Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Nant-gwrtheyrn

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 4

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 bedroom: king sized bed (+ double sofa bed on request))
 • Rates
  £330 - £500
Mwynhewch wyliau ymlaciol, gyda golygfeydd o’r môr, yn y bwthyn hwn i ddau yn Nant Gwrtheyrn - pentref Fictorianaidd unigryw mewn lleoliad arbennig ar Benrhyn Llyn. Mae’r bwthyn o fewn pellter cerdded i draeth preifat a chyfleusterau caffi ar y safle. Gellir ymuno â Llwybr Arfordirol Cymru Gyfan i’r ddau gyfeiriad o’r traeth, ac mae’r dafarn a’r siop agosaf filltir i ffwrdd ym mhentref Llithfaen.
gweld manylion

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (3 bedrooms: 1 king, 2 single (+ double sofa bed on request))
 • Rates
  £500 - £780
Mwynhewch wyliau ymlaciol, gyda golygfeydd o’r môr, yn y bwthyn hwn yn Nant Gwrtheyrn - pentref Fictorianaidd unigryw mewn lleoliad arbennig ar Benrhyn Llyn. Mae’r bwthyn o fewn pellter cerdded i draeth preifat a chyfleusterau caffi ar y safle. Gellir ymuno â Llwybr Arfordirol Cymru Gyfan i’r ddau gyfeiriad o’r traeth, ac mae’r dafarn a’r siop agosaf filltir i ffwrdd ym mhentref Llithfaen

gweld manylion

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (4 bedrooms: 2 king, 2 single (+ double sofa bed on request))
 • Rates
  £600 - £995
Mwynhewch olygfeydd anhygoel o’r môr, mynyddoedd a choedwig yn y llety hwn yn Nant Gwrtheyrn. Wedi ei osod mewn pentref Fictorianaidd unigryw mewn lleoliad arbennig, mae’r bwthyn hwn yn darparu llecyn tu hwnt o heddychlon i’ch gwyliau. Gyda’i ardd ei hun yn arwain i lawr at draeth preifat a chyfleusterau caffi ar y safle, mae Nant Gwrtheyrn yn le hudolus - encil perffaith ar gyfer gwyliau ymlaciol ac ysbrydoledig.
gweld manylion

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (4 bedrooms: 2 king, 2 single (+ double sofa bed on request))
 • Rates
  £600 - £995
Wedi ei leoli mewn pentref Fictorianaidd unigryw, mae bwthyn Tre’r Ceiri yn Nant Gwrtheyrn yn cynnig golygfeydd anhygoel o’r môr a’r mynydd. Mwynhewch yr heddwch a’r llonyddwch, o bosib, gyda chwpanaid o goffi neu wydraid o wîn yn y caffi, neu i lawr ar y traeth preifat. Gellir hefyd ddilyn y Llwybr Arfordirol i ddarganfod mwy o draethau cuddiedig Penrhyn Llyn

gweld manylion

loading