Bythynnod Hunan-Arlwyo - Canolbarth Cymru

Bythynnod Hunan-Arlwyo - Canolbarth Cymru | Llety Hiriaeth

Ffermdy Hunan-Arlwyo moethus ar fferm organig ger Machynlleth, Maldwyn. Llecyn heddychlon a phreifat o fewn cyrraedd i draeth Aberdyfi s mynyddoedd hardd Eryri.

Discounts

Bythynnod Hunan-Arlwyo - Canolbarth Cymru

Mae Llety Hiriaeth yn cynnig llety cysurus, eang hunan-ddarpar yng Nghanolbarth Cymru ac wedi ei leoli ar fferm weithiol organic ger Machynlleth. Gyda’i erddi prydferth ei hun a’r nant yn sisial gerllaw mae wedi ei ddodrefnu yn chwaethus yn unol â chymeriad y ffermdy traddodiadol Cymreig. Mewn llecyn heddychlon a phreifat, mae’n cynnig lle ar gyfer ymlacio’n llwyr - ond eto yn gyfleus iawn o fewn cyrraedd i’r traeth yn Aberdyfi, mynyddoedd hardd Eryri a llawer o atyniadau lleol. Y gwyliau perffaith mewn ffermdy.

Llawr Gwaelod

Mae prif ddrws y ffermdy yn arwain i mewn i gyntedd mawr croesawgar. O’r cyntedd gallwch fynd i mewn i ddwy ystafell fyw, y gegin, y pantri ac i fyny’r grisiau. Ar ben pellaf y cyntedd ceir drws blaen sy’n arwain i ystafell wydr fechan.

Ceir 3 o ystafelloedd byw mawr a chyfforddus yn y ffermdy, un gyda llosgwr coed o fewn y pentan gyda’i bopty bara gwreiddiol. Ceir lle tân agored yn yr ail lolfa ac mae’r ddwy ystafell gyda theledu a sianeli am ddim yn ogystal â chwaraewyr DVD gyda theclyn rheolaeth bell. Mae’r drydedd ystafell fyw yn berffaith ar gyfer darllen ac ymlacio mewn tawelwch.

Lleolir y gegin dderw draddodiadol Gymreig, gyda’i lle bwyta yn hen ran y ty ac fe’i cyrhaeddir o’r prif gyntedd i lawr un gris. Caiff yr holl offer cegin eu darparu gyda’r llestri a’r offer cegin arferol. Mae yna bopty trydan, microdon yn ogystal ag Aga hyfryd yn rhedeg ar olew fel y byddech yn ei ddisgwyl o wyliau mewn ffermdy.

Mae’r gegin yn arwain at yr ystafell fyw wedi ei charpedu, gyda phentan a llosgwr coed. Lleolir y pantri gyda’i lawr llechi ar brif lefel y ty ac yma y cedwir yr oergell a’r rhewgell. Mae’r iwtiliti gyda’r peiriant golchi a’r sychwr dillad wedi ei leoli i fyny ychydig o risiau o’r gegin. Mae’r iwtiliti hefyd yn arwain at ystafell gotiau ar y llawr gwaelod (toiled a basn golchi dwylo).

Mae'r ystafell ymolchi cyntaf ar y llawr yma ac yn cynnwys cawod.

Llawr Cyntaf

Ceir 4 ystafell wely fawr a chyfforddus. Mae gwely maint king yn y brif ystafell, ac mae yna ddwy ystafell wely gyda gwelyau dwbl ac un ystafell wely sengl, pob un wedi eu dodrefnu yn chwaethus. Yn yr ystafell ymolchi i’r teulu i fyny
grisiau ceir cawod uwchben y bath.

Gardd

Mwynhewch gyfoeth o fywyd gwyllt o foethusrwydd eich gardd fawr eich hun.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r gwelyau wedi eu paratoi gyda dillad gwely ffres yn barod ar eich cyfer. Tywelion yn cael eu darparu.

Trydan a gwres yn gynwysedig.

Darperir Wi-fi.

Darperir cot a chadair uchel. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Pentwr cychwynnol o logiau yn cael eu darparu am ddim, logiau ychwanegol yn gallu cael eu prynu gan y perchennog.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Darperir tywelion te, hylif golchi llestri a thoiled rôl.

Gellir archebu arosiadau byr yn ystod y tymhorau tawel, gweler ‘Prisiau’.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 7
 • 4 bedrooms: 1 king, 2 doubles, 1 single
 • Baby friendly
  Enclosed garden
  Log fire
  On a Farm
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Family long weekend at late notice.
  we enjoyed Aberdyfi for the beach, Precipice walk at Dolgellau and Lake Vyrnwy is beautiful.
  Ian , Aug 2017

  Lovely spacious and well equipped property with everything we needed. Big rooms but a cosy atmosphere. Trip into Aberystwyth and beach at Aberdyfi are a must. Lake Vyrnwy is stunning and a must visit, you can hire cycles to ride around it.
  Denise from Kent, Jul 2017

  ​Aduniad ffrindiau. Ty mawr gwych. Hollol lan. Gardd hyfryd. Diolch am y berl yma o dŷ. Gobeithio cawn gyfle i ddod yn ôl. Digon o lefydd i gerdded
  Friends reunion. Excellent large house. Spotlessly clean. Lovely garden. Rhank you for this gem of a house. Hopefully we'll get the chance to retun. Plenty of places to go walking.
  Tips and reccommendations: Glanyrafon Pennal - otherside of Machynlleth. Lovely meal and welcoming.
  No tourist info centre in Machynlleth so you need to google beforehand.
  Ruth o Gaerfyrddin/from Carmarthen, May 2017

  A traditional farm setting with all modern conveniences, spotlessly clean, great facilities in a stunning location. Walks from door.
  Recommends: Chip Shop in Mach
  Liz from Manchester, May 2017

  Very relaxed, great cottage, plenty of room. Good nearby town, Aberdovey beach was lovely.
  , Aug 2016