Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Machynlleth

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 9

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Rates
  £245 - £465
Bwthyn fferm traddodiadol Gymreig yng Nghanolbarth Cymru. Mae’r bwthyn clyd hwn yn croesawu cŵn ac wedi ei amgylchynnu gan olygfeydd gwych. Llecyn gwych a chanolog i archwilio Canolbarth Cymru, de Eryri a Bae Ceredigion. Llwybrau cerdded prydferth, traethau lle gellir mynd a chŵn, rheilffyrdd cul a thref farchnad Machynlleth i gyd gerllaw. Tafarn bentref o fewn pellter cerdded a nifer o fwytai arbennig gerllaw.
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 double, 1 single, 1 family room (with 1 double & 1 single))
 • Rates
  £300 - £625
Bwthyn gwyliau gwledig a chlud ger Machynlleth, Canolbarth Cymru. Cyn fwthyn glowr a adeiladwyd yn y 18fed ganrif yw Hendreron. Cadwyd ei gymeriad a llawer o’i arweddion gwreiddiol wrth adnewyddu, yn cynnwys y trawstiau derw a phentan derw hyfryd gyda lle tan agored clyd. Mae’n gorwedd ynghanol mynyddoedd trawiadol Canolbarth Cymru, wedi ei amgylchynu gan ei ardd breifat ei hun...
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Ground floor bedroom(s) Baby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 twin)
 • Rates
  £300 - £495
Mae Beudy Clygo yn fwthyn hunan-ddarpar mewn lleoliad gwledig a phreifat yng Nghwm Dyfi, Canolbarth Cymru. Gwledig ar y tu allan, ac ymlaciol a chlyd tu mewn, fe amgylchynir Beudy Clygo gan fywyd gwyllt, tir fferm a mynyddoedd mawreddog De Eryri. Mae'r bwthyn wedi ei leoli rhwng trefi marchnad Machynlleth a Dolgellau, ac mae llawer o opsiynau i fynd am dro o garreg eich drws. Mae tafarn o fewn milltir yn y pentref cyfagos a dim ond taith fer sydd i'r traeth yn Aberdyfi.
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (4 bedrooms: 2 double, 2 single)
 • Rates
  £300 - £625
Os ydych yn chwilio am hoe heddychlon, tawel ac ymlaciol, bydd y llety hyfryd hwn ym Machynlleth yn eich siwtio i’r dim. Wedi ei osod yn ei ardd gaeëdig ei hun mae ganddo olygfeydd gogoneddus o gefn gwlad, mewn lleoliad gwych yn agos at y mynyddoedd a’r arfordir. Gyda dwy stôf llosgi coed, mae’r bwthyn eang hwn hefyd yn glyd iawn – perffaith wedi diwrnod hir o gerdded neu feicio. Mae atyniadau amrywiol gerllaw.
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (4 bedrooms: 1 king, 2 doubles, 1 single)
 • Rates
  £315 - £690
Ffermdy Hunan-Arlwyo moethus ydy Llety Hiriaeth wedi ei leoli ar fferm organig ger Machynlleth, ynghanol mwynder Maldwyn. Gyda'i erddi hyfryd a nant fechan ei hun, mae'r llety hwn wedi ei ddodrefnu'n chwaethus, yn unol A? chymeriad y ffermdy traddodiadol Cymreig. Mewn llecyn heddychlon a phreifat, mae'r llety gwyliau hwn yn berffaith ar gyfer ymlacio. Mae hefyd yn lleoliad cyfleus iawn, o fewn cyrraedd i'r traeth yn Aberdyfi, mynyddoedd hardd Eryri a llawer o atyniadau lleol.
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 twin (+ 1 extra single fold-up bed on request))
 • Rates
  £385 - £710
Mae’r bwthyn gwledig Cymreig hwn yn cynnig golygfeydd panoramig anhygoel o gefn gwlad Canolbarth Cymru. Dyma’r lleoliad perffaith i unrhyw un sydd am ddianc a mwynhau drwy ymlacio’n llwyr mewn man preifat a heddychlon. Mae gan y bwthyn hwn hefyd y fantais o fod mewn man canolog sydd o fewn pellter byr i lawer o atyniadau, gan gynnwys canolfan ymwelwyr a chaffi, tafarn, siop a pharc chwarae, y cyfan un filltir i ffwrdd ym mhentref Llanbrynmair.
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireGround floor bedroom(s) On a Farm
 • Sleeps up to 2 (1 king size bedroom)
 • Rates
  £425 - £575
Mwynhewch seibiant ymlaciol a thawel yn Y Daflod – encil gwledig a heddychlon i gyplau. Mae’r bwthyn hunan-ddarpar hwn ym Machynlleth yn cynnig gofod clyd i fyny’r grisiau gyda stôf llosgi coed a balconi mawr gyda golygfeydd gwych. Heb unrhyw ffyrdd na thraffig i’w weld, dyma’r lle perffaith i eistedd a mwynhau’r awyrgylch tawel yng nghesail mynyddoedd Canolbarth Cymru.
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Games roomWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mileVIP experienceOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 double & single)
 • Rates
  £457 - £825
Bwthyn hunan-ddarpar 5 seren yn Nyffryn Dyfi, Canolbarth Cymru. Amgylchynir bwthyn Rhyd y Gorlan gan lonyddwch hyfryd cefn gwlad ar fferm ddefaid y teulu ac mae’n eich gwahodd i gymryd hoe mewn steil. Gallwch ymlacio, mwynhau’r ystafell gemau, crwydro ar hyd y llwybrau cerdded gwledig hardd sy’n cychwyn o drothwy’r drws, rhoi cynnig ar feicio mynydd neu ymweld a’r amrediad o atyniadau lleol.
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 10 (5 bedrooms: 2 king, 1 double, 2 twin (can also be prepared as king beds on request))
 • Rates
  £1046 - £1500
Cartref trawiadol sy’n berffaith ar gyfer grwpiau mawr ac aduniadau teuluol. Llety ar wahân gyda chyfleusterau twb poeth, stôf goed, golygfeydd anhygoel, ac mewn lleoliad hynod gyfleus. O fewn pellter cerdded i fwyty/tafarn bentref a thref farchnad Machynlleth (prifddinas hynafol Cymru), ac o fewn 10 milltir i draethau hardd, Parc Cenedlaethol Eryri a llawer mwy.

gweld manylion

loading