Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Epic-retreats

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 3

Epic Retreats, Wales, Wales

Log fireGround floor bedroom(s)
 • Sleeps up to 2 (Self contained Glamping Unit with Large Circular Bed and Ensuite)
 • Rates
  £1150 - £1150
Mae Arwres Abergwaun, a gaiff ei gwisgo’n aml gan blant ar Ddydd Gwyl Dewi, yn rhan bwysig o hunaniaeth ddiwylliannol Cymru. Fel tipi, mae ffrâm bren syml yn cynnal croen cynfas, ar ffurf het draddodiadol. Mae ei chynllun eang yn golygu bod lle i ddal cyd-wersyllwyr at ddibenion bwyta, adloniant neu ddweud stori, tra bo’r ffedog yn cael ei thynnu allan i groesawu’r gwesteion.
gweld manylion

Epic Retreats, Wales, Wales

Log fireGround floor bedroom(s)
 • Sleeps up to 2 (Self contained Glamping Unit - Large Double Bed and Ensuite)
 • Rates
  £1150 - £1150
Mae Chwedl y Mwynwr yn deyrnged i’r diwydiant mwyngloddio llewyrchus gynt, a oedd yn ganolog i gymunedau gwledig Cymru. Ar yr olwg gyntaf, mae’r caban yn glytwaith o strwythurau mwyngloddio a siediau haearn gwrymiog sydd i’w gweld ar wasgar ar dirlun Cymru. Ond ar ôl cerdded drwy’r twnnel mynediad, fe welwch chi fanylion crefftus a chain a fydd yn eich syfrdanu...
gweld manylion

Epic Retreats, Wales, Wales

Log fireGames roomGround floor bedroom(s)
 • Sleeps up to 2 (Self contained Glamping Unit - Large Double Bed and Ensuite)
 • Rates
  £1150 - £1150
Mae’r caban, sy’n strwythur taclus o lechi, yn gweddu’n ddiymdrech i’r ardal o’i amgylch ac mae’n ymgorffori symlrwydd a steil. I wrthgyferbynnu â’r llechi llwyd ar y tu allan, fe welwch chi un ystafell gysurus ar y tu mewn wedi’i gorchuddio â choed lliw mêl. Mae’r lle eistedd yn cynnwys cegin a bwrdd integredig, ac mae’r gwely ar lwyfan uwch er mwyn manteisio ar yr olygfa ysblennydd o amgylch.
gweld manylion

loading