Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Llanfairpwll

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 3

Llanfairpwll, Anglesey North Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £315 - £560
Bwthyn gwyliau moethus yn Sir Fon, Gogledd Cymru sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. Saif bwthyn Y Beudy mewn 7 acer o dir gwledig agored gyda golygfeydd panoramig o gyfres mynyddoedd trawiadol Eryri, yn agos i bentref Llanfairpwll sy’n dalfyriad o’r enw lle hiraf ym Mhrydain. Mae’r bwthyn yn cynnig sail ddelfrydol ar gyfer ymweld a’r amrediad o atyniadau ar Ynys Mon a gweddill Gogledd Cymru.
gweld manylion

Llanfairpwll, Anglesey North Wales, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 double, 1 bunk)
 • Rates
  £350 - £650
Bwthyn gwyliau moethus ger Llanfairpwll ar Ynys Mon, Gogledd Cymru sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. Saif bwthyn Y Stabl mewn 7 acer o amgylchedd tawel, heddychlon ac arferai fod yn stabl yn y 18fed ganrif ar dir y perchnogion - Enillwyr Gwobrau Twristiaeth Mon yn 2008 a 2009. Trawsnewidiwyd yr adeilad yn fwthyn cerrig llawn cymeriad sy’n mwynhau golygfeydd ysgubol o fynyddoedd Eryri.
gweld manylion

Llanfairpwll, Anglesey North Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 bunk room)
 • Rates
  £370 - £670
Bwthyn Hunan-Arlwyo moethus yn Sir Fon sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. Saif bwthyn gwyliau Bodhyfryd mewn 7 acer o gefn gwlad agored gyda golygfeydd panoramig o Fynyddoedd Eryri. Gydag Ynys Llanddwyn, Llwybr Arfordirol Mon, Cestyll Biwmares a Chaernarfon i gyd gerllaw, mae’r bwthyn hwn yn cynnig lleoliad delfrydol i archwilio Ynys Mon ac Eryri, Gogledd Cymru.
gweld manylion

loading