Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Betws-y-coed

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 5

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £300 - £600
Mae’r bwthyn hunanarlwyo hwn yn Eryri yn cynnig man gwych i ymlacio yng nghanol y Parc Cenedlaethol, gyda’r fantais ychwanegol o fod o fewn pellter cerdded i dafarn a siop y pentref. Wedi’i leoli ar stryd dawel ar gyrion pentref Dolwyddelan, mae’r bwthyn teras carreg hwn o fewn tafliad carreg i Gastell Dolwyddelan a ddim ond 5 milltir oddi wrth Rhaeadr Ewynnol a Betws y Coed. Golygfeydd tu blaen ar draws gaeau agored, mynyddoedd yn y cefn a llwybrau gwych oddi ar stepen y drws.
gweld manylion

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia, Wales

Enclosed gardenBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £300 - £550
Wedi ei leoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri, mae Llys y Wennol wedi ei osod mewn safle godigog a dyrchafedig yn edrych dros bentref gwledig Penmachno, gyda golygfeydd panoramig o fynyddoedd Eryri ar y gorwel. Dim ond 5 milltir i'r gogledd o'r llety yma sy'n caniatáu anifeiliaid, mae Betws y Coed, prif atyniad twristiaid Eryri. Mae'n ganolog i'r mynyddoedd a llynoedd y Parc Cenedlaethol ac arfordig gogoneddus Gogledd Cymru.
gweld manylion

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia, Wales

Enclosed gardenPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £320 - £550
Os ydych yn chwilio am leoliad heddychlon, gyda golygfeydd hardd yng nghalon Eryri, mae’r bwthyn hunan-ddarpar hwn ym Metws y Coed yn berffaith i chi. Saif ar ymyl y dyffryn ac mae’n mwynhau golygfeydd dros bentref gwledig Penmachno a chadwyn trawiadol o fynyddoedd ar y gorwel. Pum milltir o dref ymwelwyr poblogaidd Betws-y-Coed a gydag ystod o atyniadau gerllaw, mae Trem Machno yn fan delfrydol ar gyfer eich gwyliau.
gweld manylion

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia, Wales

Ground floor bedroom(s)
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk (bunk for children only))
 • Rates
  £418 - £632.5
Caban pren moethus yn Eryri, wedi ei leoli mewn llecyn prydferth ger Betws y Coed ac yn berffaith ar gyfer cyplau a theuluoedd bychain. Saif y caban yng nghalon Eryri gyda golygfeydd godidog o gefn gwlad ac mae ganddo ddigonedd o weithgareddau ac atyniadau ar drothwy ei ddrws. Mae hyn yn cynnwys Tree Tops Adventure, Chwarel Lechi Llechwedd, canolfan beicio mynydd, Sw Fynydd Bae Colwyn, llwybrau mynyddoedd Eryri...
gweld manylion

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendly
 • Sleeps up to 10 (4 bedrooms: 1 king, 2 doubles, 1 bunk)
 • Rates
  £855 - £1080
Llety gwyliau mawr a moethus ger Betws y Coed wedi ei leoli mewn llecyn hardd a thawel, gyda golygfeydd eang dros yr afon a’r wlad o’i gwmpas. Mae’r tŷ melin hwn wedi ei adnewyddu’n grefftus ac wedi ei amgylchynu gan erddi estynedig a hyd yn oed rhaeadr a thraeth graean ei hun ar lan yr afon. Lleolir Betws y Coed yng nghalon Eryri ac mae ganddo fwytai sydd wedi ennill gwobrau, gweithgareddau awyr agored di-ri a nifer fawr o atyniadau.
gweld manylion

loading