Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Aberystwyth

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

Aberystwyth, West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 5 (3 bedrooms: 1 double, 1 twin, 1 single)
 • Rates
  £300 - £600
Lleolir bwthyn gwyliau Fronhaul ym mhentref Pontarfynach sy’n enwog am ei 3 pont, wedi eu hadeiladu ar ben ei gilydd. Mae’r pentref prydferth hefyd wedi ei gysylltu gan dren stem i dref arfordirol Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd. Mae’r bwthyn hyfryd hwn ar gyrion y pentref yn cynnig llecyn tawel i ymlacio, o fewn pellter cerdded byr i’r dafarn leol, caffi, siop a gorsaf dren Cwm Rheidol.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 bedroom: king bed (+ extra single foldaway bed and single sofa bed))
 • Rates
  £300 - £499
Llety gwyliau llawr cyntaf yw Tŷ Coets Uchaf, ym mhentref gwledig hardd Pontarfynach – lleoliad poblogaidd a lle canolog i fynd i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin o'ch cwmpas. Ty coets wedi'i addasu hwn, ac mae'n cynnig llety cysurus i ddau, ddwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig. Ceir hefyd dren stem sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-mor Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
1 guest: 15% minimum of 2 nights maximum of 21 nights
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 double bedroom)
 • Rates
  £300 - £499
Wedi ei leoli ym mhrentref gwledig hyfryd Pontarfynach, mae’r bwthyn un llawr clyd hwn yn cynnig safle gwych i ddarganfod Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ei holl ysblander. Lleoliad preifat, amgaeedig o fewn pellter cerdded i gaffi, rhaeadrau byd-enwog, llwybrau cerdded a thafarn bentref. Mae’r llety hwn yn croesawu anifeiliaid anwes a 300 llath i ffwrdd mae’r orsaf drên stêm sy’n arwain yn uniongyrchol i'r arfordir yn Aberystwyth, taith 12 milltir.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 double bedroom)
 • Rates
  £320 - £549
Bwthyn clyd ac addas i anifeiliaid anwes ym mhentref hardd Pontarfynach. Mae hwn yn lleoliad poblogaidd a chanolog i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin. A’r bwthyn yn ddim ond dwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig, mae Llety Gwedd yn lle perffaith ar gyfer gwyliau rhamantus yn y wlad. Mae tren stem yma hefyd sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-mor Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms : 2 King sized, 1 twin)
 • Rates
  £326 - £765
Wedi ei leoli ar fferm weithiol ychydig y tu allan i dref glan môr Aberystwyth, gallwch fwynhau golygfeydd gwledig prydferth o'r llecyn hwn. Mae digon o draethau gerllaw, llwybrau cerdded o'r bwthyn a nifer o weithgareddau ac atyniadau eraill i'w mwynhau. Mae mewn lleoliad delfrydol ar gyfer gwneud y mwyaf o'r amrediad o atyniadau a gweithgareddau sydd gan yr ardal i'w cynnig.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin (+ sofa bed in lounge))
 • Rates
  £330 - £710
Bwthyn hunan ddarpar ger Aberystwyth wedi ei leoli yn wych er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan y rhanbarth poblogaidd hwn yng Ngorllewin Cymru i’w gynnig. Saif tref arfordirol hardd Aberystwyth, gyda’i chyfleusterau di-ri 4 milltir yn unig i ffwrdd, yn ogystal ag amrediad helaeth o atyniadau eraill. Mae hyn yn cynnwys amryw o atyniadau teuluol, canolfan beicio mynydd, tren stem a rhaeadrau, traethau Borth ac Ynys Las a nifer o lwybrau cerdded prydferth.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beach
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Rates
  £330 - £710
Saif Blaenilar uwchlaw cwm yr afon Ystwyth ynghanol cefn gwlad hyfryd Ceredigion. Mae wedi ei leoli’n gampus er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan y rhan hon o Orllewin Cymru i’w gynnig. Bedair milltir o’r bwthyn mae tref hudol Aberystwyth yn cynnig amrediad o gyfleusterau ac atyniadau ar lan y mor. Ymhlith yr atyniadau eraill ceir llwybrau cerdded arfordirol a gwledig, traethau Borth ac Ynys Las, canolfan beicio mynydd, tren stem a rhaeadrau a llawer mwy.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 3 (1 twin room and guest single bed)
 • Rates
  £350 - £554
Mwynhewch y lleoliad gwledig hwn gyda'i raeadrau byd-enwog, caffi, tafarn bentref a llwybrau cerdded gwych i gyd o fewn pellter cerdded. Hefyd ddau funud i ffwrdd o’ch llety sy’n croesawu anifeiliaid anwes ym Mhontarfynach, mae rheilffordd stem Cwm Rheidol, sy’n cysylltu’r pentref hyfryd hwn â thref arfordirol Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd. Preifat a heddychlon, mae’r apartment yn safle canolog gwych i ddarganfod Gorllewin Cymru, ac mae’r arfordir a’r wlad cystal â’i gilydd.
1 guest: 15%, 2 guests: 10%
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Log fireBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beach
 • Sleeps up to 6 (1 King size, 1 Double, 1 Bunk Bed)
 • Rates
  £355 - £750
Wedi’i leoli mewn man cyfleus rhwng yr arfordir a chefn gwlad, mae amrywiaeth helaeth o weithgareddau yn agos i’r llety gwyliau hwn. Dim ond 4 milltir i ffwrdd mae tref a thraeth poblogaidd Aberystwyth, mae amrywiaeth o lwybrau i’w cerdded i bob cyfeiriad ac i’r rheiny ohonoch sydd yn hoff o antur mae digon ohono i’w gael yng nghanolfan beicio mynydd Nant yr Arian.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 double, 1 bunk)
 • Rates
  £356 - £795
Saif Blaenilar uwchlaw cwm yr afon Ystwyth ynghanol cefn gwlad hyfryd Ceredigion. Mae wedi ei leoli’n gampus er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan y rhan hon o Orllewin Cymru i’w gynnig. Bedair milltir o’r bwthyn mae tref hudol Aberystwyth yn cynnig amrediad o gyfleusterau ac atyniadau ar lan y mor. Ymhlith yr atyniadau eraill ceir llwybrau cerdded arfordirol a gwledig, traethau Borth ac Ynys Las, canolfan beicio mynydd, tren stem a rhaeadrau a llawer mwy.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (2 bedrooms: king & single in both)
 • Rates
  £420 - £750
Bwthyn gwyliau 5 seren ger Aberystwyth, mewn llecyn perffaith ar gyfer gwyliau i deulu yng Nghanolbarth Cymru. Ymlaciwch ar lan y mor, cerdded a beicio trwy lonyddwch cefn gwlad, gwylio’r barcud coch yn cael eu bwydo ac ymweld ag atyniadau teuluol yr ardal. Ymhlith y rhain mae'r Animalariwm, Labrinth y Brenin Arthur, holl gyfleusterau Aberystwyth a thaith ar y tren stem i Bontarfynach.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (2 bedrooms: king & single in both)
 • Rates
  £440 - £760
Mwynhewch y gorau o ddau fyd yn y bwthyn gwyliau 5 seren hwn, sy’n gyfleus ar gyfer yr arfordir a mynyddoedd y Cambrian. Wedi ei leoli mewn dyffryn hardd a heddychlon gyda golygfeydd gwefreiddiol - 1 filltir o bentref Tal-y-bont gyda thafarn, siop ayb. Traethau hardd y Borth ac Ynys Las gerllaw, gyda thref arfordirol boblogaidd Aberystwyth 8 milltir i’r de a thref hanesyddol Machynlleth 11 milltir i’r gogledd.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 7 (4 bedrooms: 1 king, 2 twin, 1 single)
 • Rates
  £590 - £1750
Tafliad carreg i ffwrdd o draeth Aberystwyth, promenâd a chanol y dref, nid yw gwyliau hunan-ddarpar yn Aberystwyth yn mynd llawer hwylusach na hyn. Gyda’ch teulu neu’ch ffrindiau, mae Ger y Môr yn cynnig llety hyfryd i chi ddod ynghyd mewn steil. Wedi ei adeiladu i safon uchel iawn, mae’r ty moethus hwn yn cynnig yr holl gyfleusterau modern i chi eu mwynhau, tra hefyd yn gwneud y mwyaf o beth sydd gan Aberystwyth a chanolbarth Cymru i’w gynnig.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms, 1 double, 1 twin or double, 1 triple with double and single bed)
 • Rates
  £645 - £1495
Bwthyn o faint mawr yn Aberystwyth gyda golygfeydd ysblennydd o'r wlad sy'n ei amgylchynu, a mynyddoedd Cambria. Yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau o ffrindiau neu i ddod a'r teulu at ei gilydd, neu hyd yn oed aduniad prifysgol, gan nad yw ond milltir a hanner o'r dref glan môr, Fictoraidd Aberystwyth. Wedi ei leoli ar gampws preifat a distaw, gyda thwb poeth, digon o dir a pharc chwarae.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 8 (4 bedrooms, 1 king, 2 double, 1 twin)
 • Rates
  £695 - £1595
Yn le perffaith ar gyfer dod â'r teulu at ei gilydd neu grwp o ffrindiau, mae Bryn Olwg yn llety 5 seren gyda digonedd o le. Ty dau lawr mewn lleoliad gwledig, ychydig tu allan i dref glan môr Aberystwyth, gyda nifer o draethau, promenâd a marina. Un o gasgliad bychan o dai gwyliau mewn lleoliad distaw a phreifat sy'n elwa o gael twb poeth, parc chwarae a digonedd o dir i grwydro.
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

loading