Ty Gwyliau ger Llanelwy

Ty Gwyliau ger Llanelwy | Ffermdy Clwyd

Ty fferm mawr yn cysgu 6 gyda stôf llosgi coed, inglenook a gwely pedwar polyn. Y llety hanesyddol hwn yn Llanelwy oedd yr adeilad brics cyntaf yng Nghymru.

Discounts

Up to 10% discount for holidays taken between 08 Sep 2017 and 23 Sep 2017 minimum of 2 nights maximum of 7 nights

Ty Gwyliau ger Llanelwy

Ty fferm mawr gyda stôf llosgi coed, inglenook a gwely pedwar polyn, wedi ei leoli ar fferm weithiol. Wedi ei amgylchynu gyda 200 acer o dir fferm ffrwythlon, y llety hanesyddol hwn yn Llanelwy oedd yr adeilad brics cyntaf yng Nghymru. Bellach yn fwthyn hunan arlwyo hyfryd, mae’r eiddo Gradd 2 Rhestredig hwn yn safle gwych i archwilio ymhyfrydau Dyffryn Clwyd yng Ngogledd Cymru. Llwybr Clawdd Offa, milltiroedd o dywod euraidd, trefi marchnad hanesyddol ac Eryri i gyd yn cynnig dyddiau gwych ac fel gwesteion yn y llety hwn yn Llanelwy, rydych hefyd yn elwa o hawliau pysgota ar Afon Clwyd.

Llawr Gwaelod

Cegin fferm gyda phopeth sydd ei angen arnoch, gyda bwrdd bwyta mawr i 6 yn edrych dros gefn gwlad hyfryd.

Peiriant golchi llestri, micro-don, oergell/rhewgell, popty a pheiriant golchi dillad yn gynwysedig.

Ystafell fyw glud gyda phaneli derw, a stôf losgi coed croesawgar, teledu sgrin fflat gyda freeview a chwaraewr DVD. Golygfeydd hyfryd dros yr ardd a thu hwnt.

Ystafell fyw arall, fawr gyda llawr llechi a rygiau, soffas braf a inglenook mawr. Mae’r ystafell yn cynnwys popty bara gwreiddiol a chrochan.

Ystafell gotiau – toiled a basn ymolchi.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely - gwely maint king gyda phedwar polyn a chyrtens. Llawr pren gyda rygiau a dodrefn gwreiddiol.

Ystafell wely dwbl - gwely dwbl hen ffasiwn gyda dodrefn hen ffasiwn.

Ystafell wely twin – dau wely sengl maint llawn, dodrefn hynafol gyda lle tân gwreiddiol.

Ystafell ymolchi yn cynnwys bath moethus, uned gawod ar wahân, toiled, basn ymolchi a phwynt eillio.

Gardd

Mae gan y llety hwn yn Llanelwy ardd fawr gyda dwy siglen, bwrdd a chadeiriau ar gyfer hyd at 6 o westeion. Golygfeydd hyfryd dros gefn gwlad Clwyd.

Gwybodaeth Ychwanegol
 • Darperir lleiniau gwely, sychwr gwallt, tyweli bath a dwylo.
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Cyflenwad cyntaf o logiau ar gyfer y stôf losgi coed (logiau ychwanegol ar gael hefyd am £5 y bag)
 • Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch a dillad eich hun ar gyfer y cot os gwelwch chi'n dda.
 • Dim anifeiliaid nac ysmygu yn y llety hwn yn Llanelwy.
 • Nodwch fod bond diogelwch o £100 sy’n cael ei ad-dalu.
 • Digon o lefydd parcio


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 5 star
 • Cysgu hyd at 6
 • 3 bedrooms: 1 king, 1 double, 1 twin
 • Baby friendly
  Log fire
  On a Farm
  Wi-fi / Internet
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Lovely welcoming property. Ideal surroundings. Lots to see within a short drive and lots of places to eat.
  Group from Surrey, Sep 2016

  Magical setting.
  Beautiful property where every detail was well thought out. We also enjoyed good fish and chips in local village
  Eileen, Sep 2015