Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Dinasmawddwy

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 2

DinasMawddwy, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendly
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £335 - £695
Os ydych yn chwilio am lecyn llonydd a thawel wedi ei amgylchynu â golygfeydd godidog mynyddig, yna mae bwthyn gwyliau Maesmor ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn cynnig yr encil perffaith. Mae’r bwthyn hwn ar wahân wedi ei leoli mewn pentrefan bychan gwledig gyda gerddi mawr preifat hyfryd. Mwynhewch olygfeydd gwefreiddiol ar hyd lonydd mynyddig ac anadlwch yr awyr iach ar lwybrau cerdded braf drwy’r wlad.
gweld manylion

DinasMawddwy, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendly
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 bunk (+ fold up bed on request))
 • Rates
  £380 - £825
Bwthyn gwyliau hyfryd sy'n cynnig encilfa foethus yn amgylchedd heddychlon Cwm Cywarch ger Dinas Mawddwy. Wedi ei leoli ar droed yr Aran Fawddwy, mynydd uchaf de Eryri, mae Troed yr Aran yn fan delfrydol i archwilio Gogledd a Chanolbarth Cymru. Tafarn bentref, caffi a chanolfan grefftau o fewn 2 filltir. Llwybrau cerdded gwych o drothwy’r drws, hawl i bysgota gerllaw, yn agos i ganolfan beicio mynydd byd-enwog ac amrediad helaeth o atyniadau poblogaidd eraill.
gweld manylion

loading