Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Barmouth

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 5

Barmouth, North Wales Coast, Wales

Ground floor bedroom(s) Baby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £285 - £705
Os mai traethau Baner Las, teithiau cerdded trawiadol a rownd o golff gyda golygfeydd o gestyll a mor yw eich syniad chi o wyliau yng Nghymru yna hwn yw’r bwthyn i chi. Gyda’i leoliad delfrydol o fewn pellter cerdded i Bermo a 5 munud ar droed i’r traeth, mae’r bwthyn hwn ar arfordir Gogledd Cymru hefyd yn cynnig beicio mynydd gwych, trenau stem, tripiau fferi ac atyniadau poblogaidd e.e. Portmeirion. Ar ol diwrnod llawn, ymlaciwch yn yr ardd i fwynhau golygfa’r machlud ar y mor.
gweld manylion

Barmouth, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 bunk)
 • Rates
  £300 - £810
Ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri mae’r bwthyn cerrig cysurus hwn o’r 19eg ganrif wedi ei leoli’n wych i wneud y mwyaf o draethau a machlud haul nodedig Bae Abermo. Mae taith gerdded un filltir yn arwain at draethau tywod maith, mae tafarndai’r pentref 200 llath i ffwrdd a gellir mwynhau pysgota, marchogaeth, golff, llwybrau cerdded gwych a theithiau tren arfordirol i gyd yn lleol. Mae bwytai a siopau’r harbwr yn Bermo...
gweld manylion

Barmouth, North Wales Coast, Wales

Ground floor bedroom(s) Baby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 double & single, 1 twin)
 • Rates
  £305 - £725
Mae'r bwthyn gwyliau hwn yn y Bermo yn cynnig golygfeydd o'r mor ac ystod eang o atyniadau a gweithgareddau ar garreg y drws. O draethau baner las a theithiau cerdded bythgofiadwy i drenau stem, teithiau cwch a rownd o golff yng ngolwg y castell a'r mor, mae Beudy Gwenoliaid yn cynnig popeth. O fewn pellter cerdded at y traeth, ac ar hyd y traeth i Bermo ei hun, gyda'i ystod eang o fwytai, siopau, tafarndai ac atyniadau glan-mor eraill.
gweld manylion

Barmouth, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 1 double & single, 2 twin)
 • Rates
  £330 - £904
Bwthyn arfordirol llawn cymeriad, lle caiff atgofion eu creu. Mae’r bwthyn hwn yn cynnig popeth y byddech yn dymuno amdano ar eich gwyliau yng Nghymru. 5 munud ar droed i draeth baner las, gerddi hudol yn edrych dros y mor, llwybrau cerdded hardd ar hyd yr aber a lleoliad perffaith i fanteisio ar yr holl atyniadau ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Ymlwybrwch ar hyd y prom at y siopau/bwytai yn Bermo, mwynhewch deithiau...
1-2 guests: 20% minimum of 7 nights (off season only)
gweld manylion

Barmouth, North Wales Coast, Wales

Log fireGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 double)
 • Rates
  £330 - £600
Os ydych yn hoff o erddi yna'r bwthyn hunan-ddarpar hwn ym Mermo yw’r un perffaith ar eich cyfer. Mae Melin Abermaw mewn lle hollol ddelfrydol, man clyd a phreifat sydd ar dir dyrchafedig wrth aber Mawddach. Wedi’i leoli yn Eryri, mae’r bwthyn yn y man perffaith er mwyn mynd i anturio yn y Parc Cenedlaethol ac arfordir hardd Gogledd Cymru, gan ddechrau ar draeth baner las Bermo.
1-2 guests: 10% (02 Oct 2017 to 18 Dec 2017) minimum of 3 nights maximum of 21 nights
gweld manylion

loading