Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau yn Aberaeron

loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 2

Aberaeron, West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £412.5 - £715
Wedi ei leoli ar dyddyn ger Aberaeron, mae’r llety hwn yng Ngorllewin Cymru dros 200 mlwydd oed, ac mae’n caniatáu anifeiliaid. Mae’r bwthyn dros ffordd i’r ty fferm ac mae’n sylfaen gwych i archwilio arfordir Bae Ceredigion gan gynnwys trefi glan y môr Aberaeron a Chei Newydd. Gyda stôf llosgi coed glyd yn y bwthyn gall fod y lle delfrydol i ymlacio wedi diwrnod prysur yn cerdded ar fryniau Cymru neu’n mwynhau gyda’r teulu ar un o’r traethau gerllaw.
gweld manylion

Aberaeron, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £550 - £590
Apartment gwyliau hunan-ddarpar helaeth a chyfoes yn Aberaeron, Gorllewin Cymru, gyda thwb poeth. Fe'i lleolir ar lawr gwaelod y tŷ sy’n arwain allan i ardal y patio a'r ardd sydd a wal o’i hamgylch. Wedi ei adeiladu yn y 1800au cynnar, mae'n un o’r tai cerrig hynaf a mwyaf sylweddol yn y dref harbwr brydferth hon ar arfordir Gorllewin Cymru.
gweld manylion

loading