Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Cricieth

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 1

Cricieth, North Wales Coast, Wales

Log fireWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beach
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 king, 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £500 - £1100
Mae Ffermdy Cricieth yn cynnig llety preifat, ar wahân, sy’n sicrhau gwyliau heddychlon ac ymlaciol - dim ond 4.5 milltir o Gricieth. Mae yma ystafelloedd helaeth drwy’r ffermdy, o ansawdd 5 seren, gyda digonedd o nodweddion ychwanegol megis Nordic Sauna a stôf losgi coed. Gyda traethau tywodlyd arbennig, cestyll trawiadol, Canolfannau Gweithgareddau, Parc Cenedlaethol Eryri, amrywiaeth o siopau o ansawdd uchel, bwytai, a llawer mwy gerllaw, mae Ffermdy Cricieth yn le defrydol ar gyfer eich gwyliau, ar unrhyw amser o’r flwyddyn.
gweld manylion

loading