Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau Canolbarth Cymru a Bannau Brycheiniog


Mae gan Ganolbarth Cymru rywbeth i bawb gyda'i fynyddoedd trawiadol, cefn gwlad tonnog, arfordir ac wrth gwrs - ei fythynnod gwyliau moethus. Mae bythynnod gwyliau Canolbarth Cymru a Bannau Brycheiniog yn cynnig sail benigamp a chanolog i ymlacio neu i archwilio amrediad anhygoel o atyniadau unigryw, trefi marchnad a chestyll; anturiaethau awyr agored, dan do a hyd yn oed dan ddaear.

O Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn y de i'r ffin gyda Pharc Cenedlaethol Eryri yn y gogledd, ac o arfordir y gorllewin i Glawdd Offa ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, Canolbarth Cymru yw'r rhanbarth mwyaf ac o bosib y mwyaf amrywiol yng Nghymru. Mae bythynnod gwyliau Canolbarth Cymru'r un mor amrywiol a'r rhanbarth ei hun ond mae ganddynt un peth yn gyffredin - gradd 4* neu 5* sy'n gwarantu gwyliau moethus.

Beiciwch drwy'r coedwigoedd, reidiwch y dyfroedd gwyllt mewn canolfan chwaraeon dŵr, crwydrwch ar hyd llwybrau cerdded hamddenol drwy gefn gwlad, o amgylch llynnoedd a chronfeydd a gorchfygwch gopaon Cadair Idris a Phen y Fan. Wrth aros yn ein bythynnod gwyliau yng Nghanolbarth Cymru a Bannau Brycheiniog mae gennych hefyd gyfle i drio rhywbeth hollol wahanol, o saethyddiaeth i feicio pedair olwyn, i anturiaethau tanddaearol yn Labrinth y Brenin Arthur neu Ogofau Dan-yr-Ogof.

Darganfod Canolbarth Cymru a Bannau Brycheiniog o'n Bythynnod Gwyliau Moethus...
loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | 3 | Nesaf |

LlanfairCaereinion and Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Enclosed gardenGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 2 (1 bedroom: twin (or king sized bed on request))
 • Rates
  £230 - £285
Wedi’i leoli ar fferm yng nghalon Dyffryn hyfryd Efyrnwy, mae’r bwthyn yn fan canolog a delfrydol er mwyn archwilio Canolbarth a Gogledd Cymru. Mae digon o atyniadau ar y safle, gan gynnwys ystafell gemau, moch anwes Kunekune, balconi er mwyn gwylio'r godro dyddiol a dwy afon yn llifo trwy’r fferm, gan ei wneud yn fan delfrydol i gael gwyliau pysgota. Mae hanes lleol difyr gyda digonedd o lefydd i fynd am dro.
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Rates
  £245 - £465
Bwthyn fferm traddodiadol Gymreig yng Nghanolbarth Cymru. Mae’r bwthyn clyd hwn yn croesawu cŵn ac wedi ei amgylchynnu gan olygfeydd gwych. Llecyn gwych a chanolog i archwilio Canolbarth Cymru, de Eryri a Bae Ceredigion. Llwybrau cerdded prydferth, traethau lle gellir mynd a chŵn, rheilffyrdd cul a thref farchnad Machynlleth i gyd gerllaw. Tafarn bentref o fewn pellter cerdded a nifer o fwytai arbennig gerllaw.
gweld manylion

LlanfairCaereinion and Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 2 twin (1 can be prepared as super king bed on request))
 • Rates
  £260 - £380
Os ydych chi’n chwilio am brofiad fferm ar eich gwyliau a bwthyn gyda stôf llosgi coed, ystafell gemau ac yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau pysgota yna mae Bwthyn Efyrnwy yn berffaith i chi. Mae’r bwthyn hwn yn croesawu anifeiliaid anwes ac yn mwynhau lleoliad canolog a hygyrch ar gyfer darganfod gogledd a chanolbarth Cymru.
gweld manylion

LlanfairCaereinion and Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 Bedrooms: 1 double, 1 full size bunk)
 • Rates
  £270 - £415
Mae’r bwthyn hwn wedi ei drosi o stabl ac yn ffinio a’r prif ffermdy sy’n dyddio yn ol i tua 1650. Mae Stabal y Nant yn cynnig llety clyd a moethus ymysg bryniau hardd Canolbarth Cymru, i’r gogledd-orllewin o’r Trallwng. Ceir nentydd a choetiroedd dirifedi sy’n cynnal amrywiaeth eang o adar. Mwynhewch deithiau cerdded braf o amgylch y fferm a’r wlad o’ch amgylch a manteisiwch i’r eithaf ar y ffaith fod Llwybr Glyndŵr yn pasio o fewn 500 medr i’r bwthyn.
gweld manylion

Knighton, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendly
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double bed, 2 single beds)
 • Rates
  £275 - £475
Mae bwthyn gwyliau Y Rhosyn yn mwynhau golygfeydd gwledig godidog. Wedi ei leoli mewn nefoedd i fywyd gwyllt, ar safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig a gyda gwarchodfa natur gerllaw, mae’n ddelfrydol ar gyfer gwyliau yn cerdded Canolbarth Cymru ac yn lleoliad perffaith i fwynhau a gorffwyso yng nghefn gwlad neu i ddarganfod y Clawdd Offa ac ardal y Gororau.
gweld manylion

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Ground floor bedroom(s) Baby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £285 - £460
Bwthyn gwyliau un llawr hyfryd gyda chyfleusterau i'r anabl, 2 filltir o dref Llanfair-ym-muallt yng Nghanolbarth Cymru. Fe’i hamgylchynir gan 60 acer o dir amaethyddol braf ac o fewn pellter cerdded i bentref hanesyddol Cilmeri (tafarn draddodiadol a gorsaf dren). Agos i Faes y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd, Argloddiau Cwm Elan a Bannau Brycheiniog. Bwytai da yn yr ardal yn gweini bwydydd lleol.
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 double, 1 single, 1 family room (with 1 double & 1 single))
 • Rates
  £300 - £625
Bwthyn gwyliau gwledig a chlud ger Machynlleth, Canolbarth Cymru. Cyn fwthyn glowr a adeiladwyd yn y 18fed ganrif yw Hendreron. Cadwyd ei gymeriad a llawer o’i arweddion gwreiddiol wrth adnewyddu, yn cynnwys y trawstiau derw a phentan derw hyfryd gyda lle tan agored clyd. Mae’n gorwedd ynghanol mynyddoedd trawiadol Canolbarth Cymru, wedi ei amgylchynu gan ei ardd breifat ei hun...
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Ground floor bedroom(s) Baby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 twin)
 • Rates
  £300 - £495
Mae Beudy Clygo yn fwthyn hunan-ddarpar mewn lleoliad gwledig a phreifat yng Nghwm Dyfi, Canolbarth Cymru. Gwledig ar y tu allan, ac ymlaciol a chlyd tu mewn, fe amgylchynir Beudy Clygo gan fywyd gwyllt, tir fferm a mynyddoedd mawreddog De Eryri. Mae'r bwthyn wedi ei leoli rhwng trefi marchnad Machynlleth a Dolgellau, ac mae llawer o opsiynau i fynd am dro o garreg eich drws. Mae tafarn o fewn milltir yn y pentref cyfagos a dim ond taith fer sydd i'r traeth yn Aberdyfi.
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (4 bedrooms: 2 double, 2 single)
 • Rates
  £300 - £625
Os ydych yn chwilio am hoe heddychlon, tawel ac ymlaciol, bydd y llety hyfryd hwn ym Machynlleth yn eich siwtio i’r dim. Wedi ei osod yn ei ardd gaeëdig ei hun mae ganddo olygfeydd gogoneddus o gefn gwlad, mewn lleoliad gwych yn agos at y mynyddoedd a’r arfordir. Gyda dwy stôf llosgi coed, mae’r bwthyn eang hwn hefyd yn glyd iawn – perffaith wedi diwrnod hir o gerdded neu feicio. Mae atyniadau amrywiol gerllaw.
gweld manylion

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 2 doubles)
 • Rates
  £310 - £590
Bwthyn par hunan-ddarpar ydy Abereithrin wedi ei leoli mewn llecyn tawel a gwledig ym Mhentrebach, pentref bychan iawn sy’n cynnwys rhyw 8 o dai a thafarn wledig o’r enw Tafarn y Crydd. Mae hon yn ardal hyfryd o Gymru, gyda threfi marchnad traddodiadol (Aberhonddu a Llanymddyfri oddeutu 12 milltir), tirwedd drawiadol, llwybrau camlas, cestyll a digonedd o atyniadau i’r teulu, yn cynnwys Dan yr Ogof.
gweld manylion

LlanfairCaereinion and Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Enclosed gardenGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendly
 • Sleeps up to 4 (2 double bedrooms (+ double sofa-bed in living area))
 • Rates
  £310 - £570
Bwthyn gwyliau wedi ei adnewyddu’n hyfryd yng Nghanolbarth Cymru yw Cartws y Parc, wedi ei amgylchynu gan fryniau gleision. Mae’r safle gwledig hwn yn cynnwys ardal chwarae i blant, ystafell gemau fawr a llyn pysgota. Llwybrau cerdded gwych gerllaw yn cynnwys Llwybr Glyndŵr. Delfrydol ar gyfer gwyliau cerdded a physgota, gwyliau gyda’r ci neu wyliau teuluol yn y Canolbarth.
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (4 bedrooms: 1 king, 2 doubles, 1 single)
 • Rates
  £315 - £690
Ffermdy Hunan-Arlwyo moethus ydy Llety Hiriaeth wedi ei leoli ar fferm organig ger Machynlleth, ynghanol mwynder Maldwyn. Gyda'i erddi hyfryd a nant fechan ei hun, mae'r llety hwn wedi ei ddodrefnu'n chwaethus, yn unol A? chymeriad y ffermdy traddodiadol Cymreig. Mewn llecyn heddychlon a phreifat, mae'r llety gwyliau hwn yn berffaith ar gyfer ymlacio. Mae hefyd yn lleoliad cyfleus iawn, o fewn cyrraedd i'r traeth yn Aberdyfi, mynyddoedd hardd Eryri a llawer o atyniadau lleol.
gweld manylion

Brecon , Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 3 (2 bedrooms: 1 king, 1 single)
 • Rates
  £332 - £486
Bwthyn moethus gyda thwb poeth mawr yw Llety Llyn y Fan, yn berffaith ar gyfer gwyliau ym Mannau Brycheiniog. Wedi'i adeiladu fel eco-fwthyn gyda golwg tŷ pren clasurol, mae'n cynnig golygfeydd panoramig ar hyd y cwm ac i fyny tuag at Lyn-y-Fan. Gyda theithiau cerdded o garreg y drws a lle preifat i bysgota mae digon i'w weld ac i'w wneud. Delfrydol i grŵp mawr o deulu a ffrindiau i fwynhau amgylchfyd hyfryd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
gweld manylion

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms : 1 double, 1 double or twin)
 • Rates
  £345 - £750
Wedi ei leoli yng nghalon yr hyfryd Dyffryn Gwy, mae Y Berllan Deg yn fwthyn gwyliau hunan arlwyo 5 seren, 140 mlwydd oed ac yn llawn traddodiad a chymeriad. Mae ganddo ardd fawr amgaeedig a fu’n unwaith yn berllan. Mae mynediad uniongyrchol at lwybrau cerdded a physgota eog o’r bwthyn ac mae yna dafarn leol wych. Mae gan y bwthyn gwyliau hwn yn Nyffryn Gwy y gorau o ddau fyd – mewn man cuddiedig a heddychlon ond hefyd mae’r man yn un perffaith er mwyn cyrraedd y prif lwybrau yn hawdd. Y lle perffaith i fwynhau yr holl weithgareddau ac atyniadau sydd ar gael yn y rhan hon o Gymru i’w gynnig.
gweld manylion

Llanrhaeadr-ym-Mochnant, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Baby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin (+ 1 double sofa bed))
 • Rates
  £350 - £550
Mae bwthyn gwyliau Owl Barn yn cynnig llety hyfryd mewn llecyn gwledig wedi ei amgylchynu gan gaeau bras a bywyd gwyllt. Mae hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. 1 filltir o bentref prydferth Llanrhaeadr ym Mochnant gyda’i gaffi ei hun, cigydd ansawdd uchel, swyddfa’r post, siop groser a dewis da o dafarndai. Gerllaw mae Pistyll Rhaeadr, y rhaeadr fwyaf yng Nghymru a’r talaf yn y DU, wedi ei guddio mewn ardal hudol ynghanol Mynyddoedd y Berwyn.
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | 3 | Nesaf |

loading