Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Cardigan

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 3

Cardigan, West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 bedroom : 1 king size or twin beds)
 • Rates
  £368 - £595
Stiwdio 5 seren foethus o fewn gerddi hanesyddol Castell Aberteifi. Perffaith ar gyfer gwyliau rhamantus neu gyda ffrindiau, mae’r ty coets cyfforddus hwn wedi ei adnewyddu i safon uchel iawn. Mae’r llety ar y llawr gwaelod, gyda mynediad ac ystafell ymolchi sy’n addas i’r anabl, a lle preifat i eistedd y tu allan. Gellir mwynhau awyrgylch hanesyddol y Castell yn ogystal â’r cei a’r dref. Mae nifer o draethau braf ar yr arfordir gerllaw, sydd hefyd yn enwog am ei ddolffiniaid.

gweld manylion

Cardigan, West Wales, Wales

Log fireGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 bedroom : 1 king size )
 • Rates
  £420 - £860
Llety moethus 5 seren oddi mewn i Gastell Cymreig hanesyddol. Mae’r llety rhamantus hwn yn ddelfrydol ar gyfer cyplau. Wedi ei leoli o fewn amgylchedd trawiadol Castell Aberteifi gellir mwynhau’r hanes, yn ogystal â’r dref a’r cei cyfagos, gydag amrywiaeth o lefydd i fwyta ac yfed, yn cynnwys bwyty o fewn tir y Castell. Yn aml, gwelir dolffiniaid o draeth Poppit, neu’r Mwnt, gyda llawer o draethau gwych eraill i’w darganfod a’u mwynhau.
gweld manylion

Cardigan, West Wales, Wales

Log fireWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 8 (4 bedrooms: 3 doubles (or 1 twin on request) and 1 twin)
 • Rates
  £580 - £1595
Cyfle i aros oddi mewn i Gastell Cymreig hanesyddol. Mae’r llety gwyliau 5 seren hwn ar dri llawr oddi mewn i Gastell Aberteifi - mae’n unigryw a choeth, gyda llawer o nodweddion gwreiddiol. Mae’r Castell yn bwysig yn hanes Cymru, ac yn gartref i’r Eisteddfod gyntaf erioed. Wedi ei leoli ar y Cei yng nghanol y dref, mae yma ddewis eang o lefydd cyfleus i fwyta ac yfed - yn cynnwys bwyty oddi mewn i dir y Castell. Yn aml, gellir gweld dolffiniaid o draeth Poppit, a’r Mwnt, gyda llawer o draethau gwych eraill gerllaw i’w darganfod a’u mwynhau. Mae’r ardal hefyd yn cynnig cyfleoedd gwych i feicio, cerdded, pysgota, hwylio a gweithgareddau eraill.

gweld manylion

loading