Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Sarnmellteyrn,pwllheli

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 5

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Rates
  £290 - £570
Llety gwyliau hunan-ddarpar moethus ym Mhen Llyn, Gogledd Cymru. Cyn ei adnewyddu, arferai apartment gwyliau Llofftstabl fod yn llofft stabl go iawn lle’r oedd gweision y fferm yn cysgu. Saif yr apartment hunan-ddarpar ar fferm wartheg, defaid a grawn yng nghanol Pen Llyn. Mae traethau tywod hardd Abersoch, Aberdaron, Nefyn a gweddill traethau’r penrhyn i gyd o fewn cyrraedd hawdd.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 double, 1 family (double & single))
 • Rates
  £340 - £750
Bwthyn hunan-ddarpar 5 seren yng Ngogledd Cymru wedi ei drawsnewid o hen adeilad fferm. Gyda’i batio ei hun a dodrefn gardd, mae’r bwthyn hwn yn cynnig llecyn delfrydol ar gyfer bwyta yn yr awyr agored neu ymlacio yn yr haul. Mae’r ardd amgaeedig (barbiciw, siglenni, llithren, goliau pel droed, den, tŷ chwarae a thrampolin) yn ffefryn mawr hefyd. Abersoch, Aberdaron, Nefyn a holl draethau tywod hyfryd Pen Llŷn gerllaw.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 1 king, 1 twin, 1 triple)
 • Rates
  £430 - £950
Bwthyn gwyliau 5 seren ynghanol Pen Llŷn, Gogledd Cymru. Hen ysgubor wedi ei thrawsnewid yw’r bwthyn hwn gyda phatio a dodrefn gardd ei hun, sy’n cynnig llecyn delfrydol ar gyfer pryd alfresco neu ymlacio yn yr haul. Mae’r ardd amgaeedig (barbiciw, siglenni, llithren, goliau pel droed, den, tŷ chwarae a thrampolin) yn ffefryn mawr gyda theuluoedd ac mae traethau tywod hyfryd Pen Llyn i gyd gerllaw.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 10 (4 bedrooms: 1 super king, 2 super king / twin, 1 king & bunk)
 • Rates
  £850 - £1750
Mae Deri Llŷn newydd ei adnewyddu, ac yn un o ddau fwthyn cysylltiedig mawr a thrawiadol mewn llecyn heddychlon hyfryd ar Benrhyn Llŷn. Mae'r ardal ddynodedig o harddwch naturiol eithriadol hon yn adnabyddus am ei thraethau rhyfeddol a'i chwaraeon dŵr, lle gallwch fwynhau synau hudol y dafodiaith Gymraeg leol. Wedi ei ddylunio a'i ddodrefnu i'r safon uchaf, mae'r bwthyn yn cynnig lle perffaith i grwpiau mawr o ffrindiau neu deulu sydd am fwynhau'r gogledd ar ei orau.
SEASONAL DISCOUNT - GBP 250 discount for dates booked between 22 Dec 2012 and 30 Dec 2012

Can be combined with the cottage next door to sleep 24
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 14 (5 bedrooms: 1 king, 1 king & twin, 1 king & bunk, 2 super-king / twin)
 • Rates
  £1050 - £2100
Yn rhan o ddatblygiad newydd trawiadol a chyffrous, mae Gadlas yn un o ddau fwthyn mawr moethus ym Mhenrhyn Llŷn. Rydyn ni i gyd yn chwilio am ychydig o faldod y dyddiau hyn, ac mae digon ohono yma. Mae nodweddion arbennig fel y sawna preifat, caban cawod/ager a gwres o dan y llawr drwy'r bwthyn yn rhai o'r pethau bach ychwanegol hynny sy'n gwneud i'r bythynnod moethus yma yn Llŷn sefyll uwchlaw’r gweddill.
gweld manylion

loading