Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Abersoch

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 10

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 twin, 1 double, 1 single)
 • Rates
  £420 - £950
Mae’r bwthyn gwyliau hyfryd hwn mewn lleoliad heddychlon a gwledig, yn edrych dros filltiroedd o gefn gwlad agored a mynydd Garn Fadryn ym Mhenrhyn godidog Llyn. Mae gwyliau hunan ddarpar yma yn golygu fod ganddoch draeth gwahanol i ymweld ag ef bob dydd gan ei fod o fewn cyrraedd hawdd i dros 20 o draethau hardd a childraethau. Bwthyn moethus sy'n caniatau anifeiliaid.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 3 (2 bedrooms: 1 double, 1 single)
 • Rates
  £425 - £725
Ymlaciwch drwy’r dydd ar draeth maith tywodlyd gan fwynhau gwydraid o win achlysurol ar falconi’r caffi a’ch golygon tua’r môr. Dychwelwch yn hamddenol i’ch llety 5 seren yn Llanbedrog, newid i’ch dillad gorau a’i throi hi tua’r dafarn neu’r bwyty lleol ( 2 funud o waith cerdded). Ar ôl pryd tri chwrs, ewch yn eich holau i’r bwthyn a chamu i mewn i’r twb poeth ar y patio, gyda photel o siampên , o bosib, i orffen y diwrnod mewn steil. Deffrwch y bore wedyn gan wneud yr un fath eto, gan ymweld â’r galeri lleol efallai neu gerdded ar hyd llwybr yr arfordir yn lle.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 superking, 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £450 - £990
Bwthyn gwyliau 5 seren ger Abersoch ydy Hoewal – wedi ei drawsnewid yn gywrain o hen adeilad fferm cadarn a arferai fod yn lloches i gertiau ceffylau ac yn adeilad golchi. Saif y bwthyn hunan ddarpar deniadol hwn ? milltir o draeth hir tywodlyd Porth Neigwl, Gogledd Cymru. Mae Hoewal yn cynnig llety gwledig, heddychlon a sail moethus a chyfleus i archwilio Pen Llŷn.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 1 double & single, 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £450 - £990
Mae bwthyn Llofft yr Yd yn cynnig llety moethus 5 seren ger Abersoch. Wedi ei leoli ? milltir o draeth tywod Porth Neigwl sy’n boblogaidd ymhlith syrffwyr a theuluoedd sydd eisiau ymlacio a thorheulo. Ceir ardal i blant chwarae yng ngardd y bwthyn, yn ogystal ag ystafell gemau drws nesaf. Wedi ei drawsnewid o lofft storio haidd o’r 19eg ganrif, mae gan y bwthyn ystafell fyw agored sy’n cynnal yr arweddion gwreiddiol yn hyfryd.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 triple)
 • Rates
  £450 - £990
Trawsnewidiwyd Sgubor, Pen Llyn, yn fwthyn gwyliau moethus yn ddiweddar gan gadw cymaint a phosib o’r arweddion gwreiddiol yn y broses. Ceir ardal chwarae i blant yn yr ardd, ystafell chwaraeon drws nesaf a thraeth tywod 3 milltir o hyd Porth Neigwl o fewn dwy funud. Llety hynod gyfleus sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 double & single)
 • Rates
  £450 - £990
Mae’r Ffermdy hwn sy’n dyddio yn ol i’r 16eg Ganrif yn darparu llety hunan-ddarpar moethus i 7 o bobl, gyda chyfuniad diddorol o hen greiriau gwledig a chelfi modern. Llecyn gwledig sydd hefyd yn derbyn anifeiliaid anwes – wedi ei leoli’n gyfleus ger traeth syrffio Porth Neigwl (0.5 milltir) ac Abersoch (2.5 milltir). Ardal i blant chwarae, ystafell gemau a hawliau pysgota afon ar gael i westai.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £500 - £1200
Mae bwthyn gwyliau Y Stabl mewn lleoliad gwych, 1 filltir o Abersoch (nifer o fwytai a siopau da) ym Mhen Llŷn. Saif ar fferm deuluol draddodiadol ac fe’i trawsnewidiwyd yn gelfydd o hen stabl i fwthyn hunan-ddarpar sy’n berffaith ar gyfer teuluoedd. 10 munud yn unig ar droed i’r traeth tywod agosaf, mae’r bwthyn hwn yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer eich gwyliau yn y gornel hyfryd hon o Ogledd Cymru.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 double & single, 1 twin)
 • Rates
  £500 - £1200
Bwthyn gwyliau 5 seren ym Mhen Llyn gyda thwb poeth preifat yn yr ardd. Bwthyn cerrig ydy Beudy'r March sy'n sefyll ei hunan, 1 filltir o bentref Abersoch a 10 munud ar droed o'r traeth tywod agosaf - lleoliad perffaith ar gyfer eich gwyliau ym Mhen Llyn. Ymlaciwch yng ngardd breifat y bwthyn a mwynhewch yr awyrgylch hamddenol braf dros farbeciw neu ddau.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £500 - £1200
Bwthyn Hunan-ddarpar 5 seren ar fferm ger Abersoch, Gogledd Cymru. Mae’r Granary wedi ei drawsnewid yn gelfydd i lety hunan-ddarpar sy’n berffaith ar gyfer teuluoedd. Wedi ei leoli 1 filltir o bentref Abersoch a 10 munud yn unig ar droed i’r traeth tywod agosaf, mae’r bwthyn moethus hwn yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer eich gwyliau ym Mhen Llŷn, Gogledd Cymru.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 double & single, 1 twin)
 • Rates
  £500 - £1200
Llety Gwyliau 5 seren ym Mhen Llyn, Gogledd Cymru sydd hefyd yn caniatau anifail anwes. Saif cabin pren moethus Gorwel ar fryn uwchlaw’r fferm sy’n hawlio golygfeydd gwefreiddiol o dir a mor Pen Llŷn. Filltir o bentref Abersoch a thaith gerdded 10 munud yn unig at y traeth tywod agosaf, dyma’r lleoliad perffaith ar gyfer eich gwyliau ar Riviera Cymru.
gweld manylion

loading