Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Caerwys

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 1

Caerwys, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 14 (7 bedrooms: 3 super king, 2 king, 1 double & single bunk, 1 twin)
 • Rates
  £1350 - £2189
Ffermdy modern yn cynnig llety moethus yng Ngogledd Cymru - perffaith ar gyfer teuluoedd a grwpiau mawr. Wedi ei leoli ar fferm weithredol mewn llecyn heddychlon ynghanol cefn gwlad, gydag arfordir Gogledd Cymru o fewn 6 milltir a Llwybr Cerdded Clawdd Offa 1.5 milltir yn unig i ffwrdd. Ar odrau tawel Bryniau Clwyd sy’n ymestyn o’r arfordir yr holl ffordd i Langollen, mae hon yn un o ddim ond wyth Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol drwy Gymru gyfan.
gweld manylion

loading