Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Corwen

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 2

Corwen, North Wales Borderlands, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 king & single / 3 singles, 1 king / 2 singles)
 • Rates
  £295 - £495
Bwthyn 5 seren sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. Lleoliad gwych, canolog rhwng Llangollen, Bala a Betws-y-coed. Gyda holl brif atyniadau Gogledd Cymru o fewn 40 munud mae’n fan delfrydol i archwilio Eryri, Caer, cestyll ac arfordir Gogledd Cymru. Gall gwestai hefyd fwynhau’r gerddi a holl gyfleusterau’r gwesty gyferbyn, yn cynnwys y bwyty os ydych chi’n teimlo fel cael noson heb goginio!
gweld manylion

Corwen, North Wales Borderlands, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyVIP experienceOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £318 - £720
Bwthyn gwledig prydferth ger Bryniau Clwyd, sef Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol mwyaf diweddar y Deyrnas Unedig. Dim ond deg munud o gerdded i Goedwig Clocaenog lle ceir lle picnic hyfryd a milltiroedd o lwybrau coedwig agored i'w cerdded neu i'w teithio ar eich beic mynydd. Rhwng Corwen a thref farchnad Rhuthun yn Nyffryn Clwyd, a hanner awr o Eryri, mae'r bwthyn hwn yn berffaith ar gyfer mwynhau cefn gwlad Gogledd Cymru ar ei orau.
gweld manylion

loading