Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn New Quay

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 8

New Quay, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 5 (3 bedrooms: 1 double, 1 twin, 1 single)
 • Rates
  £295 - £695
Bwthyn gwyliau cartrefol gyda digonedd o le ynddo ydy Awel y Mor, wedi ei leoli un filltir o bentref glan mor Cei Newydd, a gaiff ei ddisgrifio weithiau fel y ‘berl yng nghoron arfordir Gorllewin Cymru’. Mae’r ardal yn enwog am ei dolffiniaid trwynbwl a’i phentrefi arfordirol prydferth. Mae’r bwthyn o fewn pellter cerdded i dafarn y pentref ac mae ganddo ardd amgaeedig a golygfeydd arfordirol hyfryd.
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedroooms : 1 King, 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £300 - £800
Wedi’i leoli yn agos i Draeth Cei Bach, mae Bwthyn Cei Newydd yn fan ardderchog i fynd ar wyliau teuluol gyda llawer o weithgareddau gerllaw gan gynnwys tripiau gwych i wylio dolffiniaid, cerdded, pysgota, beicio a chwaraeon dwr.
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Games roomGround floor bedroom(s) Baby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin (+ double sofa bed in lounge))
 • Rates
  £350 - £750
Bwthyn gwyliau moethus ger Cei Newydd, Gorllewin Cymru gyda llyn pysgota, ardal chwarae awyr agored ac ystafell gemau dan do. Adnewyddwyd bwthyn Yr Onnen yn ddiweddar ac mae’n sefyll ar fferm deuluol, 7 milltir o arfordir prydferth Bae Ceredigion. Mae’n mwynhau lleoliad heddychlon a thawel ynghanol cefn gwlad, lle perffaith i ddadflino ac ymlacio.
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Games roomGround floor bedroom(s) Baby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £350 - £750
Mae bwthyn hunan-ddarpar Y Dderwen yn cynnig y ddihangfa berffaith a llecyn delfrydol ar gyfer gwyliau teulu yng Ngorllewin Cymru. Wedi ei leoli ar fferm deuluol, mae ganddo lyn pysgota ei hun, ardal chwarae awyr agored ac ystafell gemau yn cynnwys bwrdd snwcer, bwrdd dartiau a thennis bwrdd. Mae’r bwthyn yn groesawgar a chlud a gellir mwynhau barbiciw ar y patio uwchlaw dyffryn coediog hardd.
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms : 1 double 1 twin)
 • Rates
  £465 - £795
Caban moethus yng Nghei Newydd lai na milltir o’r traeth. Safle gwych ar gyfer eich gwyliau yng Nghei Newydd. Ar ôl diwrnod hir wrth y traeth neu ar drip yn gwylio’r dolffiniaid dychwelwch i’ch caban moethus i orffwyso a rhoi eich traed i fyny mewn steil!
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms : 1 double 1 twin)
 • Rates
  £465 - £795
Llety newydd 5 seren Cei Newydd lai na milltir o’r traeth.Mae’r caban moethus hwn yn safle perffaith ar gyfer gwyliau yng Nghei Newydd. Traethau gwych gerllaw a digonedd o lefydd i fwyta ac yfed ac wrth gwrs gellir gwylio’r dolffiniaid enwog o’r Cei neu drwy fynd ar dripiau cychod i’w gweld yn eu llawn ogoniant.
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (4 bedrooms: 1 king, 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £500 - £950
Ty gwyliau mawr moethus gyda dwy ardd helaeth. O fewn pellter cerdded i dafarn, siop a phwll nofio a 2 filltir yn unig o draeth tywod Cei Newydd sydd wedi derbyn gwobr Baner Las. Lleolir ar heol breswyl dawel a phreifat yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru, gyda golygfeydd eang gwych. Saif ar ymyl pentref Cross Inn, 9 milltir o Aberaeron ac 18 milltir o Aberteifi ac Aberystwyth. Lleoliad cyfleus, yn ganolog i amrediad helaeth o atyniadau a gweithgareddau lleol.
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Enclosed gardenGames roomBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileVIP experience
 • Sleeps up to 10 (5 bedrooms: 2 kings, 1 single, 1 triple, 1 bunk)
 • Rates
  £650 - £1090
Llety hunan-ddarpar hardd a sylweddol yn nhref Cei Newydd ar arfordir hyfryd Gorllewin Cymru. Dafliad carreg o’r traeth tywod, mae ganddo ardd teras gyda seti, barbiciw a golygfeydd hyfryd o’r mor. Gwyliwch y cychod yn hwylio heibio a chadwch eich llygaid yn agored am y dolffiniaid. Archwiliwch ryfeddodau Bae Ceredigion ar drip cwch neu treuliwch brynhawn difyr yn pysgota am fecryll.
gweld manylion

loading