Bwthyn Gwyliau Heddychlon yng Nghanolbarth Cymru

Bwthyn Gwyliau Heddychlon yng Nghanolbarth Cymru | Cwmbach y Biga

Bwthyn gwyliau moethus i 7 yng Nghanolbarth Cymru sy’n mwynhau un o’r safleoedd mwyaf heddychlon yn y wlad. Perffaith am wyliau o gerdded, beicio neu ymlacio.

Discounts

1-4 guests: 20% minimum of 2 nights

Bwthyn Gwyliau Heddychlon yng Nghanolbarth Cymru

Mae bwthyn gwyliau Cwmbach y Biga yn cynnig lleoliad cefn gwlad pictiwresg ger tarddle’r afon Hafren. Mae’n bendant yn un o’r gwyliau coedwig mwyaf heddychlon a llonydd sydd gan Gymru i’w gynnig. Gwnewch y mwyaf o’r amrywiaeth o gyfleoedd awyr agored ar drothwy eich drws megis cerdded, beicio, beicio mynydd a marchogaeth. Neu gorffwyswch a mwynhewch sisial naturiol yr afon a gosteg mynyddoedd cyfagos Canolbarth Cymru. Disgownt deiliadaeth isel - 1 i 4 o westeion yn derbyn disgownt o 25% drwy gydol y flwyddyn.

Llawr Gwaelod

Bwthyn caban coed ar gynllun agored clud yw Cwmbach y Biga, sy’n eich croesawu’r gynnes wrth i chi gerdded i mewn.

Mae gan yr ardal fyw wres o dan y llawr moethus, stôf llosgi coed draddodiadol a theledu o flaen dwy soffa ledr, sydd yn berffaith ar gyfer nosweithiau clud i mewn.

Mae’r gegin wedi ei lleoli ar du blaen yr eiddo, ac mae’n gwbl gyfarparedig gyda phopty hob, oergell/rhewgell, microdon, peiriant golchi dillad, peiriant golchi llestri, tostiwr a chymysgwr/clorian. Mae yna ystod helaeth o offer coginio a llestri, felly mae’n sicr yn teimlo’n gartrefol.

Mae’r gegin yn edrych dros y patio a’r ardal goediog hyfryd sydd o amgylch y bwthyn gan ei wneud yn un o’r gwyliau coedwig gorau sydd gan Gymru i'w gynnig.

Ystafelloedd Gwely

Ystafell wely ddwbl 1 - Gwely dwbl moethus gyda chwpwrdd dillad y gellir cerdded i mewn iddo, ac felly gyda digonedd o le i ddillad a chesys. Naill ochr i’r gwely mae yna gist ddroriau, lamp ochr y gwely a drych hyd llawn.

Ystafell wely ddwbl 2 - Ystafell wely ddwbl arall gyda chwpwrdd dillad y gellir cerdded i mewn iddo. Naill ochr i’r gwely mae yna gist ddroriau, lamp ochr gwely a drych hyd llawn.

Ystafell twin gydag ystafell gawod en-suite - dau wely sengl gyda chwpwrdd dillad y gellir cerdded i mewn iddo, cist ddroriau , lamp a drych hyd llawn. Mae’r ystafell wely hon yn cynnwys drws gyda mynediad ramp sydd yn ddelfrydol ar gyfer pobl gydag anawsterau symud. Ystafell gawod en-suite gyda thoiled, cawod a basn llaw. Mae’r olygfa wledig wefreiddiol o’r ystafell yn ychwanegiad gwerth chweil.

Ystafell wely sengl - gwely main sengl gyda chwpwrdd dillad y gellir cerdded i mewn iddo, cist ddroriau, lamp ochr gwely a drych hyd llawn. Mae gan yr ystafell olygfa braf o’r bryn y tu ôl i’r bwthyn.

Cyntedd - Mae gan y cyntedd ddigonedd o le storio ar gyfer esgidiau a chotiau ar ôl bod allan yn yr awyr agored.

Gardd

Patio wedi ei balmantu gyda border o lwyni, barbeciw carreg a bwrdd a chadeiriau y tu allan yn edrych dros yr ardal laswellt. Mae yna hefyd bwll mawr a llwybr yn ei amgylchynu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trydan a gwres yn gynwysedig.

Darperir logiau ar gyfer y stôf llosgi coed.

Darperir dillad gwely a llieiniau te. Gofynnir i ymwelwyr ddod â’u tywelion eu hunain.

*Nodwch os gwelwch yn dda fod y perchennog yn gofyn am daliad diogelwch o £250 cyn i chi gyrraedd, i’w ad-dalu ar ôl i chi adael.

Ystafell foeler ar wahân ar y safle i sychu dillad gwlyb.

Ysgubor ar wahân i storio beiciau.

Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Parcio ar gyfer hyd at bedwar o geir.

Nodwch os gwelwch yn dda nad oes yna signal ffôn symudol yn y bwthyn.

Croeso cynnes i gerddwyr, beicwyr a marchogwyr.

Derbyniodd y bwthyn Wobr Aur gan Gynllun Gwyrdd Busnesau Ymwelwyr.

Croeso i un anifail anwes am ffi ychwanegol o £20.

Stablau ar gyfer pum ceffyl. Ffi ychwanegol o £5 y ceffyl, y noson ar gyfer pori dros nos.

Noder fod bond diogelwch o £250 yn ofynnol cyn eich arhosiad a gellir prosesu hwn trwy 'rag-awdurdodi' eich carden.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 7
 • 4 bedrooms: 2 doubles, 1 twin, 1 single
 • Baby friendly
  Ground floor bedroom(s)
  Log fire
  Pet-friendly
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  Located in a very remote area but still very nice and quiet. Lovely place for countryside walking
  Deep Phuyal , Mar 2016

  Great place, very clean and warm
  The Rally Guys, Nov 2013

 
 


Eiddo gwyliau eraill ar y safle...

Llanidloes, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

 • Sleeps up to 7 (4 bedrooms: 2 doubles, 1 twin, 1 single)
 • Rates
  £520.00 - £830.00
Saif y caban pren hyfryd hwn ynghanol cefn gwlad prydferth a heddychlon, wedi ai amgylchynu gan fynyddoedd Canolbarth Cymru a Choedwig Hafren. Gyda stablau ar y safle ac amryw o lonydd a llwybrau hardd y gellir ymuno â hwynt o fewn milltir, mae Bwthyn y Biga yn berffaith ar gyfer gwyliau o farchogaeth, beicio neu gerdded. Mae dwy afon hiraf Cymru yn cychwyn yma ac mae Llyn Clywedog, sy’n adnabyddus am ei bysgota a hwylio, lai na milltir i ffwrdd.
gweld manylion