Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Pwllheli

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 10

Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Baby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 king size bedroom)
 • Rates
  £255 - £350
Fe leolir y bwthyn clyd hwn o fewn milltir i Farina a thraeth Pwllheli, ac ystod o siopau, caffis a bwytai annibynnol. Mae bwthyn Penlon yn derbyn anifeiliaid anwes a gellir cael mynediad i Lwybr yr Arfordir o’r pentref - lle braf i gerdded am dro gyda’ch ci. Gyda digon o atyniadau gerllaw, dyma fan delfrydol i ddarganfod Penrhyn Llyn - Ardal o Harddwch Naturiol Neilltuol - yn ogystal â Sir Fôn, Eryri ac arfordir hardd Gogledd Cymru.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Rates
  £290 - £570
Llety gwyliau hunan-ddarpar moethus ym Mhen Llyn, Gogledd Cymru. Cyn ei adnewyddu, arferai apartment gwyliau Llofftstabl fod yn llofft stabl go iawn lle’r oedd gweision y fferm yn cysgu. Saif yr apartment hunan-ddarpar ar fferm wartheg, defaid a grawn yng nghanol Pen Llyn. Mae traethau tywod hardd Abersoch, Aberdaron, Nefyn a gweddill traethau’r penrhyn i gyd o fewn cyrraedd hawdd.
gweld manylion

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £300 - £525
Wedi ei leoli o fewn ei lawnt breifat, amgaeedig ei hun, mae Corlan Lleuddad yn cynnig llety hunan-ddarpar moethus, arbennig ei naws. Mae atyniadau niferus Pen Llŷn i gyd o fewn ychydig filltiroedd, yn cynnwys pentref glan mor hudolus Aberdaron, y dafarn ar y traeth ym Mhorthdinllaen, Ynys Enlli a thraethau tywod di-ri yn cynnwys Traeth Penllech, 2 filltir o’r bwthyn. Heb son am amrediad o fwytai penigamp a thafarndai Cymreig...
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 double, 1 family (double & single))
 • Rates
  £340 - £750
Bwthyn hunan-ddarpar 5 seren yng Ngogledd Cymru wedi ei drawsnewid o hen adeilad fferm. Gyda’i batio ei hun a dodrefn gardd, mae’r bwthyn hwn yn cynnig llecyn delfrydol ar gyfer bwyta yn yr awyr agored neu ymlacio yn yr haul. Mae’r ardd amgaeedig (barbiciw, siglenni, llithren, goliau pel droed, den, tŷ chwarae a thrampolin) yn ffefryn mawr hefyd. Abersoch, Aberdaron, Nefyn a holl draethau tywod hyfryd Pen Llŷn gerllaw.
gweld manylion

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £380 - £730
Dewch i ymlacio a chael eich ysbrydoli gan y bwthyn gwyliau 5 seren hwn, sydd â golygfa syfrdanol o’r môr ym Mhenrhyn Llyn. Wedi’i leoli mewn man heddychlon gyda golygfeydd anhygoel, mae yn le perffaith i ymlacio, darllen a gwneud fawr o ddim drwy gydol y gwyliau. Fodd bynnag, gyda Phenrhyn Llyn yn le mor adnabyddus, mae'r lleoliad canolog hwn yn sicr yn ei gwneud hi'n werth mynd i ddarganfod beth sydd mor arbennig am y lle.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 1 king, 1 twin, 1 triple)
 • Rates
  £430 - £950
Bwthyn gwyliau 5 seren ynghanol Pen Llŷn, Gogledd Cymru. Hen ysgubor wedi ei thrawsnewid yw’r bwthyn hwn gyda phatio a dodrefn gardd ei hun, sy’n cynnig llecyn delfrydol ar gyfer pryd alfresco neu ymlacio yn yr haul. Mae’r ardd amgaeedig (barbiciw, siglenni, llithren, goliau pel droed, den, tŷ chwarae a thrampolin) yn ffefryn mawr gyda theuluoedd ac mae traethau tywod hyfryd Pen Llyn i gyd gerllaw.
gweld manylion

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 8 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 with 4 single beds (can be divided into 2 twin rooms))
 • Rates
  £480 - £900
Pa le gwell i fynd gyda’ch teulu neu grwp o ffrindiau na’r bwthyn gwyliau mawr, moethus hwn. O Stabal Lleuddad mae machlud hyfryd Penrhyn Llyn i’w weld tu ôl i’r golygfeydd heddychlon o gefn gwlad, gyda’r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd. Mewn man canolog i holl atyniadau Penrhyn Llyn, mae hefyd yn y fan delfrydol i fynd i chwilota yn yr ardal odidog hon a darganfod rhai o’i pherlau dirgel.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 10 (4 bedrooms: 1 super king, 2 super king / twin, 1 king & bunk)
 • Rates
  £850 - £1750
Mae Deri Llŷn newydd ei adnewyddu, ac yn un o ddau fwthyn cysylltiedig mawr a thrawiadol mewn llecyn heddychlon hyfryd ar Benrhyn Llŷn. Mae'r ardal ddynodedig o harddwch naturiol eithriadol hon yn adnabyddus am ei thraethau rhyfeddol a'i chwaraeon dŵr, lle gallwch fwynhau synau hudol y dafodiaith Gymraeg leol. Wedi ei ddylunio a'i ddodrefnu i'r safon uchaf, mae'r bwthyn yn cynnig lle perffaith i grwpiau mawr o ffrindiau neu deulu sydd am fwynhau'r gogledd ar ei orau.
SEASONAL DISCOUNT - GBP 250 discount for dates booked between 22 Dec 2012 and 30 Dec 2012

Can be combined with the cottage next door to sleep 24
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 14 (5 bedrooms: 1 king, 1 king & twin, 1 king & bunk, 2 super-king / twin)
 • Rates
  £1050 - £2100
Yn rhan o ddatblygiad newydd trawiadol a chyffrous, mae Gadlas yn un o ddau fwthyn mawr moethus ym Mhenrhyn Llŷn. Rydyn ni i gyd yn chwilio am ychydig o faldod y dyddiau hyn, ac mae digon ohono yma. Mae nodweddion arbennig fel y sawna preifat, caban cawod/ager a gwres o dan y llawr drwy'r bwthyn yn rhai o'r pethau bach ychwanegol hynny sy'n gwneud i'r bythynnod moethus yma yn Llŷn sefyll uwchlaw’r gweddill.
gweld manylion

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 18 (9 bedrooms: 5 doubles, 2 twin, 1 with 4 single beds (can be divided into 2 twin rooms))
 • Rates
  £1160 - £2155
Pa le gwell i fynd gyda’ch teulu neu grwp o ffrindiau na’r bwthyn gwyliau mawr, moethus hwn. O Stabal Lleuddad mae machlud hyfryd Penrhyn Llyn i’w weld tu ôl i’r golygfeydd heddychlon o gefn gwlad, gyda’r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd. Mewn man canolog i holl atyniadau Penrhyn Llyn, mae hefyd yn y fan delfrydol i fynd i chwilota yn yr ardal odidog hon a darganfod rhai o’i pherlau dirgel.
gweld manylion

loading