Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Porthmadog

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 3

Porthmadog, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireGround floor bedroom(s) Baby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 king bedroom)
 • Rates
  £450 - £620
Hyfryd a rhamantus - dau air i ddisgrifio’r bwthyn hwn ym mhentref prydferth Maentwrog, ynghanol Eryri. Wedi ei adnewyddu a’i ddodrefnu'n gelfydd, o fewn pellter cerdded byr i dafarn / bwyty’r pentref ac yn ganolog i dref Porthmadog, Harlech a nifer o brif atyniadau eraill Gogledd Cymru. O’r bath Jacuzzi i’r gawod yn y nenfwd, o wres dan y llawr a stof goed i wely maint king a dillad gwely o gotwm Eifftaidd, mae popeth am y bwthyn hwn yn datgan 'clyd, rhamantus ac arbennig'.
gweld manylion

Porthmadog, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 twin)
 • Rates
  £520 - £820
Mwynhewch fynediad hawdd i fynyddoedd , cestyll , atyniadau diddiwedd a thraethau tywodlyd. Canolog i Borthmadog , Caernarfon , Eryri a Phenrhyn Llyn , dyma fwthyn sy’n darparu lleoliad gwych ar gyfer darganfod Gogledd Cymru yn ei holl ogoniant. Mae’r bwthyn hefyd yn cynnig llety clud sydd yn croesawu anifeiliaid anwes gyda’i holl nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys lle tân inglenook mawr. Credir mai dyma’r ty hynaf yn sir Gwynedd , ac mae’r neuadd-dy yn dyddio yn ôl i oddeutu 1543 ac fe’i hadeiladwyd ar safle a oedd o bosib yn dy baddon Rhufeinig.
gweld manylion

Porthmadog, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £520 - £820
Mae’r bwthyn gwyliau hwn ym Mhorthmadog yn cynnig lleoliad canolog hardd a heddychlon yng nghanol Gogledd Cymru. Traethau tywodlyd, mynyddoedd Eryri, cestyll hudolus ac atyniadau diddiwedd i gyd ar drothwy’r drws.
gweld manylion

loading