Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Caernarfon

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 4

Caernarfon, North Wales Snowdonia, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beach
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £380 - £685
Os ydych yn chwilio am leoliad gwledig a heddychlon, gyda phopeth sydd angen arnoch o fewn munudau i’ch stepen ddrws, dyma’r lle i chi. Mae’r bwthyn hunan arlwyo ysblennydd hwn yng Ngogledd Cymru wedi cadw llawer o’i nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys ffenestri o’r llawr hyd at y to a phatio er mwyn gwneud y mwyaf o’r amgylchiadau hardd. Mae Parc Coedwig y Gelli Gyffwrdd yn llai na milltir o’r bwthyn, tra bod y ganolfan chwarae Hwylfan, Canolfan Chwaraeon Dŵr Genedlaethol, Yr wyddfa (mynydd uchaf Cymru), a gwifren zip hiraf Ewrop a llawer mwy i gyd o fewn 7 milltir.

gweld manylion

Caernarfon, North Wales Snowdonia, Wales

Ground floor bedroom(s) Baby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 double, 2 twin)
 • Rates
  £390 - £741
Saif bwthyn gwyliau Jasmine Bach mewn lleoliad gwych ger Llanberis a Chaernarfon, yng Ngogledd Cymru, 4 milltir yn unig o droed y Wyddfa. Ymhlith yr atyniadau lleol ceir Castell Caernarfon, tren stem i Ryd Ddu, trac beicio, Tren Bach yr Wyddfa a llwybr cerdded i’r pegwn, Llyn Padarn, Mynydd Trydan a Rheilffordd Llyn Llanberis. Mae’r bwthyn hefyd o fewn 1 filltir i bentref Llanrug gyda nifer o siopau cornel, cigydd arbennig, swyddfa’r post a thafarn.
gweld manylion

Caernarfon, North Wales Snowdonia, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beach
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £395 - £720
Bwthyn syfrdanol ym mhob ystyr y gair. Wedi ei adnewyddu’n ddiweddar, mae wedi cadw ei holl nodweddion gwreiddiol ac wedi ei amgylchynnu gan lonyddwch cefn gwlad, sy'n ei wneud yn llecyn perffaith i ymlacio a gwneud dim byd. Fodd bynnag, mae'n werth nodi fod mynydd uchaf Cymru (yr Wyddfa), Parc Coedwig Gelli Gyffwrdd, Canolfan Chwaraeon Dŵr Genedlaethol a gwifren zip hiraf Ewrop i gyd o fewn munudau o’ch stepen ddrws...
gweld manylion

Caernarfon, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (4 bedrooms: 2 double, 1 twin, 1 single)
 • Rates
  £425 - £815
Ffermdy hunanarlwyo hyfryd wedi ei leoli ar fuarth fferm 2 filltir o dref Caernarfon. Ar gyrion pentref Bontnewydd, mae’n ddelfrydol ar gyfer archwilio Eryri, Sir Fon a Phen Llŷn. 10 munud yn unig o bentref Llanberis (ar droed y Wyddfa), yn ogystal a llawer o brif atyniadau Gogledd Cymru. Mae Cefnwerthyd yn cynnig lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau llawn gweithgareddau amrywiol.
gweld manylion

loading