Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Gogledd Cymru - Bythynnod Gwyliau ar Y Gororau


Mae ardal Y Gororau, Gogledd Cymru yn cynnig rhywbeth hudol i bawb, beth bynnag yw eich diddordebau. Mae bythynnod gwyliau gororau Gogledd Cymru yn llawn cymeriad ac wedi eu hamgylchynu gan amrywiaeth anhygoel a hanes hir. Nid yw hyn yn peri unrhyw syndod wrth ystyried eu lleoliad - yn ffinio gyda Lloegr i'r dwyrain, Eryri i'r gorllewin ac arfordir trawiadol i'r gogledd.

Daw ein bythynnod gwyliau ar hyd gororau Gogledd Cymru gyda phrofiadau bythgofiadwy e.e. croesi Traphont Dŵr Pontycysyllte (Safle Treftadaeth Byd) ar hyd camlas Llangollen a darganfod harddwch eithriadol naturiol Bryniau Clwyd drosoch eich hun. Mae cestyll hynafol a Chlawdd Offa, y ffin 1200 mlwydd oed rhwng Cymru a Lloegr hefyd yn aros i gael eu harchwilio.

I'r rhai sy'n chwilio am gyffro, mae bythynnod gwyliau gororau Gogledd Cymru yn cynnig gyrru 4x4 ar hyd llwybrau diarffordd, chwaraeon dŵr, llwybrau beicio mynydd penigamp a llawer mwy. Am wyliau mwy hamddenol, mwynhewch rownd o golff ar gyrsiau o safon rhyngwladol, treuliwch ddiwrnod yn y rasys neu'n syml iawn, ymlaciwch ym mwytai safonol a thafarndai croesawgar Gogledd Cymru. Bythynnod Gwyliau 4* a 5* gyda holl ogoniant y gororau ar drothwy eu drws.

Bythynnod Gwyliau ar hyd Gororau Gogledd Cymru...

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 9

Corwen, North Wales Borderlands, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 king & single / 3 singles, 1 king / 2 singles)
 • Rates
  £295 - £495
Bwthyn 5 seren sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. Lleoliad gwych, canolog rhwng Llangollen, Bala a Betws-y-coed. Gyda holl brif atyniadau Gogledd Cymru o fewn 40 munud mae’n fan delfrydol i archwilio Eryri, Caer, cestyll ac arfordir Gogledd Cymru. Gall gwestai hefyd fwynhau’r gerddi a holl gyfleusterau’r gwesty gyferbyn, yn cynnwys y bwyty os ydych chi’n teimlo fel cael noson heb goginio!
gweld manylion

Corwen, North Wales Borderlands, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyVIP experienceOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £318 - £720
Bwthyn gwledig prydferth ger Bryniau Clwyd, sef Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol mwyaf diweddar y Deyrnas Unedig. Dim ond deg munud o gerdded i Goedwig Clocaenog lle ceir lle picnic hyfryd a milltiroedd o lwybrau coedwig agored i'w cerdded neu i'w teithio ar eich beic mynydd. Rhwng Corwen a thref farchnad Rhuthun yn Nyffryn Clwyd, a hanner awr o Eryri, mae'r bwthyn hwn yn berffaith ar gyfer mwynhau cefn gwlad Gogledd Cymru ar ei orau.
gweld manylion

Llangollen, North Wales Borderlands, Wales

Log fireGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin )
 • Rates
  £350 - £550
Mae’r bwthyn gwyliau hwn yng Ngogledd Cymru mewn lleoliad arbennig yn edrych dros Ddyffryn Ceiriog, man a ddisgrifiwyd gan Lloyd George ‘fel darn bach o nefoedd ar y ddaear’. Mwynhewch yr ystafell gemau ar y safle, dilynwch y llwybrau cerdded o drothwy’r drws neu teithiwch y siwrnai fer i dref hardd Llangollen. Yma ceir amrediad eang o weithgareddau awyr agored, tren stem, canal ac amrywiaeth o siopau a chaffis.
gweld manylion

Wrexham, North Wales Borderlands, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £364 - £572
Mae Llety’r Dderwen wedi ei leoli’n ddelfrydol - yn wledig, ond eto 7 milltir yn unig o ganol tref Wrecsam a 9 milltir o dref brydferth Llangollen. Saif y bwthyn gwledig, moethus hwn ar fferm weithiol ac os hoffech chi ddod â’ch ceffyl gyda chi ar eich gwyliau i gefn gwlad Gogledd Cymru, gellir darparu stabl iddo yntau hefyd. Os ydych chi awydd diwrnod ychydig yn fwy egsotig yna gellir teithio i Sw Caer, 25 milltir i ffwrdd.
gweld manylion

Denbigh, North Wales Borderlands, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Baby friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £450 - £890
Os ydych yn edrych am lety gwyliau ysblennydd a phreifat yng nghefn gwlad Gogledd Cymru, Hafan Hiraethog yw’r lle i chi. Mae ei leoliad gwledig yn cynnig encil bendithiol gyda golyfeydd gwych a dim goleudau stryd i’w ddifetha. Wedi ei leoli o fewn ei ardd amgaeedig ei hun a’i amgylchynu gan dir amaethyddol, mae golyfeydd hyfryd i bob cyfeiriad.
gweld manylion

St Asaph, North Wales Borderlands, Wales

Log fireWi-fi / InternetBaby friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 king, 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £450 - £875
Ty fferm mawr gyda stôf llosgi coed, inglenook a gwely pedwar polyn, wedi ei leoli ar fferm weithiol. Wedi ei amgylchynu gyda 200 acer o dir fferm ffrwythlon, y llety hanesyddol hwn yn Llanelwy oedd yr adeilad brics cyntaf yng Nghymru. Bellach yn fwthyn hunan arlwyo hyfryd, mae’r eiddo Gradd 2 Rhestredig hwn yn safle gwych i archwilio ymhyfrydau Dyffryn Clwyd yng Ngogledd Cymru. Llwybr Clawdd Offa, milltiroedd o dywod euraidd, trefi marchnad hanesyddol ac Eryri i gyd yn cynnig dyddiau gwych ac fel gwesteion yn y llety hwn yn Llanelwy, rydych hefyd yn elwa o hawliau pysgota ar Afon Clwyd.
gweld manylion

Mold, North Wales Borderlands, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 8 (4 bedrooms: 1 super king, 2 super king / twin, 1 double)
 • Rates
  £539 - £1240
Wedi ei leoli yn un o’r unig bum Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol drwy Gymru gyfan, mae’r llety ar wahân a helaeth hwn yn yr Wyddgrug mewn lleoliad heddychlon a phrydferth. Mae ei leoliad ym mhentrefan gwledig Pen y Felin, ger pentref hyfryd Nannerch yn eich galluogi i gael encil heddychlon tu hwnt. Ymlaciwch a mwynhewch egwyl haeddiannol gyda stôf losgi coed groesawgar, golygfeydd godidog, cyfleusterau gwych a’r fantais o fod tafliad carreg o Lwybr Clawdd Offa.
gweld manylion

Denbigh, North Wales Borderlands, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 8 (4 bedrooms: 1 king, 1 double, 2 twins)
 • Rates
  £600 - £1387
Bwthyn gwyliau mawr wedi ei adnewyddu’n hyfryd ynghanol cefn gwlad trawiadol Gogledd Cymru lle mae ceirw i’w gweld yn gyson. Wedi ei leoli ym mhentrefan bychan Cefn Berain, Dyffryn Clwyd, mae’r bwthyn yn sefyll ei hun mewn llecyn preifat ac yn ganolog ar gyfer amrediad helaeth o gyfleusterau a gweithgareddau. Mae chwaraeon dŵr, beiciau pedair olwyn, teithiau cerdded a physgota i gyd o fewn milltir, tra bod arfordir hardd Gogledd Cymru, cestyll ac atyniadau di-ri o fewn 15 munud.
gweld manylion

Denbigh, North Wales Borderlands, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 10 (5 bedrooms: 1 king, 3 doubles, 1 twin (+ double futon on request))
 • Rates
  £690 - £1595
Llety hardd ac eang gyda’r holl gyfleusterau modern - y man delfrydol i ymgynnull am wyliau gyda’r teulu neu ffrindiau. Mae’r llety mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ger Dinbych, yn Nyffryn Clwyd, ac yn cynnig tawelwch llwyr a golygfeydd gwledig godidog. Wedi ei leoli ar fferm deuluol, gyda stôf goed groesawus, dwy ystafell fyw, cegin fawr a gardd breifat, amgaeedig. Lleoliad cyfleus o fewn siwrne fer i arfordir Gogledd Cymru, cestyll ac atyniadau di-ri.
gweld manylion

loading