Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Builth Wells

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 6

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Ground floor bedroom(s) Baby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £285 - £460
Bwthyn gwyliau un llawr hyfryd gyda chyfleusterau i'r anabl, 2 filltir o dref Llanfair-ym-muallt yng Nghanolbarth Cymru. Fe’i hamgylchynir gan 60 acer o dir amaethyddol braf ac o fewn pellter cerdded i bentref hanesyddol Cilmeri (tafarn draddodiadol a gorsaf dren). Agos i Faes y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd, Argloddiau Cwm Elan a Bannau Brycheiniog. Bwytai da yn yr ardal yn gweini bwydydd lleol.
gweld manylion

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms : 1 double, 1 double or twin)
 • Rates
  £345 - £750
Wedi ei leoli yng nghalon yr hyfryd Dyffryn Gwy, mae Y Berllan Deg yn fwthyn gwyliau hunan arlwyo 5 seren, 140 mlwydd oed ac yn llawn traddodiad a chymeriad. Mae ganddo ardd fawr amgaeedig a fu’n unwaith yn berllan. Mae mynediad uniongyrchol at lwybrau cerdded a physgota eog o’r bwthyn ac mae yna dafarn leol wych. Mae gan y bwthyn gwyliau hwn yn Nyffryn Gwy y gorau o ddau fyd – mewn man cuddiedig a heddychlon ond hefyd mae’r man yn un perffaith er mwyn cyrraedd y prif lwybrau yn hawdd. Y lle perffaith i fwynhau yr holl weithgareddau ac atyniadau sydd ar gael yn y rhan hon o Gymru i’w gynnig.
gweld manylion

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Baby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (4 bedrooms: 1 king, 1 double, 2 single )
 • Rates
  £350 - £620
Llety gwyliau hunan-ddarpar gyda thwb poeth ydy Pwllyn, wedi ei amgylchynu gan olygfeydd hyfryd. 2 filltir o Lanfair-ym-muallt ac o fewn pellter cerdded i’r dafarn leol ym mhentref hanesyddol Cilmeri, Canolbarth Cymru. Gyda Bannau Brycheiniog gerllaw, mae hwn yn lleoliad delfrydol ar gyfer gwyliau cerdded a beicio, heb son am y cwrs golff 18 twll yn Llanfair-ym-muallt, chwaraeon dŵr a physgota ar yr afon Gwy, merlota ayb.
gweld manylion

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Baby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (4 bedrooms: 2 double, 1 single, 1 bunk bed )
 • Rates
  £380 - £650
Bwthyn moethus gyda thwb poeth ger Llanfair-ym-muallt ydy Tŷ Canol, ar gyrion pentref Cilmeri, Canolbarth Cymru. Wedi ei amgylchynu gan fferm 60 acer a golygfeydd hyfryd ac o fewn pellter cerdded i’r dafarn leol a’r orsaf dren. Agos i Faes y Sioe Amaethyddol, Argae Cwm Elan a chwrs golff gwych 18 twll. Mae gweithgareddau poblogaidd eraill yn yr ardal yn cynnwys Beicio Mynydd, Pysgota, Merlota a cherdded ym Mannau Brycheiniog.
gweld manylion

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms : 2 super king / 2 twin on request (and double sofa bed))
 • Rates
  £410 - £810
Mae gan Wye Valley Retreat edrychiad a theimlad llety sydd wedi ei ddylunio gan bensaer ac sydd ar fin cael ei arddangos mewn cylchgrawn. Yn fodern ac yn unigryw, mae gan y bwthyn gwyliau 5 seren hwn elfen chic a steilus, ac mae wedi ei leoli mewn man tawel a syfrdanol, yn agos at yr afon. Mae modd hefyd i 2 berson ychwanegol gysgu ar y soffa gwely dwbl.

gweld manylion

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 8 ( 3 double beds, 1 twin room, (+1 double sofa bed))
 • Rates
  £485 - £855
Wedi ei osod mewn cefn gwlad hyfryd, ychydig tu allan i’r dref mae’r llety 5 seren hwn yn Llanfair-ym-Muallt yn berffaith i deulu neu ffrindiau ddod at ei gilydd. Gyda thrwydded bysgota leol yn gynwysedig a nifer o atyniadau, gweithgareddau a digwyddiadau’n gyfagos mae’r bwthyn yn le perffaith i fod yn weithredol yn yr awyr iach neu er mwyn ymlacio a chael seibiant.
1-4 guests: 10% minimum of 7 nights maximum of 14 nights (off season only)
gweld manylion

loading