Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Aberdaron

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 5

Aberdaron, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Baby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 double, 2 twin)
 • Rates
  £390 - £895
Mae’r bwthyn gwyliau eang hwn yn Aberdaron wedi ei leoli ar fferm arfordirol, ar bwynt mwyaf gorllewinol yr hyfryd Benrhyn Llyn. Mae ei ardal fyw fawr gyda stôf llosgi coed croesawgar yn golygu ei fod y lle delfrydol i ymlacio yng nghanol tirlun hyfryd, ac mae’r llety hwn hefyd yn caniatáu anifeiliaid. Mae’r ardal hwn wedi ei nodi’n ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac mae’n cynnig profiadau lu a fydd yn gwneud i chi ysu i gael dychwelyd am fwy.
1-2 guests: 10% minimum of 7 nights
gweld manylion

Aberdaron, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 super king / twin, 1 king, 1 twin)
 • Rates
  £410 - £1030
Bwthyn gwyliau hunanarlwyo yn Aberdaron, Gogledd Cymru. Lleolir bwthyn Gwelfryn uwchlaw paradwys Aberdaron, pentref mwyaf gorllewinol Pen Llŷn. O fewn pellter cerdded 5 munud i’r pentref a’r traeth, mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer archwilio’r gornel hyfryd hon o Gymru gyda’i rhwydwaith o lwybrau cerdded gwledig ac arfordirol, ei thraethau a’i childraethau tywodlyd braf.
gweld manylion

Aberdaron, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 8 (3 bedrooms: 1 king, 1 double, 1 twin & bunk)
 • Rates
  £489 - £1125
Taith fer ar droed i draeth Porth Oer, mae’r bwthyn ar wahân 5 seren hwn yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau bwthyn arfordirol ar Benrhyn Llyn. Lleoliad hardd, heddychlon gyda golygfeydd godidog a gardd fawr amgaeedig - perffaith ar gyfer plant neu eich ffrindiau pedair coes. Dim ond 2 filltir i Aberdaron, y pentref mwyaf gorllewinol ar ben Penrhyn Llyn, ble dowch o hyd i gaffis bach, tafarndai/tai bwyta a thraeth tywodlyd arall.
1-2 guests: 10% (01 May 2017 to 14 May 2017) minimum of 3 nights maximum of 7 nights (off season only)
gweld manylion

Aberdaron, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beach
 • Sleeps up to 14 (6 bedrooms: 2 king, 1 king & bunk bed, 1 double, 2 twin)
 • Rates
  £1200 - £2600
Os yn edrych am rywle arbennig i dreulio eich gwyliau, does dim rhaid edrych ymhellach na’r llety hwn gyda golygfeydd anhygoel o’r môr. Ty 5 seren enfawr mewn lleoliad ysblennydd ydy Plas y Môr, o fewn ei ardd ei hun ac yn edrych allan dros draeth tywodlyd 4 milltir o hyd. Yn cyfuno heddwch a phreifatrwydd, mae’n cynnig y man perffaith ar gyfer grwpiau mawr neu gynulliad teuluol. Llety helaeth, gyda nodweddion ychwanegol gwych megis ystafell chwaraeon - dyma Benrhyn Llyn ar ei orau.
gweld manylion

Aberdaron, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 14 (6 bedrooms: 3 king, 1 king & single, 1 twin, 1 with three single beds (or 1 super-king & single))
 • Rates
  £1450 - £2804
Llety hunan ddarpar helaeth gyda chyfleusterau pwll nofio mewn lleoliad anhygoel ym Mhenryn Llyn. Dyma’r lle am aduniadau bythgofiadwy ar gyfer ffrindiau a theulu. Yn edrych allan dros erddi hardd a 6 acer o lynnoedd pysgota, mae Bodrydd yn dy fferm cyfforddus, modern a chroesawgar. Mwynhewch y gegin hardd, lolfa foethus gyda teledu 52 modfedd a phiano ‘baby grand’, orendy gyda golygfeydd anhygoel, 6 llofft helaeth, a gwres o dan y llawr drwy’r adeilad.

gweld manylion

loading