Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Tywyn

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 5

Tywyn, North Wales Snowdonia, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 2 (1 bedroom with king sized bed)
 • Rates
  £245 - £480
Wedi ei leoli yn nhawelwch cefn gwlad gyda golygfeydd anhygoel o dirwedd de Eryri. Mae’r llety hunan ddarpar hwn yn Nhywyn yn cynnig croeso cynnes Cymreig yn ysblander Dyffryn Dysynni. Mae Granar Gynolwyn wedi ei leoli ar fferm deuluol, gerllaw uchelderau mawreddog Cader Idris, rhaeadr, a thraethau godidog gogledd Cymru. Ardal ddelfrydol i fwynhau cerdded, beicio neu ymlacio ac ymgolli yn y golygfeydd a’r awyr iach.

gweld manylion

Tywyn, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachVIP experience
 • Sleeps up to 7 (4 bedrooms: 1 king, 2 doubles, 1 single )
 • Rates
  £315 - £625
Ffermdy gwyliau hunanarlwyo yn Eryri, Gogledd Cymru. Saif ffermdy rhestredig Gradd II Nantcaw Fawr ar droed mynydd Cader Idris yn Ne Eryri ac mae’n cynnig moethusrwydd ochr yn ochr a nodweddion traddodiadol megis y trawstiau gwreiddiol, pentan a hen greiriau yn dodrefnu’r holl dŷ. Y llecyn perffaith am wyliau traddodiadol yng nghefn gwlad Cymru.
gweld manylion

Tywyn, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyVIP experience
 • Sleeps up to 10 (4 bedrooms: 1 super king / twin, 1 double / twin, 1 double, 1 family room (double & single) + single bedroom attached)
 • Rates
  £450 - £820
Bwthyn Gwyliau Hunan Arlwyo hyfryd yn Eryri, Gogledd Cymru. Saif bwthyn Maes Mihangel yn Nyffryn Dysynni – ardal o harddwch eithriadol ger Tywyn, Gogledd Cymru. Wedi ei leoli o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, ar droed Cadair Idris, mae’r llety yn mwynhau golygfeydd gwefreiddiol. Man delfrydol ar gyfer gwyliau cerdded a heicio gyda milltiroedd o lwybrau cerdded heddychlon a diddorol ymhob cyfeiriad.
gweld manylion

Tywyn, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 king, 1 double, 1 twin (+ double sofa bed on gallery landing))
 • Rates
  £525 - £990
Newydd ei adnewyddu, mae gan y llety hunan-ddarpar hwn ger Tywyn olygfeydd godidog dros Ddyffryn Dysynni tua’r môr a Bae Ceredigion. Cynigia’r llety Cymreig gyfuniad gwych o foethusrwydd a lleoliad penigamp ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ymhell o swn unrhyw draffig. Mae traethau poblogaidd Tywyn ac Aberdyfi ychydig filltiroedd i ffwrdd a cheir yn ogystal fynediad preifat i draeth dair milltir i ffwrdd.
gweld manylion

Tywyn, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 10 (5 bedrooms: 2 doubles, 2 twin, 1 bunk)
 • Rates
  £850 - £1450
Clyd, cynnes a chroesawgar, mae’r llety hwn ger Tywyn yn berffaith ar gyfer teuluoedd neu griw o ffrindiau. Mae Ffermdy’r Waun yn ffermdy carreg, newydd ei adnewyddu, ond heb golli dim o’i gymeriad gwreiddiol ac mae’r bwthyn Cymreig hwn yn mwynhau golygfeydd godidog dros Ddyffryn Dysynni tua’r mor a Bae Ceredigion. Wedi ei osod yng ngogoniant Parc Cenedlaethol Eryri a dim ond tair milltir o’r traeth agosaf...
gweld manylion

loading