walk into Abersoch a few times but mainly we loved using the hot tub & relaxing in the cottage. There was a bus service from outside the cottage to Aberscoch which only cost £1 each way. Check the bus stop or Internet for times.
  Family from Oswestry, Jun 2016

  Fabulous...So relaxing, perfect location..Beach, walking, eating out..Simply enjoying the countryside, it was perfect.
  Couple from Cheshire, May 2016

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

Abersoch, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 double & single, 1 twin)
 • Rates
  £500.00 - £1100.00
Llety Gwyliau 5 seren ym Mhen Llyn, Gogledd Cymru sydd hefyd yn caniatáu anifail anwes. Saif cabin pren moethus Gorwel ar fryn uwchlaw’r fferm sy’n hawlio golygfeydd gwefreiddiol o dir a môr Pen Llŷn. Filltir o bentref Abersoch a thaith gerdded 10 munud yn unig at y traeth tywod agosaf, dyma’r lleoliad perffaith ar gyfer eich gwyliau ar Riviera Cymru.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £500.00 - £1100.00
Mae bwthyn gwyliau Y Stabl mewn lleoliad gwych, 1 filltir o Abersoch (nifer o fwytai a siopau da) ym Mhen Llŷn. Saif ar fferm deuluol draddodiadol ac fe’i trawsnewidiwyd yn gelfydd o hen stabl i fwthyn hunan-ddarpar sy’n berffaith ar gyfer teuluoedd. 10 munud yn unig ar droed i’r traeth tywod agosaf, mae’r bwthyn hwn yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer eich gwyliau yn y gornel hyfryd hon o Ogledd Cymru.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £500.00 - £1100.00
Bwthyn Hunan-ddarpar 5 seren ar fferm ger Abersoch, Gogledd Cymru. Mae’r Granary wedi ei drawsnewid yn gelfydd i lety hunan-ddarpar sy’n berffaith ar gyfer teuluoedd. Wedi ei leoli 1 filltir o bentref Abersoch a 10 munud yn unig ar droed i’r traeth tywod agosaf, mae’r bwthyn moethus hwn yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer eich gwyliau ym Mhen Llŷn, Gogledd Cymru.
gweld manylion