Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Denbigh

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 3

Denbigh, North Wales Borderlands, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Baby friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £450 - £890
Os ydych yn edrych am lety gwyliau ysblennydd a phreifat yng nghefn gwlad Gogledd Cymru, Hafan Hiraethog yw’r lle i chi. Mae ei leoliad gwledig yn cynnig encil bendithiol gyda golyfeydd gwych a dim goleudau stryd i’w ddifetha. Wedi ei leoli o fewn ei ardd amgaeedig ei hun a’i amgylchynu gan dir amaethyddol, mae golyfeydd hyfryd i bob cyfeiriad.
gweld manylion

Denbigh, North Wales Borderlands, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 8 (4 bedrooms: 1 king, 1 double, 2 twins)
 • Rates
  £600 - £1387
Bwthyn gwyliau mawr wedi ei adnewyddu’n hyfryd ynghanol cefn gwlad trawiadol Gogledd Cymru lle mae ceirw i’w gweld yn gyson. Wedi ei leoli ym mhentrefan bychan Cefn Berain, Dyffryn Clwyd, mae’r bwthyn yn sefyll ei hun mewn llecyn preifat ac yn ganolog ar gyfer amrediad helaeth o gyfleusterau a gweithgareddau. Mae chwaraeon dŵr, beiciau pedair olwyn, teithiau cerdded a physgota i gyd o fewn milltir, tra bod arfordir hardd Gogledd Cymru, cestyll ac atyniadau di-ri o fewn 15 munud.
gweld manylion

Denbigh, North Wales Borderlands, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 10 (5 bedrooms: 1 king, 3 doubles, 1 twin (+ double futon on request))
 • Rates
  £690 - £1595
Llety hardd ac eang gyda’r holl gyfleusterau modern - y man delfrydol i ymgynnull am wyliau gyda’r teulu neu ffrindiau. Mae’r llety mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ger Dinbych, yn Nyffryn Clwyd, ac yn cynnig tawelwch llwyr a golygfeydd gwledig godidog. Wedi ei leoli ar fferm deuluol, gyda stôf goed groesawus, dwy ystafell fyw, cegin fawr a gardd breifat, amgaeedig. Lleoliad cyfleus o fewn siwrne fer i arfordir Gogledd Cymru, cestyll ac atyniadau di-ri.
gweld manylion

loading