Bwthyn Gwyliau Arfordirol yn Aberdaron

Bwthyn Gwyliau Arfordirol yn Aberdaron | Bwthyn Aberdaron

Bwthyn croesawgar wedi ei leoli ar fferm arfordirol ar Benrhyn Llyn, mewn ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Discounts

1-2 guests: 10% minimum of 7 nights

Bwthyn Gwyliau Arfordirol yn Aberdaron

Mae’r bwthyn gwyliau eang hwn yn Aberdaron wedi ei leoli ar fferm arfordirol, ar bwynt mwyaf gorllewinol yr hyfryd Benrhyn Llyn. Mae ei ardal fyw fawr gyda stôf llosgi coed croesawgar yn golygu ei fod y lle delfrydol i ymlacio yng nghanol tirlun hyfryd, ac mae’r llety hwn hefyd yn caniatáu anifeiliaid. Darganfyddwch draethau cuddiedig a golygfeydd anhygoel ar hyd y Llwybr Arfordirol cyfagos, ewch ar gwch i Ynys gysegredig Enlli neu mwynhewch ychydig o go-cartio a bowlio deg ym Mharc Glasfryn. Mae’r ardal hwn wedi ei nodi’n ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac mae’n cynnig profiadau lu a fydd yn gwneud i chi ysu i gael dychwelyd am fwy.

Llawr Gwaelod

Cegin / ystafell fwyta / ystafell fyw ar gynllwyn agored gyda stôf losgi coed mawr a chroesawgar.

Mae’r gegin yn cynnwys popeth fydd ei angen arnoch – peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, popty trydanol, micro-don a pheiriant golchi dillad. Bwrdd bwyta a chadeiriau i hyd at 6 gwestai. Mae’r ardal fyw eang hefyd yn cynnwys soffa cornel fawr ledr, soffa gyda lle i 3, a theledu a chwaraewr DVD, chwaraewr CD a Nintendo Wii.

Ystafell wely 1 - ystafell wely dwbl gyda chwpwrdd, cistiau wrth y gwely â lampau a chadair.

Ystafell wely 2 - ystafell wely twin hefyd wedi’i ddodrefnu gyda chwpwrdd, cistiau wrth y gwely â lampau a chadair.

Ystafell wely 3 - ail ystafell wely twin gyda chwpwrdd, cistiau wrth y gwely, lampau a chadair. Mae gan yr ystafell yma theledu a Playstation II.

Ystafell ymolchi gyda baddon, toiled, basn ymolchi, drych a phwynt eillio.

Ystafell wlyb gyda chawod.

Ystafell gotiau gyda thoiled a basn golchi dwylo.

Gardd

Mae’r ardd amgaeedig yn y cefn yn cynnig ardal ddiogel i blant / ci anwes chwarae. Mae yna laswellt ac ardal batio gyda dodrefn a set barbeciw golosg.

Teras amgaeedig wedi ei godi yn y tu blaen gyda mainc bren.

Gwybodaeth Ychwanegol
 • Lleiniau gwely a sychwr gwallt wedi eu darparu. Dewch a’ch tyweli eich hun neu tywlei ar gael am ffi bychain.
 • Gwres trydan a thrydan wedi ei gynnwys. Logiau am ddim ar gyfer y stôf llosgi coed.
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch a’r llieiniau eich hun ar gyfer y cot.
 • Mae’r bwthyn hwn yn Aberdaron yn croesawu un ci sy’n ymddwyn yn dda.
 • Dim ysmygu tu mewn i’r bwthyn.
 • Digon o lefydd parcio preifat.
 • Mae Asda a Tesco yn trosgludo bwyd i'r bwthyn.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 6
 • 3 bedrooms: 1 double, 2 twin
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Ground floor bedroom(s)
  Log fire
  On a Farm
  Pet-friendly
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Gwyliau hyfryd! Ymlacio ac ail chargio'r batris! / Lovely holiday! Relax and recharge the batterys!
  Argymhellion: Cerdded fyny mynydd Anelog, glan y mor a bwyd a diod bendigedig yn y Ty Newydd a'r Llong. Ymweld a Cwt Tatws, cartio yn Glasfryn a ffair Pwllheli / Recommendations: Walk up Anelog mountain, seaside and wonderful food and drink at Ty Newydd and The Ship. Visit Cwt Tatws, go-karting at Glasfryn and Pwllheli fair.
  Family from Denbighshire, Sep 2017

  Everything was excellent. Owners very welcoming. Some provisions waiting for us on arrival. House is very comfortable. It has everything that one would need. Did not seem to have wi-fi although not a problem as plenty of nearby places offered the service. Would definitely go again.
  Recommendations: Aberdaron village, (dogs allowed on left and right side of the hotel on the front), Plas yn Rhiw (dogs allowed in the forest area beneath the cafe), Whistling Sands (dogs not allowed on the beach), Porth y Gest near Porthmadog, Criccieth.
  Family from Cheshire, Jun 2017

  We found it homely, warm and spacious, it was spot on.
  Tips: Just enjoy take in the fresh air and views.
  Anne from Corby, Dec 2016

  Lovely interior, very spacious and good facilities. Coastal path is amazing especially if you walk towards Bardsey.
  Family from Powys, May 2016

  Look at an Ordnance Survey Map and explore the beaches accessed from the coastal path, there are some beautiful coves that are out of the wind and great for snorkling
  Couple from Midlands, Jul 2015