Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Aberystwyth

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

Aberystwyth, West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 5 (3 bedrooms: 1 double, 1 twin, 1 single)
 • Rates
  £300 - £600
Lleolir bwthyn gwyliau Fronhaul ym mhentref Pontarfynach sy’n enwog am ei 3 pont, wedi eu hadeiladu ar ben ei gilydd. Mae’r pentref prydferth hefyd wedi ei gysylltu gan dren stem i dref arfordirol Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd. Mae’r bwthyn hyfryd hwn ar gyrion y pentref yn cynnig llecyn tawel i ymlacio, o fewn pellter cerdded byr i’r dafarn leol, caffi, siop a gorsaf dren Cwm Rheidol.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 bedroom: king bed (+ extra single foldaway bed and single sofa bed))
 • Rates
  £300 - £499
Llety gwyliau llawr cyntaf yw Tŷ Coets Uchaf, ym mhentref gwledig hardd Pontarfynach – lleoliad poblogaidd a lle canolog i fynd i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin o'ch cwmpas. Ty coets wedi'i addasu hwn, ac mae'n cynnig llety cysurus i ddau, ddwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig. Ceir hefyd dren stem sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-mor Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
1 guest: 15% minimum of 2 nights maximum of 21 nights
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms : 1 double , 1 bunk with single)
 • Rates
  £300 - £610
Mae Siop Shoni Bric-a-Moni wedi ei leoli ar set ffilmio Pentre Bach, gyd parc, ardaloedd chwarae eang, ystafell gemau, sied weithgareddau, gweithdai ac hyd yn oed sied gwisgo’i fyny. Mae Pentre Bach wedi ei leoli o fewn hanner can acer o dir fferm weithiol, gyda llwybrau cerdded a beicio gwych gerllaw, a nifer fawr o atyniadau a gweithgareddau o fewn taith fer yn y car, yn cynnwys traeth yn nhref Brifysgol Aberystwyth. Mae Siop Shoni Bric-a-Moni wedi ei addurno’n hynafol ac mae’n cynnwys piano a nifer o bethau diddorol ac anarferol eraill.

gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 double bedroom)
 • Rates
  £300 - £499
Wedi ei leoli ym mhrentref gwledig hyfryd Pontarfynach, mae’r bwthyn un llawr clyd hwn yn cynnig safle gwych i ddarganfod Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ei holl ysblander. Lleoliad preifat, amgaeedig o fewn pellter cerdded i gaffi, rhaeadrau byd-enwog, llwybrau cerdded a thafarn bentref. Mae’r llety hwn yn croesawu anifeiliaid anwes a 300 llath i ffwrdd mae’r orsaf drên stêm sy’n arwain yn uniongyrchol i'r arfordir yn Aberystwyth, taith 12 milltir.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms : 1 double , 1 single, 1 triple, )
 • Rates
  £310 - £750
Perffaith ar gyfer teulu neu grwp o ffrindiau, mae Ty Pel Droed yn un o’r bythynnod ar set ffilmio y gyfres deledu plant, Pentre Bach. Mae’r bwthyn yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd gyda parc, ardal chwarae, ystafell chwaraeon, sied gweithgareddau, gweithdai ac hyd yn oed sied gwisgo i fyny ar y safle. Mae Pentre Bach ei hun yn rhan o fferm weithiol o fewn 50 acer o dir gyda llwybrau cerdded a beicio gwych. Taith fer oddi yno mae trefi glan môr Aberaeron, Aberystwyth, Cei Newydd, a harddwch Mynyddoedd y Cambrian. Mae atyniadau a gweithgareddau allweddol yn cynnwys traethau braf, tripiau gwylio dolffiniaid, cerdded, beicio mynydd a llawer mwy.

gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 double bedroom)
 • Rates
  £320 - £549
Bwthyn clyd ac addas i anifeiliaid anwes ym mhentref hardd Pontarfynach. Mae hwn yn lleoliad poblogaidd a chanolog i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin. A’r bwthyn yn ddim ond dwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig, mae Llety Gwedd yn lle perffaith ar gyfer gwyliau rhamantus yn y wlad. Mae tren stem yma hefyd sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-mor Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms : 2 King sized, 1 twin)
 • Rates
  £326 - £765
Wedi ei leoli ar fferm weithiol ychydig y tu allan i dref glan môr Aberystwyth, gallwch fwynhau golygfeydd gwledig prydferth o'r llecyn hwn. Mae digon o draethau gerllaw, llwybrau cerdded o'r bwthyn a nifer o weithgareddau ac atyniadau eraill i'w mwynhau. Mae mewn lleoliad delfrydol ar gyfer gwneud y mwyaf o'r amrediad o atyniadau a gweithgareddau sydd gan yr ardal i'w cynnig.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin (+ sofa bed in lounge))
 • Rates
  £330 - £710
Bwthyn hunan ddarpar ger Aberystwyth wedi ei leoli yn wych er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan y rhanbarth poblogaidd hwn yng Ngorllewin Cymru i’w gynnig. Saif tref arfordirol hardd Aberystwyth, gyda’i chyfleusterau di-ri 4 milltir yn unig i ffwrdd, yn ogystal ag amrediad helaeth o atyniadau eraill. Mae hyn yn cynnwys amryw o atyniadau teuluol, canolfan beicio mynydd, tren stem a rhaeadrau, traethau Borth ac Ynys Las a nifer o lwybrau cerdded prydferth.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beach
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Rates
  £330 - £710
Saif Blaenilar uwchlaw cwm yr afon Ystwyth ynghanol cefn gwlad hyfryd Ceredigion. Mae wedi ei leoli’n gampus er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan y rhan hon o Orllewin Cymru i’w gynnig. Bedair milltir o’r bwthyn mae tref hudol Aberystwyth yn cynnig amrediad o gyfleusterau ac atyniadau ar lan y mor. Ymhlith yr atyniadau eraill ceir llwybrau cerdded arfordirol a gwledig, traethau Borth ac Ynys Las, canolfan beicio mynydd, tren stem a rhaeadrau a llawer mwy.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 twin / super king)
 • Rates
  £330 - £720
Hen ysgubor wedi’i hadnewyddu’n llwyr i gynnig llety 4 seren, gyda twb poeth preifat a golygfeydd pellgyrhaeddol dros aber yr Afon Ddyfi, Bae Ceredigion a chefn gwlad Cymru. Mae’r bwthyn hwn wedi ei leoli ar fferm, lai na milltir o bentref Talybont gyda’i siop, tafarndai, fferyllfa a gorsaf betrol. Mae hefyd yn ganolog i dref glan y môr boblogaidd Aberystwyth, a thref Machynlleth - Prifddinas Hynafol Cymru. Dyma’r man delfrydol i ymlacio a mwynhau amser yn darganfod y traethau lleol ac atyniadau amrywiol.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 3 (1 twin room and guest single bed)
 • Rates
  £350 - £554
Mwynhewch y lleoliad gwledig hwn gyda'i raeadrau byd-enwog, caffi, tafarn bentref a llwybrau cerdded gwych i gyd o fewn pellter cerdded. Hefyd ddau funud i ffwrdd o’ch llety sy’n croesawu anifeiliaid anwes ym Mhontarfynach, mae rheilffordd stem Cwm Rheidol, sy’n cysylltu’r pentref hyfryd hwn â thref arfordirol Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd. Preifat a heddychlon, mae’r apartment yn safle canolog gwych i ddarganfod Gorllewin Cymru, ac mae’r arfordir a’r wlad cystal â’i gilydd.
1 guest: 15%, 2 guests: 10%
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Log fireBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beach
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 King size, 1 Double, 1 Bunk Bed)
 • Rates
  £355 - £750
Wedi’i leoli mewn man cyfleus rhwng yr arfordir a chefn gwlad, mae amrywiaeth helaeth o weithgareddau yn agos i’r llety gwyliau hwn. Dim ond 4 milltir i ffwrdd mae tref a thraeth poblogaidd Aberystwyth, mae amrywiaeth o lwybrau i’w cerdded i bob cyfeiriad ac i’r rheiny ohonoch sydd yn hoff o antur mae digon ohono i’w gael yng nghanolfan beicio mynydd Nant yr Arian.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 double, 1 bunk)
 • Rates
  £356 - £795
Saif Blaenilar uwchlaw cwm yr afon Ystwyth ynghanol cefn gwlad hyfryd Ceredigion. Mae wedi ei leoli’n gampus er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan y rhan hon o Orllewin Cymru i’w gynnig. Bedair milltir o’r bwthyn mae tref hudol Aberystwyth yn cynnig amrediad o gyfleusterau ac atyniadau ar lan y mor. Ymhlith yr atyniadau eraill ceir llwybrau cerdded arfordirol a gwledig, traethau Borth ac Ynys Las, canolfan beicio mynydd, tren stem a rhaeadrau a llawer mwy.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Log fireGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 8 (5 bedrooms: 2 double, 1 bunk, 1 single, 1 single (with extra pull out single))
 • Rates
  £390 - £980
Mae Gwesty Pili Pala yn fwthyn delfrydol ar gyfer gwyliau gyda’r teulu, grwp o ffrindiau neu hyd yn oed ar gyfer parti plu parchus! Wedi ei leoli ar set ffilmio Pentre Bach, mae yna barc, ardaloedd chwarae eang, ystafell gemau, sied weithgareddau, gweithdai ac hyd yn oed sied gwisgo’i fyny. Gyda’i ystafelloedd unigryw, mae’r llety thematig hwn wedi ei leoli o fewn hanner can acer o dir fferm weithiol, gyda llwybrau cerdded a beicio gwych gerllaw, a nifer fawr o atyniadau a gweithgareddau o fewn taith fer yn y car, yn cynnwys traeth yn nhref Brifysgol Aberystwyth.

gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (2 bedrooms: king & single in both)
 • Rates
  £472 - £1106
Mwynhewch y gorau o ddau fyd yn y bwthyn gwyliau 5 seren hwn, sy’n gyfleus ar gyfer yr arfordir a mynyddoedd y Cambrian. Wedi ei leoli mewn dyffryn hardd a heddychlon gyda golygfeydd gwefreiddiol - 1 filltir o bentref Tal-y-bont gyda thafarn, siop ayb. Traethau hardd y Borth ac Ynys Las gerllaw, gyda thref arfordirol boblogaidd Aberystwyth 8 milltir i’r de a thref hanesyddol Machynlleth 11 milltir i’r gogledd.
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

loading