Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn St Davids

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 8

St Davids, Pembrokeshire West Wales, Wales

Enclosed gardenBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £276 - £700
Bwthyn gwyliau moethus yn Ty Ddewi, Sir Benfro sydd hefyd yn croesawu cŵn. Lleolir bwthyn Yr Ysgubor ar fferm organig a cheir pwll brithyll ar y tir. Mae’r fferm yn ymestyn draw at Lwybr Arfordirol Sir Benfro sy’n dilyn y clogwyni ar hyd ymyl gogleddol penrhyn prydferth Tŷ Ddewi. Mae hefyd yn agos i draeth Baner Las Porthmawr.
gweld manylion

St Davids, Pembrokeshire West Wales, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £276 - £575
Bwthyn gwyliau hunan arlwyo moethus yn Nhŷ Ddewi, Gorllewin Cymru. Mae bwthyn Tŷ Blawd wedi ei leoli ar fferm organig deuluol, gyda llyn brithyll ar y safle. Mae’r fferm yn ymestyn i lawr i Lwybr Arfordirol Sir Benfro sy’n mynd ar hyd y clogwyni ar ymyl gogleddol penrhyn hardd Tŷ Ddewi. Mae hefyd yn agos i draeth Baner Las Porthmawr.
gweld manylion

St Davids Peninsula, Pembrokeshire West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £295 - £545
Wedi ei leoli ar fferm mewn ardal wledig braf rhwng Tŷ Ddewi ac Abergwaun, mae Bwthyn Ysgubor yn baradwys ar gyfer gweithgareddau megis cerdded, beicio, pysgota, marchogaeth ceffylau a gwylio adar. Ceir nifer o draethau tywod ar gyfer chwaraeon dwr a thorheulo a llawer o atyniadau i'r teulu megis tripiau i weld morfilod a dolffiniaid o Dŷ Ddewi, OceanLab yn Abergwaun, Parc Oakwood, Folly Farm, Parc Dinosoriaid Dinbych y Pysgod a llawer mwy.
1-2 guests: 15% minimum of 7 nights
gweld manylion

St Davids, Pembrokeshire West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beach
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms : 1 double, 2 twin)
 • Rates
  £325 - £860
Mae’r bwthyn hwn yn Nhy Ddewi yn ddelfrydol ar gyfer cerddwyr, ac mae’n rhoi mynediad uniongyrchol i Lwybr Arfordir Sir Benfro ar lecyn diarffordd drws nesaf i’r fferm odro. Dim ond dwy filltir tu allan i ddinas ddarluniadol Ty Ddewi, mae’n berffaith i gerddwyr, i deuluoedd ac i grwpiau fwynhau’r cyfan sydd gan yr ardal i’w gynnig.
gweld manylion

St Davids, Pembrokeshire West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 king, 1 double, 2 single beds)
 • Rates
  £416 - £950
gweld manylion

St Davids, Pembrokeshire West Wales, Wales

Log fireBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin )
 • Rates
  £450 - £795
Bwthyn gwyliau moethus yw Bwthyn Clyd wedi ei leoli ynghanol Tŷ Ddewi, Sir Benfro - llathenni yn unig o’r sgwar, yr Eglwys Gadeiriol odidog, bwytai, siopau, tafarndai ac orielau. Mae llwybr arfordirol Sir Benfro 10 munud o’r bwthyn ar droed, tra bod traeth Porth Mawr a phentrefi pysgota Porthgain a Solfach ond ychydig funudau i ffwrdd mewn car neu ar fws. Lleoliad gwych ac mae lloriau derw Cymreig drwy'r bwthyn hefyd.
gweld manylion

St Davids Peninsula, Pembrokeshire West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 1 super king, 1 king & single, 1 twin (+ extra pull out single bed available) )
 • Rates
  £520 - £1160
Bwthyn gwyliau 5 seren yn Abercastell, Gorllewin Cymru sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. Os ydych chi’n edrych am le rhamantus a chlud, lle i ddod ar wyliau gyda chriw o ffrindiau neu wyliau teulu, bydd y bwthyn a’r ardal hon yn sicr o’ch swyno. Saif mewn llecyn hardd, 5 munud yn unig o harbwr bychan Abercastell lle gellir ymuno a 186 milltir o Lwybr Arfordirol o amgylch Sir Benfro, gyda’i olygfeydd godidog.
gweld manylion

St Davids Peninsula, Pembrokeshire West Wales, Wales

Log fireGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 11 (4 bedrooms: 1 king & single, 1 super king & 2 singles, 1 super king / 2 singles (+ 1 extra single on request), 1 king *all bedrooms have en-suites)
 • Rates
  £1150 - £1990
Bwthyn gwyliau mawr 5 seren sydd hefyd yn caniatau cŵn, 5 munud yn unig ar droed o hen harbwr a thraeth Abercastell. Perffaith ar gyfer gwyliau gyda chriw o ffrindiau neu am wyliau teulu, byddwch yn sicr o gael eich swyno gan y bwthyn moethus a’r ardal. Mae llwybr arfordirol enwog Sir Benfro, gyda’i olygfeydd godidog hefyd yn cychwyn o’r harbwr a cheir tafarn wledig draddodiadol gerllaw.
gweld manylion

loading