Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Mold

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 1

Mold, North Wales Borderlands, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 8 (4 bedrooms: 1 super king, 2 super king / twin, 1 double)
 • Rates
  £539 - £1240
Wedi ei leoli yn un o’r unig bum Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol drwy Gymru gyfan, mae’r llety ar wahân a helaeth hwn yn yr Wyddgrug mewn lleoliad heddychlon a phrydferth. Mae ei leoliad ym mhentrefan gwledig Pen y Felin, ger pentref hyfryd Nannerch yn eich galluogi i gael encil heddychlon tu hwnt. Ymlaciwch a mwynhewch egwyl haeddiannol gyda stôf losgi coed groesawgar, golygfeydd godidog, cyfleusterau gwych a’r fantais o fod tafliad carreg o Lwybr Clawdd Offa.
gweld manylion

loading