Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Llanbedrog

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 6

Llanbedrog, Wales, Wales

Log fireGround floor bedroom(s)
 • Sleeps up to 2 (Self contained Glamping Unit - Double Bed and Ensuite)
 • Rates
  £0 - £0
Yn ôl y chwedl, roedd yna ogof lle byddai’r Brenin Arthur a’i farchogion yn cysgu tra’n teithio o gwmpas - ogof y gellid ei darganfod unwaith ond byth eto...
gweld manylion

Llanbedrog, Wales, Wales

Log fireGround floor bedroom(s)
 • Sleeps up to 2 (Self contained Glamping Unit - Large Double Bed and Ensuite)
 • Rates
  £0 - £0
Wedi’i ysbrydoli gan y gerdd Gymraeg, Cad Goddeu, mae Caban y Coed wedi’i ddylunio i edrych fel creadur yn crwydro drwy’r coetir. Mae’r guddfan gyfforddus yn gorchuddio’r gwesteion ag ardal cysgu gwiltiog sy’n ymestyn i’r wal a’r nenfwd, tra bo’r goleuadau yn y to yn gwneud y caban yn olau ac yn awyrog yn ystod y dydd gan ddatgelu golygfeydd ysblennydd o’r awyr yn frith o sêr yn ystod y nos.
gweld manylion

Llanbedrog, Wales, Wales

Log fireGround floor bedroom(s)
 • Sleeps up to 2 (Self contained Glamping Unit - Large Rotating Bed and Ensuite)
 • Rates
  £0 - £0
Byddwch yn ofalus - mae 'na ddraig yn cuddio yn y tirlun... Gyda'i ‘groen’ cennog o ddur gwrthstaen a tho ar ffurf cragen, bydd caban Llygad y Ddraig wir yn tanio eich dychymyg ac yn eich galluogi i weld Cymru drwy lygad newydd.
gweld manylion

Llanbedrog, Wales, Wales

Log fireGround floor bedroom(s)
 • Sleeps up to 2 (Self contained Glamping Unit - Large Circular Bed and Ensuite)
 • Rates
  £0 - £0
Mae’r Ddraig Fechan yn gyfuniad unigryw o dreftadaeth ddiwydiannol a llên gwerin Cymru. Mae'r tu allan cennog o ro mân a’r sylfaen tair coes fel crafanc yn ein hatgoffa o’r bwystfil yn anadlu tân a arferai reoli tirlun garw’r wlad ar un adeg, yn ôl y chwedl. Ond peidiwch â phoeni - unwaith y byddwch y tu mewn, cewch groeso cynnes iawn...
gweld manylion

Llanbedrog, Wales, Wales

Games roomGround floor bedroom(s)
 • Sleeps up to 2 (Self contained Glamping Unit - Double Bed and Ensuite)
 • Rates
  £0 - £0
Mae Caban y Nen yn berffaith ar gyfer rhywun sy’n hoffi astudio’r sêr a breuddwydio gan ei fod mewn lleoliad unigryw i brofi awyr anhygoel y nos yng Nghymru. Mae Cymru, sydd wedi cael ei henwi fel y wlad sydd â’r ganran uchaf o ‘Nosau Tywyll Rhyngwladol’ yn ymfalchïo yn ei golygfeydd eithriadol, yn enwedig yn y nos.
gweld manylion

Llanbedrog, Wales, Wales

Log fireGames roomGround floor bedroom(s)
 • Sleeps up to 2 (Self contained Glamping Unit - Large Double Bed and Ensuite)
 • Rates
  £1150 - £1150
Mae’r caban, sy’n strwythur taclus o lechi, yn gweddu’n ddiymdrech i’r ardal o’i amgylch ac mae’n ymgorffori symlrwydd a steil. I wrthgyferbynnu â’r llechi llwyd ar y tu allan, fe welwch chi un ystafell gysurus ar y tu mewn wedi’i gorchuddio â choed lliw mêl. Mae’r lle eistedd yn cynnwys cegin a bwrdd integredig, ac mae’r gwely ar lwyfan uwch er mwyn manteisio ar yr olygfa ysblennydd o amgylch.
gweld manylion

loading