Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Swansea Valley

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 5

Swansea Valley, South Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyVIP experience
 • Sleeps up to 4 (3 bedrooms: 1 King, 2 singles)
 • Rates
  £359 - £607
Siwrnai fer yn unig o draethau hardd y Gŵyr, Abertawe a golygfeydd godidog Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae bwthyn gwyliau Tŷ Bach Twt yn un o bar o fythynnod fferm moethus mewn pentref bychan heddychlon a phrydferth, gydag Eglwys o’r 13eg Ganrif.
1-2 guests: 20% (05 Sep 2017 to 19 Dec 2017) maximum of 21 nights
gweld manylion

Swansea Valley, South Wales, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms : 2 double bedrooms, 1 bunk bedroom)
 • Rates
  £417 - £783
Nid yw Beudy Tawe ond 8 milltir i ffwrdd o Abertawe ac mae wedi ei leoli ar fferm heddychlon ym Mro Tawe. Yn nythu rhwng mynyddoedd y Bannau Brycheiniog ar hafan arfordirol Penrhyn Gwyr, mae’r bwthyn yn lle perffaith i ymlacio a gwneud y mwyaf o’r atyniadau a’r gweithgareddau yn yr ardal.
gweld manylion

Swansea Valley, South Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms : 3 double bedrooms)
 • Rates
  £417 - £783
Yn nythu rhwng mynyddoedd y Bannau Brycheiniog a hafan arfordirol Gwyr, mae’r bwthyn gwyliau hwn ym Mhontardawe wedi’i leoli ar fferm heddychlon ym Mro Tawe. Mae’r bwthyn mewn lle perffaith i ymlacio a gwneud y mwyaf o atyniadau a gweithgareddau’r ardal. Dim ond 8 milltir i ffwrdd o Abertawe.
gweld manylion

Swansea Valley, South Wales, Wales

Log fireWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mileVIP experience
 • Sleeps up to 6 (4 bedrooms: 1 king, 1 twin, 2 singles)
 • Rates
  £443 - £777
Mae bwthyn gwyliau Tŷ Mawr Tlws yn un o bar o fythynnod fferm moethus yn dyddio’n ol sawl canrif. Wedi ei leoli mewn pentref bychan heddychlon a phrydferth gydag Eglwys o’r 13eg Ganrif, mae’r bwthyn cartrefol mewn safle delfrydol ar gyfer cerddwyr (llwybrau cerdded yn pasio gerllaw), beicwyr mynydd, teuluoedd a grŵp o ffrindiau.
1-2 guests: 20% (16 Sep 2017 to 20 Dec 2017) maximum of 21 nights
gweld manylion

Swansea Valley, South Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 double, 1 twin)
 • Rates
  £550 - £850
Mewn cefn gwlad trawiadol, dramatig ac yn agos i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac arfordir syfrdanol y Gŵyr, mae’r bwthyn hwn yn cynnig llety hunan-ddarpar 5 seren ynghanol harddwch De Cymru. Boed am benwythnos hir moethus neu wythnos egniol o feicio neu gerdded, bwthyn Glyn Cynwal Isaf yw’r lle perffaith ar gyfer eich gwyliau.
gweld manylion

loading